Obstarávanie

Rekonštrukcia horárne Biely kríž, Svätý Jur


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
I.Svätojurská, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
309 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
282 000,00
Zaplatené:
91.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce a súvisiaca inžinierska činnosť na celkovej rekonštrukcii objektu horárne, ktorá sa nachádza v extraviláne mesta Svätý Jur, katastrálne územie Svätý Jur, parc.č. 6750/1 a 6750/4 v lokalite Biely kríž v Malých Karpatoch, v nadmorskej výške 484 m n.m.. Podrobnejší opis a technické špecifikácie sú uvedené v časti C. (Opis predmetu zákazky) a E. (Obchodné podmienky) súťažných podkladov a najmä v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 282 000,00 Neuvedené EUR 17. Máj 2017 84084

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 31. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556234/download","filename":"A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556235/download","filename":"B - SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556236/download","filename":"B - SKLADBA KONSTRUKCII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556237/download","filename":"C - SITUÁCIA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556238/download","filename":"E.1.1 PODORYS 1np BURACIE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556239/download","filename":"E.1.2 PODORYS 2np BURACIE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556240/download","filename":"E.1.3 PODORYS 1np NAVRH.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556241/download","filename":"E.1.4 PODORYS 1NP KOTY.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556242/download","filename":"E.1.4 PODORYS 1NP KOTY_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556243/download","filename":"E.1.5 PODORYS 2np NAVRH KROV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556244/download","filename":"E.1.6 REZY NAVRH KROV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556245/download","filename":"E.1.7 PODORYS 2np KOTY.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556246/download","filename":"E.1.7 PODORYS 2NP KOTY_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556247/download","filename":"E.1.8 PODORYS STRECHA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556248/download","filename":"E.1.9 REZY A+D.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556249/download","filename":"E.1.9 REZY A+D_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556250/download","filename":"E.1.10 REZY B+C.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556251/download","filename":"E.1.10 REZY B+C_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556252/download","filename":"E.1.11 POHLAD JV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556253/download","filename":"E.1.11 POHLAD JV_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556254/download","filename":"E.1.12 POHLAD SZ.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556255/download","filename":"E.1.12 POHLAD SZ_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556256/download","filename":"E.1.13 POHLADY SV+JZ.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556257/download","filename":"E.1.13 POHLADY SV+JZ_CB.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556258/download","filename":"E.1.14 VIZUALIZACIE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556259/download","filename":"E.1.15_VYROBKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556260/download","filename":"E.1B SANÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556261/download","filename":"SP.E1.k1 KOMIN PODORYS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556262/download","filename":"SP.E1.k2 KOMIN REZ.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556263/download","filename":"E.2 BIELY KRIZ STATKIKA - SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556264/download","filename":"E.2 BIELY KRIZ STATKIKA - Tvar stropu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556265/download","filename":"E.3 Biely Kríž - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556266/download","filename":"E.3 Biely Kríž - Výpočty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556267/download","filename":"E.3 OBÁLKA - Hlavná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556268/download","filename":"E.3 OBÁLKA - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556269/download","filename":"E.3 OBÁLKA - Výpočty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556270/download","filename":"E.3-01 1.np.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556271/download","filename":"E.3-02 2.np.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556273/download","filename":"E.4 BIELYKRIZ_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556274/download","filename":"E.4 STUDŇA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556275/download","filename":"E.4 TS_ZTI_horaren1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556276/download","filename":"E.4 TS_ZTI_horaren1.pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556277/download","filename":"E.4 ZTI_BIELYKRIZ_REZY_2016-06-01-Podkrovie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556278/download","filename":"E.4 ZTI_BIELYKRIZ_REZY_2016-06-01-Prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556279/download","filename":"E.4 ZTI_BIELYKRIZ_REZY_2016-06-01-ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556280/download","filename":"E.5 HC_kotolňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556281/download","filename":"E.5 HC_podkrovie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556282/download","filename":"E.5 HC_Prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556283/download","filename":"E.5 HC_PSP_Biely Kríž_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556284/download","filename":"E.5 HC_Výkaz_PSP_Biely kríž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556285/download","filename":"E.6 Príloha č.23-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556286/download","filename":"E.6 Priloha TS_BLOKOVE SCHEMY_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556287/download","filename":"E.6 Priloha TS_BLOKOVE SCHEMY_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556288/download","filename":"E.6 Protokol23-2016_Horaren Biely Kriz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556289/download","filename":"E.6 TS-Elektroinstalacia_Horaren Biely Kriz - PSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556290/download","filename":"E.6 Horaren Biely Kriz 1NP Elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556291/download","filename":"E.6 Horaren Biely Kriz 2NP Elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556292/download","filename":"E.6 Horaren Biely Kriz Bleskozvod a uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556293/download","filename":"E.6 Horaren Biely Kriz Elektro Rozvadzace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772714/content/556294/download","filename":"E.6 Horaren Biely Kriz Situacia Rozvod NN.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556514/download","filename":"Výkaz výmer - krycí list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556515/download","filename":"Výkaz výmer - rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556516/download","filename":"Výkaz výmer - rozpočet 01-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556517/download","filename":"Výkaz výmer - rozpočet Elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556518/download","filename":"Výkaz výmer - rozpočet UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772800/content/556519/download","filename":"Výkaz výmer - rozpočet ZTI.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825051/content/575384/download","filename":"Ponuka 4.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824488/content/571893/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823780/content/568576/download","filename":"Zmluva HOLLSTAV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772825/content/556549/download","filename":"JED - formulár.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773728/content/558816/download","filename":"Súťažné podklady_horáreň.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zoznam uhradených faktúr za predmet zálazky 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994774/content/780048/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825053/content/575396/download","filename":"Ponuka 5.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Marec 2017 20. Marec 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815687/content/647927/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia a poradie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záznam z obhliadky - vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (PD a Výkaz výmer) 20. Február 2017 20. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781449/content/591957/download","filename":"Záznam z obhliadky - vysvetlenie SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825048/content/575379/download","filename":"Ponuka 3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica - splnenie podmienok účasti 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824485/content/571879/download","filename":"Zápisnica - podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824485/content/571880/download","filename":"Zápisnica 2 - podmienky účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica - vyhodnotenie ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824487/content/571885/download","filename":"Zápisnica - hodnotenie ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica - otváranie ponúk 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824486/content/571881/download","filename":"Zápisnica - otváranie ponúk KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825047/content/575376/download","filename":"Ponuka 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 []
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.5.2017 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954760/content/733847/download","filename":"Dodatok c_1 k Zmluve.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825040/content/575355/download","filename":"Ponuka 1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×