CPV kód

34114000-9

Špeciálne vozidlá

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 26 324 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 3 400 000 EUR
Mesto Prešov 1 510 348 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 3 370 566 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 175 478 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 58 583 EUR
Obec Šenkvice 1 129 999 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 19 454 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 3 461 490 EUR
Mesto Rožňava 1 189 167 EUR
Mesto Nitra 2 198 563 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 171 500 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 3 762 400 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 95 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 78 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 8 806 828 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 445 EUR
Centrum výcviku Lešť 3 371 415 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 2 64 400 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 119 950 EUR
Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 1 402 216 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 2 322 273 EUR
Mesto Trstená 2 0 EUR
Obec Zemianske Kostoľany 1 95 833 EUR
Mesto Šurany 1 173 988 EUR
Obec Zohor 1 52 500 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 47 333 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 140 400 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 91 383 EUR
Mesto Tornaľa 1 58 333 EUR
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 1 89 750 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 3 278 640 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 850 600 EUR
Mesto Hnúšťa 2 0 EUR
Mesto Handlová 1 52 800 EUR
Spišská katolícka charita 1 34 200 EUR
Obec Močenok 1 0 EUR
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 1 28 191 EUR
Obec Čechynce 1 358 236 EUR
Obec Likavka 1 0 EUR
Obec Pruské 1 159 167 EUR
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 1 137 940 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 79 242 EUR
ZONAL, s.r.o. 1 589 532 EUR
Technické služby Brezno 1 92 990 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 126 810 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 4 266 304 EUR
Obec Nálepkovo 1 66 658 EUR
Obec Valaská 1 75 783 EUR
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 1 84 990 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MOREAU AGRI, s.r.o. 1 12 820 EUR
MSM Martin, s.r.o. 1 3 400 000 EUR
AGRA, s.r.o. 1 61 208 EUR
EMATECH, s.r.o. 1 84 990 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 66 658 EUR
BMC, spol. s r.o. 1 51 580 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 1 358 236 EUR
REDOX, s.r.o. 8 1 821 809 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 0 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 1 91 383 EUR
PROCAR, a.s. 1 89 750 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 7 1 011 360 EUR
KONNEX s.r.o. 2 190 000 EUR
HYCA s.r.o. 11 2 592 983 EUR
AUTO-VALAS s.r.o. 1 34 200 EUR
MURTEC s.r.o. 1 0 EUR
AUTOPOLIS, s.r.o. 1 150 445 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 1 150 000 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 2 198 563 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 12 927 525 EUR
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 1 57 990 EUR
FINAL - CD spol. s r. o. 1 28 191 EUR
CSAKOM spol. s r.o. 1 140 400 EUR
HYKRO, s.r.o. 1 589 532 EUR
VEIT Electronics, s.r.o 1 402 216 EUR
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 2 3 370 566 EUR
AUTOKAROS, a.s. 1 92 990 EUR
ARMEA, s.r.o. 1 171 500 EUR
MBL TRANS, s.r.o. 1 379 500 EUR
Miroslav Riš - Riš & Riš 1 58 334 EUR
KÄRCHER Slovakia , s.r.o. 1 52 500 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 161 990 EUR
MONASTER, s.r.o. 1 19 454 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 1 149 500 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 2 26 324 EUR
Nilfisk s.r.o. 2 105 667 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 1 204 980 EUR
KA-BE s.r.o. 4 7 610 860 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie úžitkového vozidla s izotermickou skriňovou nadstavbou na mäso vo vise s chladiarenským agregátom a/alebo dodanie prepravníka zvierat Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 69 000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Komunálne vozidlo Mesto Šurany 145 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Stroje a technológie pre efektívny rozvoj spracovateľskej prevádzky mlieka a mliečnych výrobkov VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 76 153 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chladiarenské auto so zadráhovaním AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 90 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou. Spišská katolícka charita 31 466 EUR 2014 Tovary Nie 1
Komunálne vozidlo Mesto Handlová 44 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vozidlo s valníkovou nadstavbou a hydraulickým žeriavom. Technické služby mesta Prešov a.s. 60 333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Automobil s plošinou SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 23 756 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlá (EVO) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 154 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obytné automobily a obytné prívesy ZONAL, s.r.o. 613 428 EUR 2016 Tovary Áno 1
Špeciálny automobil na zber objemného odpadu Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 195 000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Expedičná dopravná technika Liaharenský podnik Nitra akciová spoločnosť 428 000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov. Mesto Prešov 510 348 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce – technická časť Obec Čechynce 358 236 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 100 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Sypacie vozidlá Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 226 900 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vozidlo na zber nádob a polopodzemných kontajnerov Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 230 600 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zberové vozidlo a hákový nakladač Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 297 800 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Jednokomorová sacia cisterna Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. 137 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomocný prenosový voz k PV BA2 Rozhlas a televízia Slovenska 129 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup úžitkových vozidiel pre kynológiu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 270 566 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vozidlá pre údržbu ciest Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 845 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tunelový umývač na automobilovom podvozku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 379 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové nákladné špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Trstená 130 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový ramenový nakladač, špeciálne vozidlo 4x4 vrátane nového ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 102 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Mesto Hnúšťa 102 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová nadstavba vozoviek, variabilná snhová radlica Obec Valaská 91 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 75 327 EUR 2016 Tovary Nie 1
