Obstarávanie

Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 083 390,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 083 390,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72200000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rozvoj modulov Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len ÚPVS) a súvisiacich informačných systémov vyvolaný relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len legislatívne zmeny), optimalizácia systému IS PEP a služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 16 083 390,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2017 83993

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 13. Máj 2017 13. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820614/content/844988/download","filename":"7172_6000_2017_ODI.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Máj 2017 12. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820276/content/674948/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818586/content/671212/download","filename":"odovodnenie_PRK.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 9. Máj 2017 9. Máj 2017 []
Odkaz na oznámenie Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 12. Máj 2017 12. Máj 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 5 k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky zo dňa 27.4.2017 11. Február 2019 11. Február 2019 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 64, ods. 1 písm. d) bod 2 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961610/content/762104/download","filename":"Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 64, ods. 1 písm. d) bod 2 (3).pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 6 k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky zo dňa 27.4.2017 11. Február 2019 11. Február 2019 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×