Obstarávanie

Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej, Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 039 590,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 039 590,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233125-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce budú pozostávať z rekonštrukcie jestvujúcej križovatky vrátane zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, z rozšírenia parkovacích miest a z vyvolaných investícií inžinierskych sietí.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 3 1 039 590,00 Neuvedené EUR 25. Jún 2018 96817

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018
Zmluva Zmluva o dielo 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka3 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Máj 2018 3. Máj 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka2 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Jún 2018 26. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka1 26. Jún 2018 26. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×