Obstarávanie

SVIDNÍK – ZATEPLENIE MŠ ul. Generála Svobodu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Svidník
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
403 599,00
Konečná suma(Bez DPH):
401 385,00
Zaplatené:
99.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektov materskej škôlky, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Realizovanými opatreniami (6 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, výmena svetelných zdrojov, inštalácia fotovoltaického systému. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 7 401 385,00 Neuvedené EUR 12. Apríl 2018 95154

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971809/content/683769/download","filename":"SPRÁVA GS.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971069/content/681382/download","filename":"Zmluva o dielo_GS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971075/content/681428/download","filename":"35_zapis z vyhodn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971075/content/681429/download","filename":"38_zapis z vyhodnotenia_32.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k ZoD 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012162/content/890116/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZOD(1).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a náležitosti 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971073/content/681419/download","filename":"21_zápis podm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971073/content/681420/download","filename":"21a_kontr harok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971073/content/681421/download","filename":"25_zápis náležitosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971073/content/681422/download","filename":"25a_kontrolný hárok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2017 6. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884589/content/609507/download","filename":"SP_FINAL_Gen Svobodu1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884589/content/609508/download","filename":"link na SP_GS Svidník.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača GAS - MG, spol. s r.o. 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971085/content/681441/download","filename":"gas mg.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Február 2018 19. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/945461/content/774304/download","filename":"52_krit_GS Svidnik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971089/content/681443/download","filename":"metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EKO SVIP 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971077/content/681431/download","filename":"eko svip.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k ZoD 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012163/content/890117/download","filename":"Dodatok č. 2 k ZOD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O OPRAVE 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895161/content/654099/download","filename":"oznamenie-15121_-_iox_GS Svidník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895161/content/654100/download","filename":"oznamenie-15121_-_iox_GS Svidník.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971071/content/681385/download","filename":"18_zápis otv ost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971071/content/681386/download","filename":"28_návrhy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971071/content/681387/download","filename":"28_zápis otv krit.pdf"}]
Iný dokument k zákazke VYSVETLENIE/DOPLNENIE SP č. 1 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/895146/content/653985/download","filename":"Vysv1_GS Svidnik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka EURO - BUILDING, a.s., 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971083/content/681439/download","filename":"eurobuilding.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Betpres, s.r.o. 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971081/content/681437/download","filename":"betpres.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka DAG SLOVAKIA, a. s. 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971079/content/681435/download","filename":"dag.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949531/content/701993/download","filename":"vyhodn_PROFIL_GS Svidník.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchdzača IBEG, a.s. 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971087/content/681442/download","filename":"ibeg.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. November 2017 8. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/899245/content/698512/download","filename":"52_ost_GS Svidnik.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×