Obstarávanie

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
38 695 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
38 695 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v mikroregióne Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 38 695 000,00 Neuvedené EUR 26. August 2016 74829

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239922/download","filename":"E21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239923/download","filename":"E4+vItlak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239924/download","filename":"E3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239925/download","filename":"E2+vItlak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239926/download","filename":"E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239927/download","filename":"E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239928/download","filename":"D9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239929/download","filename":"D8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239930/download","filename":"D7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239931/download","filename":"D6+vItlak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239932/download","filename":"D5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239933/download","filename":"D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239934/download","filename":"D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239935/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239936/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239937/download","filename":"D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239938/download","filename":"C412.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239939/download","filename":"C411.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239940/download","filename":"C131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239941/download","filename":"C41.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239942/download","filename":"C16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239943/download","filename":"C15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239944/download","filename":"C14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239945/download","filename":"C13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239946/download","filename":"C12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239947/download","filename":"C11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239948/download","filename":"C4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239949/download","filename":"C3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239950/download","filename":"C2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239951/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239952/download","filename":"C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239953/download","filename":"B3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239954/download","filename":"B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239955/download","filename":"B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239956/download","filename":"B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239957/download","filename":"A21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239958/download","filename":"A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239959/download","filename":"A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239960/download","filename":"A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239961/download","filename":"x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239962/download","filename":"Prechody cez potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239963/download","filename":"Prechody cez potoky_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239964/download","filename":"Pr°pojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239965/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239966/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239967/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239968/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239969/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239970/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239971/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239972/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239973/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239974/download","filename":"Vetva O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239975/download","filename":"Vetva O-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239976/download","filename":"Vetva N.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239977/download","filename":"Vetva N-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239978/download","filename":"Vetva M.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239979/download","filename":"Vetva L.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239980/download","filename":"Vetva K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239981/download","filename":"Vetva K-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239982/download","filename":"Vetva J.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239983/download","filename":"Vetva I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239984/download","filename":"Vetva H2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239985/download","filename":"Vetva G.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239986/download","filename":"Vetva G-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239987/download","filename":"Vetva F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239988/download","filename":"Vetva F-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239989/download","filename":"Vetva E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239990/download","filename":"Vetva E-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239991/download","filename":"Vetva E-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239992/download","filename":"Vetva E-1-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239993/download","filename":"Vetva E-1-5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239994/download","filename":"Vetva E-1-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239995/download","filename":"Vetva E-1-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239996/download","filename":"Vetva E-1-3-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239997/download","filename":"Vetva E-1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239998/download","filename":"Vetva E-1-2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/239999/download","filename":"Vetva E-1-2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240000/download","filename":"Vetva E-1-2-1-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240001/download","filename":"Vetva E-1-2-1-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240002/download","filename":"Vetva E-1-2-1-2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240003/download","filename":"Vetva E-1-2-1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240004/download","filename":"Vetva E-1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240005/download","filename":"Vetva D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240006/download","filename":"Vetva CH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240007/download","filename":"Vetva CH-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240008/download","filename":"Vetva CH-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240009/download","filename":"Vetva C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240010/download","filename":"Vetva B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240011/download","filename":"Vetva A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240012/download","filename":"Vetva A-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240013/download","filename":"Vetva A-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240014/download","filename":"Preloßka potoka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240015/download","filename":"Prechody cez potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240016/download","filename":"Pr°pojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240017/download","filename":"P¨S3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240018/download","filename":"P¨S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240019/download","filename":"P¨S1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240020/download","filename":"MernI objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240021/download","filename":"VItlak3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240022/download","filename":"VItlak2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240023/download","filename":"VItlak1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240024/download","filename":"SO 360.2 ¨erpacia stanica C¨S2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240025/download","filename":"Skalka-Hrabovka H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240026/download","filename":"Skalka-Hrabovka H_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240027/download","filename":"Prechody cez potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240028/download","filename":"Pr°pojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240029/download","filename":"MedziobecnÇ - H3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240030/download","filename":"MedziobecnÇ - H3_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240031/download","filename":"Hrabovka - DS H1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240032/download","filename":"Vystrojenie OK 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240033/download","filename":"Vystrojenie OK 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240034/download","filename":"Prechody cez potoky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240035/download","filename":"Pr°pojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240036/download","filename":"NemÁov† kanaliz†cia VS opravenÇ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240037/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240038/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240039/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240040/download","filename":"¨erpacia stanica ¨S7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240041/download","filename":"PS100_90 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240042/download","filename":"PS100_80 Elektrocast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240043/download","filename":"PS100_70_2 Kalojem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240044/download","filename":"PS100_70_1 ZO kalovÇho hospod†rstva (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240045/download","filename":"PS100_50 DLchare (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240046/download","filename":"PS100_40 ZO terci†lneho üistenia, MO a P¨S (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240047/download","filename":"PS100_30_2_1 Objekt usk a dav prefloku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240048/download","filename":"PS100_30_1 ZdrußenI objekt ¨OV (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240049/download","filename":"PS100_10_2 Objekt dovozu ZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240050/download","filename":"PS100_10_1 Mechanickepredcistenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240051/download","filename":"SO 