Obstarávanie

Materská škola v Hronseku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hronsek
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
109 929,00
Konečná suma(Bez DPH):
109 929,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objekte Materskej školy v Hronseku podľa Výzvy na predloženie ponuky a týchto Súťažných podkladov a ich príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 3 109 929,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 90208