Obstarávanie

Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
230 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
230 600,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie vozidla na zber nádob a polopodzemných kontajnerov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 230 600,00 Neuvedené EUR 7. Marec 2017 81805

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450151/download","filename":"01_Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450152/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450153/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450154/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450155/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450156/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450157/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753704/content/450158/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789942/content/645657/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. Február 2017 17. Február 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Február 2017 2. Február 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760768/content/484402/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760768/content/484403/download","filename":"A1-pokyny.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789936/content/645632/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789934/content/645619/download","filename":"Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789944/content/645663/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789944/content/645664/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789944/content/645665/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789932/content/645616/download","filename":"Ostatné17031MST.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789940/content/645651/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789940/content/645652/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Február 2017 20. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781605/content/592767/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789930/content/645610/download","filename":"SCANNER_NKS@nks.sk_20170313_082640.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Marec 2017 17. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789938/content/645637/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Február 2017 17. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781082/content/590695/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×