CPV kód

34114000-9

Špeciálne vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 60 735 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 5 950 000 EUR
Mesto Prešov 1 510 348 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 3 370 566 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 175 478 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 58 583 EUR
Obec Šenkvice 1 129 999 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 454 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 461 490 EUR
Mesto Rožňava 1 189 167 EUR
Mesto Nitra 2 198 563 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 364 200 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 4 836 900 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 95 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 78 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 9 013 228 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 445 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 371 415 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 2 64 400 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 119 950 EUR
Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 1 402 216 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 322 273 EUR
Mesto Trstená 2 0 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 95 833 EUR
Mesto Šurany 1 173 988 EUR
Obec Zohor 1 52 500 EUR
Mesto Senec 1 102 900 EUR
Mesto Ilava 2 303 083 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 47 333 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 140 400 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 91 383 EUR
Mesto Tornaľa 1 58 333 EUR
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 1 89 750 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 4 459 760 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 850 600 EUR
Mesto Hnúšťa 2 0 EUR
Mesto Handlová 1 52 800 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 124 667 EUR
Spišská katolícka charita 1 34 200 EUR
Obec Močenok 1 0 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 28 191 EUR
Obec Čechynce 1 358 236 EUR
Obec Likavka 1 0 EUR
Obec Pruské 2 338 333 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 137 940 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 79 242 EUR
ZONAL, s.r.o. 1 589 532 EUR
Technické služby Brezno 1 92 990 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 126 810 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 4 266 304 EUR
Obec Nálepkovo 1 66 658 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 117 000 EUR
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 1 134 965 EUR
Obec Valaská 1 75 783 EUR
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 1 84 990 EUR
Technické služby mesta Trebišova 2 186 840 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MOREAU AGRI, s.r.o. 1 12 820 EUR
MSM Martin, s.r.o. 2 5 950 000 EUR
AGRA, s.r.o. 1 61 208 EUR
EMATECH, s.r.o. 1 84 990 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 66 658 EUR
BMC, spol. s r.o. 1 51 580 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 1 358 236 EUR
REDOX, s.r.o. 9 1 896 309 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 0 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 1 91 383 EUR
PROCAR, a.s. 2 296 150 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 9 1 189 501 EUR
KONNEX s.r.o. 2 190 000 EUR
HYCA s.r.o. 13 2 896 817 EUR
AUTO-VALAS s.r.o. 1 34 200 EUR
MURTEC s.r.o. 1 0 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 150 445 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 1 150 000 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 4 436 428 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 15 1 295 485 EUR
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 1 57 990 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 1 28 191 EUR
KURTA spol. s r.o. 1 192 700 EUR
CHIROSAN, s.r.o. 1 117 000 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 133 333 EUR
CSAKOM spol. s r.o. 1 140 400 EUR
HYKRO, s.r.o. 1 589 532 EUR
VEIT Electronics, s.r.o 1 402 216 EUR
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 2 3 370 566 EUR
AUTOKAROS, a.s. 1 92 990 EUR
ARMEA, s.r.o. 1 171 500 EUR
MBL TRANS, s.r.o. 1 379 500 EUR
Miroslav Riš - Riš & Riš 1 58 334 EUR
KÄRCHER Slovakia , s.r.o. 1 52 500 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 161 990 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 19 454 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 1 149 500 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 4 52 344 EUR
Nilfisk s.r.o. 2 105 667 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 1 204 980 EUR
KA-BE s.r.o. 4 7 610 860 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie úžitkového vozidla s izotermickou skriňovou nadstavbou na mäso vo vise s chladiarenským agregátom a/alebo dodanie prepravníka zvierat Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 69 000 69000.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Komunálne vozidlo Mesto Šurany 145 000 145000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stroje a technológie pre efektívny rozvoj spracovateľskej prevádzky mlieka a mliečnych výrobkov VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 76 153 76153.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladiarenské auto so zadráhovaním AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 90 000 90000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou. Spišská katolícka charita 31 466 31466.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Handlová 44 000 44000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vozidlo s valníkovou nadstavbou a hydraulickým žeriavom. Technické služby mesta Prešov a.s. 60 333 60333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobil s plošinou SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 23 756 23756.