CPV kód

34622200-5

Železničné osobné vozne

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 110,918,740 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ŽOS Vrútky a.s. 2 99,215,000 EUR
WAGON SERVICE travel s.r.o. 16 11,703,740 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 147,574 EUR 2015 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153,913 EUR 2015 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144,421 EUR 2014 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154,219 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 30,940,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 152,901 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154,463 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 148,129 EUR 2014 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 146,031 EUR 2014 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 134,463 EUR 2015 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 87,804 EUR 2015 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144,666 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144,350 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68,275,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137,277 EUR 2017 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138,712 EUR 2017 Tovary Nie 1
Používanie ležadlových vozňov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 435,174 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9,279,643 EUR 2018 Tovary Nie 1