Obstarávanie

Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
68 275 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
68 275 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34622200-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

1.Dodávka nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu: 5 ks osobného klimatizovaného vozňa 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhý 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich. 2.Opcia na dodávku nových osobných klimatizovaných vozňov pre diaľkovú dopravu: 2.1 Desať (10) kusov osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhý 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich. 2.2Desať (10) kusov osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhých 26 400 mm s troma veľkopriestorovými oddielmi pre cestujúcich. 2..3Päť(5) kusov osobných klimatizovaných vozňov 1. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 160 km/h, , dlhých 26 400 mm. 2.4Päť(5) kusov osobných klimatizovaných vozňov 1. triedy pre diaľkovú dopravu na rýchlosť 200 km/h, s tlakotesnou skriňou, dlhých 26 400 mm.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 2 68 275 000,00 Neuvedené EUR 19. Apríl 2017 84051

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - ŽOS Vrútky, a.s. 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825649/content/578988/download","filename":"Ponuka uchádzača - ŽOS Vrútky, a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811232/content/632198/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432801/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432802/download","filename":"Navrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432803/download","filename":"Prílohy ku KZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432804/download","filename":"Príloha č. 6_1 Opisu predmetu zákazky, p1_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432805/download","filename":"Príloha č. 6_2 k Opisu predmetu zákazky, p2_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432806/download","filename":"Príloha č. 6_3 k Opisu predmetu zákazky, p3_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432807/download","filename":"Príloha č. 6_4 k Opisu predmetu zákazky, p4_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432808/download","filename":"Príloha č. 6_5 k Opisu predmetu zákazky, p5_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432809/download","filename":"Príloha č. 6_6 k Opisu predmetu zákazky, p6_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432810/download","filename":"Príloha č. 6_7 k Opisu predmetu zákazky, p7_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432811/download","filename":"Príloha č. 6_8 k Opisu predmetu zákazky, p8_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432812/download","filename":"Príloha č. 6_9 k Opisu predmetu zákazky, p9_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432813/download","filename":"Príloha č. 6_10 k Opisu predmetu zákazky, p10_2_66_UP_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432814/download","filename":"Príloha č. 6_11 k Opisu predmetu zákazky, 2_66_UP_v2 - účinnosť od 20.12.2013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432815/download","filename":"Prílohy č. 1 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432816/download","filename":"Prílohy č. 2 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432817/download","filename":"Prílohy č. 3 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432818/download","filename":"Prílohy č. 5 k Opisu predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432819/download","filename":"Príloha č. 1 SP- Identifikačné údaje uchádzaša.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432820/download","filename":"Príloha č. 2 SP - Čestné vyhlásenie, súhlas s podmienkami VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432821/download","filename":"Príloha č. 3 SP - Čestné vyhlásenie, pravdivosť a úplnosť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432822/download","filename":"Príloha č. 5 SP - Kritériá na vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432823/download","filename":"Príloha č. 4 SP - Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751277/content/432824/download","filename":"Prílohy č. 4 k Opisu predmetu zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767805/content/515801/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 2 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781106/content/590723/download","filename":"Oprava súťažných podkldov 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793705/content/661989/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia 2 o odoslaní oznámenia 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775961/content/566230/download","filename":"Informácia 2 o odoslaní oznámenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 a oprava súťažných podkladov 3. Február 2017 3. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/775958/content/566223/download","filename":"Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811214/content/632160/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o odoslaní oznámenia 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762877/content/491717/download","filename":"Informácia o odoslaní oznámenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811233/content/632201/download","filename":"správa podľa § 24.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 4600003124/VS/2017 na dodanie osobných vozňov do diaľkovej dopravy 15. Máj 2017 15. Máj 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. 25. Máj 2017 25. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825668/content/578999/download","filename":"Ponuka uchádzača - LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×