Obstarávanie

Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 154 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 154 159,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ide o asfaltové betóny: AC 8o, AC 11o, AC1 6o, AC 22p pre Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča a Správu ciest ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok (STN EN 13108-1). V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 446 461,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85680
CESTY NITRA, a.s. 3 20 450,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85681
CESTY NITRA, a.s. 3 40 690,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85682
Doprastav Asfalt, a.s. 4 646 558,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85683

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy 1. časť : SC ŽSK, Závod Horné Považie 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793574/content/661721/download","filename":"INO-Ostatne-21.04.2017-11.00h.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569301/download","filename":"1. Priloha D _ identifik uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569302/download","filename":"5. Priloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569303/download","filename":"6. Priloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569304/download","filename":"7. Priloha C _ zmluva bez priloh_HPOVAZIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569305/download","filename":"7. Priloha C _ zmluva bez priloh_LIPTOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569306/download","filename":"8. Priloha H - subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569309/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (11).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569310/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (17).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569311/download","filename":"VHS 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569312/download","filename":"VHS 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569313/download","filename":"VHS 27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569314/download","filename":"VHS 28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569315/download","filename":"Vypis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569316/download","filename":"Výpis_9678.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569317/download","filename":"bankova zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569318/download","filename":"bankove info.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 4. časť : SC ŽSK, Závod Liptov 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836975/content/645858/download","filename":"Príloha-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567934/download","filename":"OSTATNÉ 1-60 str..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567935/download","filename":"OSTATNÉ 61-111 str..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567936/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (15).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567937/download","filename":"Výpis_10438.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568175/download","filename":"1 Osobné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568176/download","filename":"2 Ekonomické a finančné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568177/download","filename":"3 Odborná a technická spôsobilosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568178/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (14).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568179/download","filename":"Výpis_8135.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567956/download","filename":"CN - časť OSTATNÉ - pre SC ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567957/download","filename":"doklady - splnenie podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567958/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (13).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567959/download","filename":"Výpis_8267.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815534/content/647183/download","filename":"INO-Kriteria-12.05.2017-09-00h.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661245/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661246/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661247/download","filename":"Sam.hodnot.-PP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661248/download","filename":"Príloha č. 2-Celkové vyhodnotenie-ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661249/download","filename":"Sam.hodnot.-po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661250/download","filename":"Príloha č. 3-Celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661251/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8646453144 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661252/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5785703607.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661253/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4322640243 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661254/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6057135770 (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790273/content/646930/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 2. časť: SC ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Rajec 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849477/content/561916/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_5602060304 (1).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790179/content/646623/download","filename":"Súťažné podklady - obaľovaná zmes 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790179/content/646624/download","filename":"Príloha F k SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 3. časť: SC ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Bytča 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849482/content/561948/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874707/content/569676/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874707/content/569677/download","filename":"Príloha-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849473/content/561914/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×