Obstarávanie

Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Telpon s.r.o.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
336 295,00
Konečná suma(Bez DPH):
336 295,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72212000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka služby a tovarov: 1. Callio ( Call in one ) Management kampaní a klientov; 2. IKT vývojové a testovacie prostredie; 3. Krabicový softvér; Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SPEEDIER, spol. s r. o. 3 256 500,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 96115
SPEEDIER, spol. s r. o. 3 39 910,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 96116
SPEEDIER, spol. s r. o. 2 39 885,00 Neuvedené EUR 30. Apríl 2018 96117

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. August 2017 14. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863175/content/624257/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863175/content/624258/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. - dodatok č. 1a 2 k časti 3 13. September 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032255/content/892920/download","filename":"dodatok 1- IKT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032255/content/892921/download","filename":"dodatok 2 - IKT.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. - dodatok č. 1 k časti 1 13. September 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032251/content/892916/download","filename":"dotatok 1 - Callio.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981189/content/892917/download","filename":"zmluva_2- Krab.softvér.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981248/content/727575/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981248/content/727576/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Október 2017 18. Október 2017 []
Iný dokument k zákazke Predĺženie lehoty viazanosti ponúk 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957509/content/744748/download","filename":"Predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981250/content/727585/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981250/content/727586/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-2.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981191/content/892919/download","filename":"zmluva_3-IKT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky 14. August 2017 14. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863178/content/624301/download","filename":"Informácia o spôsobe určenia predpokladanej hodnoty zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981242/content/727555/download","filename":"DN_TELPON_ponuka_cast Ostatne_NA CD .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Máj 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981244/content/892914/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981187/content/892915/download","filename":"zmluva_1-Callio.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 9. Máj 2018 9. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727599/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727600/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727601/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727602/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727603/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981252/content/727604/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-6.pdf"}]
Zmluva Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. - dodatok č. 1 k časti 2 13. September 2018 16. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032253/content/892918/download","filename":"dodatok 1 - Krab.softvér.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981238/content/727550/download","filename":"spidier.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981246/content/727568/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. September 2017 26. September 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940531/content/750317/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zavedenie inovatívnej technológie do spoločnosti Telpon s.r.o. 8. Máj 2018 8. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981240/content/727554/download","filename":"GRATEX_PONUKA_KOPIA_OSTATNE.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×