Obstarávanie

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ZÚ Londýn


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
298 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71221000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiace so zabezpečením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a povolenia na užívanie stavby: Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMING CONSULT a.s. 1 298 000,00 Neuvedené EUR 20. September 2017 87304

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579098/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579099/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579100/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č 3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856555/content/588499/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877128/content/579084/download","filename":"ponuka_zu_londyn_uvo_.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571338/download","filename":"SP ZU Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571340/download","filename":"zmluva - projektova dokumentacia a inzinierske prace - ZU Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571341/download","filename":"Príloha č. 1 zmluvy „Investičný zámer vypracovaný Ing. arch. Pavlom Hanzalíkom (07_2015).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571342/download","filename":"Príloha č. 2 zmluvy Pripomienky Objednávateľa k investičnému zámeru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571344/download","filename":"jed-formular .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020918/content/906717/download","filename":"Zoznam subdodávateľov REMING CONSULT a.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877126/content/579070/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877126/content/579071/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 25. September 2017 25. September 2017 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936996/content/739523/download","filename":"Zoznam subdodávateľov REMING CONSULT a.s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877125/content/579067/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877131/content/579089/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877133/content/579092/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE ZU Londyn.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×