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlá (EVO) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 154 000 154000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obytné automobily a obytné prívesy ZONAL, s.r.o. 613 428 613428.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Špeciálny automobil na zber objemného odpadu Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 195 000 195000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Expedičná dopravná technika Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 428 000 428000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov. Mesto Prešov 510 348 510348.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce – technická časť Obec Čechynce 358 236 358236.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000 2100000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Sypacie vozidlá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 226 900 1226900.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 230 600 230600.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberové vozidlo a hákový nakladač Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 297 800 297800.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Jednokomorová sacia cisterna Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 137 940 137940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný prenosový voz k PV BA2 Rozhlas a televízia Slovenska 129 000 129000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 270 566 1270566.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vozidlá pre údržbu ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 845 000 2845000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tunelový umývač na automobilovom podvozku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 379 500 379500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000 130000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový ramenový nakladač, špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 102 012 102012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Mesto Hnúšťa 102 012 102012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba vozoviek, variabilná snhová radlica Obec Valaská 91 000 91000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 75 327 75327.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelová pracovná štvorkolka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 28 490 28490.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent Mesto Nitra 119 138 119138.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent Mesto Nitra 119 138 119138.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Močenok 197 786 197785.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ťahač návesu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 85 000 85000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadno/bočným priekopovým ramenom s mulčovačom - 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 58 336 58336.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 58 330 58330.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 81 900 81900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 67 745 67745.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 52 990 52990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 195 000 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový zametací stroj s príslušenstvom. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71 557 71557.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 157 750 157750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 195 000 195000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 166 590 166590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podvozok s hákovým nosičom kontajnerov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 000 80000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového komunálneho vozidla na údržbu komunikácií a prepravu sypkých materiálov Centrum výcviku Lešť 175 000 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 955 6955.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Mesto Rožňava 228 840 228840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového univerzálneho kolesového traktora s pracovnými zariadeniami k traktoru (mulčovač nesený, zametač nesený, snežný pluh čelný) Centrum výcviku Lešť 74 000 74000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Obec Likavka 79 452 79452.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia zberného dvora Obec Pruské 211 935 211935.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 90 167 90166.67 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový ťahač návesov s nadstavbou a hydraulickou rukou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 176 810 176810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový komunálny traktor s čelným nakladačom a komunálnym príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové univerzálne vozidlo s podvozkom na veľkoobjemové kontajnery a vymeniteľné nadstavby Technické služby mesta Prešov a.s. 160 800 160800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samozberný zametač obojstranný na podvozku malého automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 000 132000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník obaľovacej zmesi 6 m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 211 000 211000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na údržbu chodníkov a spevnených plôch s príslušenstvom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 97 819 97819.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na údržbu chodníkov a spevnených plôch s príslušenstvom Obec Zohor 78 000 78000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 94 680 94680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový komunálny stroj ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 115 920 115920.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s čelným nakladačom a nosičom kontajneru - 1 ks Obec Nálepkovo 79 992 79992.