Obstarávanie

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ZÚ Londýn


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
298 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
298 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71221000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti súvisiace so zabezpečením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a povolenia na užívanie stavby: Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMING CONSULT a.s. 1 298 000,00 Neuvedené EUR 20. September 2017 87304

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579098/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579099/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877136/content/579100/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č 3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856555/content/588499/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877128/content/579084/download","filename":"ponuka_zu_londyn_uvo_.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571338/download","filename":"SP ZU Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571340/download","filename":"zmluva - projektova dokumentacia a inzinierske prace - ZU Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571341/download","filename":"Príloha č. 1 zmluvy „Investičný zámer vypracovaný Ing. arch. Pavlom Hanzalíkom (07_2015).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571342/download","filename":"Príloha č. 2 zmluvy Pripomienky Objednávateľa k investičnému zámeru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824335/content/571344/download","filename":"jed-formular .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020918/content/906717/download","filename":"Zoznam subdodávateľov REMING CONSULT a.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877126/content/579070/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_Londyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877126/content/579071/download","filename":"Zapisnica_z_celkoveho_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 25. September 2017 25. September 2017 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936996/content/739523/download","filename":"Zoznam subdodávateľov REMING CONSULT a.s..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877125/content/579067/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877131/content/579089/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania final.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877133/content/579092/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE ZU Londyn.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×