CPV kód

71221000-3

Architektonické služby pre budovy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 26 650 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 70 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 11 252 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 298 000 EUR
Mesto Leopoldov 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 1 3 499 EUR
Ing. arch. Juraj Mojžiš , DWLingd, s.r.o. 1 26 650 EUR
hantaba architekti s.r.o. 1 70 000 EUR
REMING CONSULT a.s. 1 298 000 EUR
GEOPRIS, spol. s r.o. 1 2 900 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 2 208 EUR
A B.K.P.Š., spol. s r. o. 1 0 EUR
Ing. Branislav Ďurkáč 1 2 645 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – vypracovanie investorského zámeru Sociálna poisťovňa, ústredie 26 750 26750.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na revitalizáciu budovy SNM -Múzeum Ľ.Štúra v Modre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 70 000 70000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 298 000 298000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozpracovanie architektonického návrhu - Rekonštrukcia kina na Kultúrne centrum Leopoldov Mesto Leopoldov 134 000 134000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
projektová dokumentácia modulovej budovy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 208 2208.33 EUR 2016 Služby Nie 1
projektová dokumentácia modulovej budovy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 650 2650.0 EUR 2016 Služby Nie 1
vyhotovenie pasportu stavby Ekonomická univerzita v Bratislave 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby Ekonomická univerzita v Bratislave 4 200 4200.0 EUR 2016 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Komplexné priestorové zameranie a dokumentácia skutkového stavu – Areál technických služieb Bazová ul., Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 16 363 16363.34 EUR 8. Apríl 2020 22. Apríl 2020 Neuvedené 2020-04-08 00:00:00 UTC 2020-04-22 10:00:00 UTC
Nemocnica budúcnosti Martin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin od do 20. Január 2017 3. Máj 2017 Nie 2017-01-20 00:00:00 UTC 2017-05-03 15:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×