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vozidlo určené na údržbu mesta Technické služby Brezno 93 000 93000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo s hydraulickým žeriavom a sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Prešov a.s. 77 100 77100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový komunálny stroj Mesto Kráľovský Chlmec 170 702 170702.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Obec Zemianske Kostoľany 153 627 153627.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 95 100 95100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 650 24650.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny skriňový automobil Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 208 000 208000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom Mesto Tornaľa 72 000 72000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viacúčelový čistiaci stroj Obec Šenkvice 157 060 157060.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového nákladného automobilu valníkového trojosového s hydraulickou rukou. Centrum výcviku Lešť 200 000 200000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „ Mesto Nové Mesto nad Váhom 119 950 119950.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 135 960 3135960.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič na automobilovom podvozku s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 863 900 1863900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na čistenie štrbinových žľabov a ležatej kanalizácie v tuneloch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 968 200 968200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uvoľňovací tank Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 400 000 3400000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne technologické čistiace vozidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 642 800 1642800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny skriňový automobil Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 208 000 208000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne sanitné vozidlo Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 117 000 117000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlá na letnú a zimnú údržbu komunikácií a chodníkov Technické služby mesta Prešov a.s. 204 431 204431.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Mesto Ilava 170 000 170000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent Mesto Senec 123 510 123510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 070 10070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nový ťahač návesov s nadstavbou a hydraulickou rukou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 192 800 192800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Mesto Ilava 204 000 204000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 750 4x4 alebo ekvivalent Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. 135 000 135000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 22 918 22918.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia zberného dvora Obec Pruské 238 824 238824.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Uvoľňovací tank Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 550 000 2550000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákladné motorové vozidlo s fekálnou nadstavbou Zoologická záhrada Košice 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 75 000 75000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 8 308 8308.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Finančný leasing I - Kúpa špeciálneho komunálneho vozidlá na údržbu chodníkov , ciest a verejných priestranstiev. Technické služby mesta Trebišova 89 849 89848.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Finančný leasing II - Kúpa špeciálneho komunálneho vozidlá na údržbu chodníkov , ciest a verejných priestranstiev. Technické služby mesta Trebišova 97 010 97010.2 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá Obec Banská Belá 210 728 210728.0 EUR 30. Júl 2018 13. August 2018 Áno 2018-07-30 00:00:00 UTC 2018-08-13 11:00:00 UTC
Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami Mesto Nové Mesto nad Váhom 143 900 143900.0 EUR 26. Jún 2019 30. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-26 00:00:00 UTC 2019-07-30 10:00:00 UTC
Dodanie stroja na úpravu ľadu Mesto Nové Mesto nad Váhom 119 000 119000.0 EUR 26. Jún 2019 30. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-26 00:00:00 UTC 2019-07-30 11:00:00 UTC
Špeciálne vozidlo na prevoz zaistených dôkazov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 85 600 85600.0 EUR 16. September 2020 16. Október 2020 Áno 2020-09-16 00:00:00 UTC 2020-10-16 10:00:00 UTC
Nákup dopravných prostriedkov - motorové vozidlo so špeciálnou úpravou na prevoz psov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 187 498 187497.75 EUR 4. August 2020 17. September 2020 Áno 2020-08-04 00:00:00 UTC 2020-09-17 09:00:00 UTC
Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 106 900 1106900.0 EUR 11. Jún 2018 16. Júl 2018 Nie 2018-06-11 00:00:00 UTC 2018-07-16 10:00:00 UTC
Zberný dvor - technologie Mesto Hlohovec 377 577 377577.0 EUR 6. Marec 2018 5. Apríl 2018 Áno 2018-03-06 00:00:00 UTC 2018-04-05 09:00:00 UTC
Vybudovanie kompostoviska v obci Tŕnie – technika Obec Tŕnie 200 069 200068.67 EUR 13. Marec 2018 26. Marec 2018 Áno 2018-03-13 00:00:00 UTC 2018-03-26 09:00:00 UTC
Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby - zariadenia Obec Sebechleby 208 900 208900.0 EUR 19. Marec 2018 3. Apríl 2018 Áno 2018-03-19 00:00:00 UTC 2018-04-03 11:00:00 UTC
Dodanie stroja na úpravu ľadu Mesto Nové Mesto nad Váhom 95 200 95200.0 EUR 9. Apríl 2019 24. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-09 00:00:00 UTC 2019-04-24 10:00:00 UTC
Zariadenia pre zberný dvor -Kosorín Obec Kosorín 208 700 208700.0 EUR 20. Marec 2018 4. Apríl 2018 Áno 2018-03-20 00:00:00 UTC 2018-04-04 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×