Obstarávanie

Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
68 275 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
68 275 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34622200-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1.Dodávka nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu: 5 ks osobného klimatizovaného vozňa 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhý 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich. 2.Opcia na dodávku nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu: 2.1 Desať (10) kusov osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhý 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich. 2.2Desať (10) kusov osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhých 26 400 mm s troma veľkopriestorovými oddielmi pre cestujúcich. 2..3Päť(5) kusov osobných klimatizovaných vozňov 1. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, , dlhých 26 400 mm. 2.4Päť(5) kusov osobných klimatizovaných vozňov 1. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 200 km/h, s tlakotesnou skriňou, dlhých 26 400 mm.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 2 68 275 000,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 84051

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - ŽOS Vrútky, a.s. 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825649/content/578988/download","filename":"Ponuka uchádzača - ŽOS Vrútky, a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811232/content/632198/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432801/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432802/download","filename":"Navrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432803/download","filename":"Prílohy ku KZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432804/download","filename":"Príloha č. 6_1 Opisu predmetu zákazky, p1_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432805/download","filename":"Príloha č. 6_2 k Opisu predmetu zákazky, p2_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432806/download","filename":"Príloha č. 6_3 k Opisu predmetu zákazky, p3_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432807/download","filename":"Príloha č. 6_4 k Opisu predmetu zákazky, p4_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432808/download","filename":"Príloha č. 6_5 k Opisu predmetu zákazky, p5_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432809/download","filename":"Príloha č. 6_6 k Opisu predmetu zákazky, p6_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432810/download","filename":"Príloha č. 6_7 k Opisu predmetu zákazky, p7_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432811/download","filename":"Príloha č. 6_8 k Opisu predmetu zákazky, p8_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432812/download","filename":"Príloha č. 6_9 k Opisu predmetu zákazky, p9_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432813/download","filename":"Príloha č. 6_10 k Opisu predmetu zákazky, p10_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432814/download","filename":"Príloha č. 6_11 k Opisu predmetu zákazky, 2_66_UP_v2 - účinnosť od 20.12.2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432815/download","filename":"Prílohy č. 1 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432816/download","filename":"Prílohy č. 2 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432817/download","filename":"Prílohy č. 3 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432818/download","filename":"Prílohy č. 5 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432819/download","filename":"Príloha č. 1 SP- Identifikačné údaje uchádzaša.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432820/download","filename":"Príloha č. 2 SP - Čestné vyhlásenie, súhlas s podmienkami VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432821/download","filename":"Príloha č. 3 SP - Čestné vyhlásenie, pravdivosť a úplnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432822/download","filename":"Príloha č. 5 SP - Kritériá na vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432823/download","filename":"Príloha č. 4 SP - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432824/download","filename":"Prílohy č. 4 k Opisu predmetu zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767805/content/515801/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 2 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781106/content/590723/download","filename":"Oprava súťažných podkldov 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793705/content/661989/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia 2 o odoslaní oznámenia 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775961/content/566230/download","filename":"Informácia 2 o odoslaní oznámenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 a oprava súťažných podkladov 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775958/content/566223/download","filename":"Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811214/content/632160/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o odoslaní oznámenia 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762877/content/491717/download","filename":"Informácia o odoslaní oznámenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811233/content/632201/download","filename":"správa podľa § 24.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 4600003124/VS/2017 na dodanie osobných vozňov do diaľkovej dopravy 15. Máj 2017 15. Máj 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825668/content/578999/download","filename":"Ponuka uchádzača - LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×