Obstarávanie

Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 154 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 154 159,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ide o asfaltové betóny: AC 8o, AC 11o, AC1 6o, AC 22p pre Správu ciest ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča a Správu ciest ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok (STN EN 13108-1). V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 4 446 461,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85680
CESTY NITRA, a.s. 3 20 450,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85681
CESTY NITRA, a.s. 3 40 690,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85682
Doprastav Asfalt, a.s. 4 646 558,00 Neuvedené EUR 10. Júl 2017 85683

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy 1. časť : SC ŽSK, Závod Horné Považie 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793574/content/661721/download","filename":"INO-Ostatne-21.04.2017-11.00h.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569301/download","filename":"1. Priloha D _ identifik uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569302/download","filename":"5. Priloha A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569303/download","filename":"6. Priloha G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569304/download","filename":"7. Priloha C _ zmluva bez priloh_HPOVAZIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569305/download","filename":"7. Priloha C _ zmluva bez priloh_LIPTOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569306/download","filename":"8. Priloha H - subdodavatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569309/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (11).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569310/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (17).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569311/download","filename":"VHS 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569312/download","filename":"VHS 17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569313/download","filename":"VHS 27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569314/download","filename":"VHS 28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569315/download","filename":"Vypis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569316/download","filename":"Výpis_9678.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569317/download","filename":"bankova zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874660/content/569318/download","filename":"bankove info.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 4. časť : SC ŽSK, Závod Liptov 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 23. Jún 2017 23. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836975/content/645858/download","filename":"Príloha-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567934/download","filename":"OSTATNÉ 1-60 str..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567935/download","filename":"OSTATNÉ 61-111 str..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567936/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (15).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874552/content/567937/download","filename":"Výpis_10438.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568175/download","filename":"1 Osobné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568176/download","filename":"2 Ekonomické a finančné postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568177/download","filename":"3 Odborná a technická spôsobilosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568178/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (14).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874614/content/568179/download","filename":"Výpis_8135.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567956/download","filename":"CN - časť OSTATNÉ - pre SC ŽSK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567957/download","filename":"doklady - splnenie podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567958/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (13).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874562/content/567959/download","filename":"Výpis_8267.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815534/content/647183/download","filename":"INO-Kriteria-12.05.2017-09-00h.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661245/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661246/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661247/download","filename":"Sam.hodnot.-PP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661248/download","filename":"Príloha č. 2-Celkové vyhodnotenie-ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661249/download","filename":"Sam.hodnot.-po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661250/download","filename":"Príloha č. 3-Celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661251/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8646453144 (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661252/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5785703607.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661253/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4322640243 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869367/content/661254/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6057135770 (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790273/content/646930/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 2. časť: SC ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Rajec 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849477/content/561916/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_5602060304 (1).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790179/content/646623/download","filename":"Súťažné podklady - obaľovaná zmes 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/790179/content/646624/download","filename":"Príloha F k SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 3. časť: SC ŽSK, Závod Horné Považie, stredisko Bytča 15. Máj 2018 15. Máj 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849482/content/561948/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874707/content/569676/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874707/content/569677/download","filename":"Príloha-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849473/content/561914/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×