Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2018.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
656 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 564 000,00
Zaplatené:
1000.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
10

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Nitrianska Streda a Skýcov. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach LESY SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Marián Kerek 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91017
Ján Topolan 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91018
KVENIK s.r.o. 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91019
Róbert Hrmo 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91020
Bohumil Korec 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91021
Vladimír Maňkovský 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91022
ŠULEK FOREST, s.r.o. 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91023
Šuriansky s.r.o. 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91024
LIGNEUS, s.r.o. 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91025
Orémusz spol. s r.o. 10 656 400,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 91026

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923402/content/689532/download","filename":"Ponuka ŠURIANSKY s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z VP 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921796/content/683000/download","filename":"Zapisnica Vyhodnotenie LS03 a LS04 .pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka ŠULEK FOREST 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923400/content/689529/download","filename":"Ponuka ŠULEK FOREST s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-05/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka Orémusz 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923409/content/689562/download","filename":"Ponuka Orémusz s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Róbert Hrmo 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923368/content/689502/download","filename":"Ponuka Hrmo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923405/content/689557/download","filename":"Ponuka LIGNEUS s.r.o..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-09/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923364/content/689500/download","filename":"Ponuka KVENIK s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Ján Topolan 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923360/content/689496/download","filename":"Ponuka Topolan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921798/content/683002/download","filename":"Zapisnica Posudenia PU LS03 a LS04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Bohumil Korec 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923373/content/689514/download","filename":"Ponuka Korec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-03/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument (JED) 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891432/content/637973/download","filename":"Dokument k zákazke JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891432/content/637974/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-08/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-06/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-10/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda (2018) 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018882/content/903260/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS03 a LS04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923398/content/689528/download","filename":"Ponuka Maňkovský.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923010/content/688760/download","filename":"Sprava_o_zakazke LS03 a LS04.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 5. Január 2018 5. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/921793/content/682998/download","filename":"Zapisnica Otvaranie_ponuk LS03 a LS04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-07/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-02/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909310/content/742265/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Nitrianska Streda a Skýcov 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891426/content/637950/download","filename":"SP LS03 a LS04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891426/content/637951/download","filename":"Príloha SP č. 1 Ramcova dohoda (RD).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891426/content/637952/download","filename":"Príloha SP č. 2 cenová ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-01/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-04/18-18/05/00 5. Január 2018 5. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov ponuka Marián Kerek 9. Január 2018 9. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923356/content/689494/download","filename":"Ponuka Kerek.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×