Obstarávanie

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2145-001 most cez potok Jordán v obci Dražkovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 217,00
Konečná suma(Bez DPH):
75 217,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rekonštrukcia mostného objektu č. 2145-001 most cez potok Jordán v obci Dražkovce podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Valbek, s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 Košice.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 75 217,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 85215

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557341/download","filename":"Príloha č. 1 -návrhy-najn.cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557342/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557343/download","filename":"Príloha č. 2 -Celk.hodnotenie pred postupom § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557344/download","filename":"Príloha č. 2 -samost.hodnotenie pred postupom § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557345/download","filename":"Príloha č. 3 -Celk.hodnotenie po postupe § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557346/download","filename":"Príloha č. 3 -samost.hodnotenie po postupe § 55.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557347/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_5131800672.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848255/content/557348/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_5131800672.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603882/download","filename":"Súťažné podklady Most - Dražkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603883/download","filename":"2145-001_01_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603884/download","filename":"2145-001_02_existujuci_stav_buracie_prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603885/download","filename":"2145-001_03_novy_stav_prehladny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603886/download","filename":"2145-001_04_vykres_uprav_spodnej_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603887/download","filename":"2145-001_05_zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603888/download","filename":"2145-001_06_upravy_v_okoli_mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603889/download","filename":"2145-001_07_docasne_zatrubnenie_vodneho_toku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603890/download","filename":"2145-001_B.1_prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603891/download","filename":"2145-001_obalka_prilohy_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603892/download","filename":"2145-001_rozpocet_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603893/download","filename":"2145-001_sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603894/download","filename":"2145-001_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603895/download","filename":"2145-001_Zoznam_priloh_C.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603896/download","filename":"2145-001_Zoznam_priloh_D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603897/download","filename":"B2_celkova_situacia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603898/download","filename":"C1_koordinacny_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603899/download","filename":"C2_1_technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603900/download","filename":"C2_2_docasne_dopravne_znacenie_1_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603901/download","filename":"C2_3_docasne_dopravne_znacenie_2_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603902/download","filename":"C2_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802708/content/603903/download","filename":"K_plan_BOZP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Určenie PHZ 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/802724/content/603965/download","filename":"PHZ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848237/content/557167/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557548/download","filename":"Ostatne_cast_1_Most_Drazkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557549/download","filename":"Ostatne_cast_2_Most_Drazkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557550/download","filename":"Ostatne_cast_3_Most_Drazkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557551/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (19).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557552/download","filename":"Kriteria_Most_Drazkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848297/content/557553/download","filename":"Kriteria_Most_Drazkovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848411/content/557926/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848411/content/557927/download","filename":"kritériá (1).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Júl 2017 20. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/852024/content/571760/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848250/content/557318/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_5131800672.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848250/content/557319/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 6. Jún 2017 6. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829874/content/604847/download","filename":"Inf.podľa §55 ods.2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/817404/content/666498/download","filename":"INO-Kriteria-15.05.2017-09-00h.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558029/download","filename":"Príloha A_ Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558030/download","filename":"Príloha B_ Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558031/download","filename":"Príloha C_ ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558032/download","filename":"Príloha C_ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558033/download","filename":"Príloha D_ Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558034/download","filename":"Príloha F_Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558035/download","filename":"Príloha G_ Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558036/download","filename":"Príloha I_ JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558037/download","filename":"udaje_o_hospodarskych_subjektoch_vedene_uradom (21).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848425/content/558038/download","filename":"Výpis_9485.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803557/content/606120/download","filename":"INO-Ostatne-03.05.2017-11-00.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848247/content/557303/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_5131800672.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 131/2017 14. Júl 2017 14. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848277/content/557470/download","filename":"časť_Ostatné_komplet ponuka_časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848277/content/557471/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×