Obstarávanie

Oprava dvojkolesí osobných vozňov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
524 404,00
Konečná suma(Bez DPH):
524 404,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50222000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 s drážkou, 429 s drážkou, 429.1 bez drážky, 429.3 GP 200N, 433, 433.1, 433.2, 450 2BK, 450 3BK a DDm 840 pre potreby obstarávateľa - plnenie za IV.Q 2017.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 1 83 734,00 Neuvedené EUR 24. November 2017 92532
ŽOS Trnava, a. s. 1 257 350,00 Neuvedené EUR 22. December 2017 92533
ŽOS Vrútky a.s. 1 183 320,00 Neuvedené EUR 28. December 2017 92534

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Vrútky - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703261/content/435204/download","filename":"Ponuka-ŽOS Vrútky-OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o prístupe k súťažným podkladom 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631960/content/516126/download","filename":"Informácia o prístupe k SP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť5 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694072/content/535580/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Trnava - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Trnava časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703256/content/435181/download","filename":"Ponuka-ŽOS Trnava-KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 4600002846/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Vrútky - časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703259/content/435188/download","filename":"Ponuka-ŽOS Vrútky-KRITÉRIA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758039/content/473214/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758039/content/473215/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk _KRITERIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002858/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť6 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694073/content/535729/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Tatravagonka Bratstvo - časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703276/content/435331/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť2 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694067/content/535558/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť1 9. November 2016 9. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736637/content/470094/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002847/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke (pre časti 2.-6. predmetu zákazky) 16. November 2016 16. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/738739/content/482248/download","filename":"správa o zákazke 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671591/content/796230/download","filename":"INO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796882/content/554831/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia 2016 opravu dvojkolesí OV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 7. December 2016 7. December 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu pre časti 3., 4., 5., 6., 7. predmetu zákazky 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694075/content/535737/download","filename":"Nezrušenie postupu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473235/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia ponuk _KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473237/download","filename":"Zapisnica č.2 z vyhodnotenia ponuk _KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473238/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia ponuk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473239/download","filename":"Zapisnica č.2 z vyhodnotenia ponuk časť 1. po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473240/download","filename":"Zápisnica č 1 z hľadiska splnenia požiadaviek na PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473241/download","filename":"Zápisnica č 2 z hľadiska splnenia požiadaviek na PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473242/download","filename":"Zapisnica z posúdenia mimoriadne nízkej ponuky podľa § 42 ods 4 - 14.6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť3 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694070/content/535564/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002847/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke (pre časti 1.-7. predmetu zákazky) 9. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746792/content/800477/download","filename":"správa o zákazke podľa zákona 25_2006 final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 7. December 2016 7. December 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - Tatravagonka Bratstvo - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435364/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435365/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435366/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-3.časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963203/content/767883/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za opravy dvojkolesí OV za rok 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť7 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694074/content/535735/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť7.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645989/content/416489/download","filename":"INO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť4 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694071/content/535577/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002858/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke ínformácia o prístupe - vysvetlenie 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640876/content/679142/download","filename":"ínformácia o prístupe.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758033/content/473196/download","filename":"Zápisnica č 1 z posúdenia splnenia PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758033/content/473197/download","filename":"Zápisnica č 2 z posúdenia splnenia PU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.4600002846/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×