Viacúčelová pracovná štvorkolka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 28 490 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent Mesto Nitra 119 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny pracovný stroj AEBI MT 720 4x4 alebo ekvivalent Mesto Nitra 119 138 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora Obec Močenok 197 786 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ťahač návesu Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 85 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadno/bočným priekopovým ramenom s mulčovačom - 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 180 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 58 336 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 58 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 81 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné komunálne vozidlo - nosič výmenných nadstavieb TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 67 745 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 52 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 195 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Viacúčelový zametací stroj s príslušenstvom. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71 557 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 157 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 195 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 166 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podvozok s hákovým nosičom kontajnerov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového komunálneho vozidla na údržbu komunikácií a prepravu sypkých materiálov Centrum výcviku Lešť 175 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 955 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií Mesto Rožňava 228 840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka nového univerzálneho kolesového traktora s pracovnými zariadeniami k traktoru (mulčovač nesený, zametač nesený, snežný pluh čelný) Centrum výcviku Lešť 74 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Obec Likavka 79 452 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia zberného dvora Obec Pruské 211 935 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 90 167 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový ťahač návesov s nadstavbou a hydraulickou rukou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 176 810 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový komunálny traktor s čelným nakladačom a komunálnym príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové univerzálne vozidlo s podvozkom na veľkoobjemové kontajnery a vymeniteľné nadstavby Technické služby mesta Prešov a.s. 160 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samozberný zametač obojstranný na podvozku malého automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prepravník obaľovacej zmesi 6 m3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 211 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na údržbu chodníkov a spevnených plôch s príslušenstvom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 97 819 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo na údržbu chodníkov a spevnených plôch s príslušenstvom Obec Zohor 78 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 94 680 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový komunálny stroj ako nosič výmenných nadstavieb Mesto Liptovský Mikuláš 115 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s čelným nakladačom a nosičom kontajneru - 1 ks Obec Nálepkovo 79 992 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vozidlo určené na údržbu mesta Technické služby Brezno 93 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorové vozidlo s hydraulickým žeriavom a sklápacou nadstavbou Technické služby mesta Prešov a.s. 77 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Viacúčelový komunálny stroj Mesto Kráľovský Chlmec 170 702 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ramenový nakladač, vozidlo 4x4 vrátane ramenového /reťazového/ nosiča kontajnerov Obec Zemianske Kostoľany 153 627 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nové komunálne vozidlo na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom Mesto Moldava nad Bodvou 95 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny skriňový automobil Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 208 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nové komunálne vozidlo ako nosič výmenných nadstavieb na údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev s príslušenstvom Mesto Tornaľa 72 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Viacúčelový čistiaci stroj Obec Šenkvice 157 060 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nového nákladného automobilu valníkového trojosového s hydraulickou rukou. Centrum výcviku Lešť 200 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
„Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami „ Mesto Nové Mesto nad Váhom 119 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 135 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysokotlakový čistič na automobilovom podvozku s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 863 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozidlo na čistenie štrbinových žľabov a ležatej kanalizácie v tuneloch Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 968 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uvoľňovací tank Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 3 400 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálne technologické čistiace vozidlo Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 642 800 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×