Obstarávanie

Dispečingový mapový portál SC TTSK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
96 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38221000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dispečingový mapový portál SC TTSK (DMP) je riešenie zložené z 3 súčastí, ktoré sú spolu integrované do jedného funkčného celku DMP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
YMS, a.s. 1 96 900,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 77541

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747333/content/415072/download","filename":"SUCTT_Portal_zapis_vyhodnotenie_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747333/content/415073/download","filename":"SUCTT_Portal_zapis_vyhodnotenie2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. November 2016 14. November 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva č. 86/2016/SÚCTt 12. December 2016 12. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Október 2016 31. Október 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2016 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812273/content/635357/download","filename":"2016_YMS_dispečingový mapový portál.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747331/content/415066/download","filename":"SUCTT_Portal_zapis_vyhodnotenie_PU1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727756/content/430773/download","filename":"Portal_SP_profil_v1.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747350/content/415134/download","filename":"SUCTT_Portal_odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747343/content/415096/download","filename":"SUCTT_Portal_sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747329/content/415061/download","filename":"SUCTT_Portal_zapis_otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747329/content/415062/download","filename":"SUCTT_Portal_zapis_otvaranie2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. November 2016 18. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739488/content/485786/download","filename":"SUCTT_Portal_informacia_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Zmluva č. 86/2016/SÚCTt 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747335/content/415077/download","filename":"Ponuka YMS DMP - KRITERIA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×