Obstarávanie

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
280 398,00
Konečná suma(Bez DPH):
280 398,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214700-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava v zmysle súťažných podkladov ,súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STAFIN PLUS, s. r. o. 5 280 398,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 238137