Obstarávanie

Obnova MsÚ v Rožňave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rožňava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii MsÚ v Rožňave tak, aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Máj 2017 29. Máj 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.2 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823496/content/566643/download","filename":"Vysvetlenie Sp č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.1 + oznámenie o oprave 18. Máj 2017 18. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823022/content/562530/download","filename":"OPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823022/content/562531/download","filename":"Vysvetlenie Sp č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Projektová dokumentácia 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639945/download","filename":"SaSTS_A97_2016_MsÚ ROŽŇAVA_ZNÍŽENIE EN_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639946/download","filename":"01_CELKOVÁ SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639947/download","filename":"02_PÔDORYS 1.PP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639948/download","filename":"03_PÔDORYS 1.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639949/download","filename":"04_PÔDORYS 2.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639950/download","filename":"05_PÔDORYS 3.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639951/download","filename":"06_PÔDORYS 4.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639952/download","filename":"07_PÔDORYS 5.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639953/download","filename":"08_PÔDORYS 6.NP,STRECHA-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639954/download","filename":"09_PÔDORYS STRECHY-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639955/download","filename":"10_REZ A-A -NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639956/download","filename":"11_POHĽAD ČELNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639957/download","filename":"12_POHĽAD BOČNÝ PRAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639958/download","filename":"13_POHĽAD ZADNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639959/download","filename":"14_POHĽAD BOČNÝ ĽAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639960/download","filename":"15_DETAIL UCHYTENIA BLESKOZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639961/download","filename":"PO97_2016_Zatpelenie MÚ ROžňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639962/download","filename":"MSU_Roznava_stat_p.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639963/download","filename":"A97_2016_MsÚ Rožňava_PH.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639964/download","filename":"01_CELKOVÁ SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639965/download","filename":"01_CELKOVÁ SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639966/download","filename":"02_PÔDORYS 1.PP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639967/download","filename":"03_PÔDORYS 1.NP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639968/download","filename":"04_PÔDORYS 2.NP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639969/download","filename":"05_PÔDORYS 3.NP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639970/download","filename":"06_PÔDORYS 4.NP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639971/download","filename":"07_PÔDORYS 5.NP-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639972/download","filename":"08_PÔDORYS 6.NP,STRECHA-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639973/download","filename":"09_PÔDORYS STRECHY-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639974/download","filename":"10_REZ A-A -STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639975/download","filename":"11_POHĽAD ČELNÝ-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639976/download","filename":"12_POHĽAD BOČNÝ PRAVÝ-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639977/download","filename":"13_POHĽAD ZADNÝ-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639978/download","filename":"14_POHĽAD BOČNÝ ĽAVÝ-STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639979/download","filename":"15_PÔDORYS 1.PP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639980/download","filename":"16_PÔDORYS 1.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639981/download","filename":"17_PÔDORYS 2.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639982/download","filename":"18_PÔDORYS 3.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639983/download","filename":"19_PÔDORYS 4.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639984/download","filename":"20_PÔDORYS 5.NP-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639985/download","filename":"21_PÔDORYS 6.NP,STRECHA-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639986/download","filename":"22_PÔDORYS STRECHY-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639987/download","filename":"23_REZ A-A -NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639988/download","filename":"24_POHĽAD ČELNÝ-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639989/download","filename":"25_POHĽAD BOČNÝ PRAVÝ-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639990/download","filename":"26_POHĽAD ZADNÝ-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639991/download","filename":"27_POHĽAD BOČNÝ ĽAVÝ-NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639992/download","filename":"28_VÝPIS OKIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639993/download","filename":"29_VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639994/download","filename":"30_VÝPIS DVERÍ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639995/download","filename":"31_KLAMPIARSKE VÝROBKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639996/download","filename":"32_DETAILY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639997/download","filename":"33_DETAILY FATRAFOL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639998/download","filename":"40_DET. - PRÍSTREŠOK NAD VSTUPOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/639999/download","filename":"41_POHĽAD ČELNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640000/download","filename":"42_POHĽAD BOČNÝ PRAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640001/download","filename":"43_POHĽAD ZADNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640002/download","filename":"44_POHĽAD BOČNÝ ĽAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640003/download","filename":"45_POHĽAD ČELNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640004/download","filename":"46_POHĽAD BOČNÝ PRAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640005/download","filename":"47_POHĽAD ZADNÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640006/download","filename":"48_POHĽAD BOČNÝ ĽAVÝ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640007/download","filename":"49_DETAIL UCHYTENIA BLESKOZVODU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640008/download","filename":"AR_A97_2016_Obal_AR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640009/download","filename":"TS_AR_A97_2016_MsÚ ROŽŇAVA_ZNÍŽENIE EN_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640010/download","filename":"A97_2016_EO_01_rozvádzač DTK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640011/download","filename":"A97_2016_EO_02_1.pp_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640012/download","filename":"A97_2016_EO_03_1.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640013/download","filename":"A97_2016_EO_04_2.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640014/download","filename":"A97_2016_EO_05_3.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640015/download","filename":"A97_2016_EO_06_4.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640016/download","filename":"A97_2016_EO_07_5.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640017/download","filename":"A97_2016_EO_08_6.np_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640018/download","filename":"A97_2016_EO_Obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640019/download","filename":"A97_2016_EO_TS_MsÚ ROŽŇAVA_ZNÍŽENIE EN_ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640020/download","filename":"A97_2016_EO_Vypocet osvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640021/download","filename":"01_PÔDORYS 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640022/download","filename":"02_PÔDORYS 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640023/download","filename":"03_PÔDORYS 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640024/download","filename":"04_PÔDORYS 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640025/download","filename":"05_PÔDORYS 4.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640026/download","filename":"06_PÔDORYS 5.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640027/download","filename":"07_PÔDORYS 6.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640028/download","filename":"Obálka_ÚK_ A97 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640029/download","filename":"TS UK97 2016 Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640030/download","filename":"A97_2016_Obálka_HLAVNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813924/content/640031/download","filename":"Stavebne povolenie - budova MsU.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 24. November 2017 24. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904739/content/723506/download","filename":"Oznámenie o zrušení postupu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/904739/content/723507/download","filename":"VYSLEDOK_VO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Výkaz výmer 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813987/content/640087/download","filename":"Obnova MsU - vykaz vymer - pdf.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813922/content/639838/download","filename":"Súťažné podklady Rožňava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 3. Máj 2017 3. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816747/content/658403/download","filename":"Oprava Súťažné podklady Rožňava 03.05.2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/816747/content/658404/download","filename":"Oznámenie o oprave súťažných podkladov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×