100.130 VonkajÁie osvetlenie (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240052/download","filename":"SO 100.120 Oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240053/download","filename":"SO 100.110 Elektropr°pojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240054/download","filename":"SO 100.100 Pr°pojka vody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240055/download","filename":"SO 100.90 Objekt vnLtroare†l komunik†cii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240056/download","filename":"SO 100.80 Prev†dzkov† budova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240057/download","filename":"SO 100.70.2 Kalojem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240058/download","filename":"SO 100.70.1 ZdrußenI objekt kalovÇho hospod†rstva (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240059/download","filename":"SO 100.60 PotrubnÇ prepojenia (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240060/download","filename":"SO 100.50 DLchare (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240061/download","filename":"SO 100.40 ZdrußenI objekt terci†lnho üistenia (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240062/download","filename":"SO 100.30.2 Objekt uskladnenia a d†vkovania koagulantu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240063/download","filename":"SO 100.30.1 ZdrußenI objekt COV (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240064/download","filename":"SO 100.20 BezpeünostnI obtok (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240065/download","filename":"SO 100.10.2 Objekt dovozu ßumpovIch vid (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240066/download","filename":"SO 100.10.1 Zdruzeny objekt CS a MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240067/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 405.1 Strojno-technol. ü†st Slavnice- ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240068/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.17 SO 418 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240069/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(416.1.5 Pr°pojka NN pre Sl†vnica ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240070/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.09 Stoka S2 potr. PP Ultra2 DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240071/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.08 Stoka S1-2 potr. PP Ultra2 DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240072/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.07 Stoka S1-1 potr. PP Ultra2 DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240073/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.06 Stoka S1 pretlak potr.OLS DN 500)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240074/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.05 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240075/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.04 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 500)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240076/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.03 Stoka B potr. DN 200 mm HDPE)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240077/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.02 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240078/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.01 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240079/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 455.1 Elektroü†st Sl†vnica - ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku) (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240080/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.14 SO 413 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240081/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(412.05 Pr°pojka nn pre Kameniüany ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240082/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(412.01 Stavebn† ü†st Kameniüany ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240083/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.06 Stoka R4 potr. PP Ultra DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240084/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.05 Stoka R3 potr. PP Ultra DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240085/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.04 Stoka R2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240086/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.03 Stoka R1 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240087/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.02 Stoka prekop potr. OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240088/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.02 Stoka prekop potr. OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240089/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.01 Stoka B potr. OO UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240090/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(410.02 Zberaü B potr. PE80 DN 225 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240091/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(410.01 Zberaü B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240092/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 454 Elektroü†st Kameniüany - ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240093/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 401 Strojno-technol. ü†st Borüice - ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240094/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.5 SO 404 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240095/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(403.02 Pr°pojka nn pre Borüice ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240096/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(403.01 Stavebn† ü†st Borüice ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240097/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.11 Zberaü N1-2 OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240098/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.10 Preloßka vodovodu DN 100)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240099/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.09 Stoka N5 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240100/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.08 Stoka N4 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240101/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.07 Stoka N4 potr. OLS DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240102/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.06 Stoka N3 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240103/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.05 Stoka N2 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240104/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.04 Stoka N1-1 potr.OLS DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240105/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.03 Stoka N1 potr. OLS DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240106/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.02 Stoka B-VItlak ¨S B1-N26) PHDE DN 200)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240107/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.01 Stoka B potr.OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240108/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 451 Elektroü†st Borüice - ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240109/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 403 Strojno-technol. ü†st BoleÁov - ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240110/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 402 Strojno-technol. ü†st BoleÁov - ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240111/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.10 SO 409 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240112/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(408.05 Pr°pojka NN pre BoleÁov ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240113/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(408.01 Stavebn† ü†st BoleÁov ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240114/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(407.05 Pr°pojka NN pre BoleÁov ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240115/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(407.01 Stavebn† ü†st BoleÁov ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240116/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.24 Stoka B Preloßka vodovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240117/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.23 Stoka P5 Preloßka plynovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240118/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.22 Stoka P2 Preloßka plynovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240119/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.21 Stoka P7-3 Preloßka vodovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240120/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.20 Stoka P7-3 potr. PP UR2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240121/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.19 Stoka P7-2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240122/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.18 Stoka P7-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240123/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.17 Stoka P7 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240124/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.16 Stoka P6 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240125/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.15 Stoka P5 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240126/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.14 Stoka P4-5 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240127/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.13 Stoka P4-4 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240128/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.12 Stoka P4-3 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240129/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.11 Stoka P4-2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240130/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.10 Stoka P4-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240131/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.09 Stoka P4 potr. PP UR2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240132/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.09 Stoka P4 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240133/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.07 Stoka P3 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240134/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.06 Stoka P2-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240135/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.05 Stoka P2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240136/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.04 Stoka P1 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240137/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.03 Stoka B prekop potr. OLS DN 200 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240138/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.02 Stoka B VItlak PE80 225x20,5 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240139/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.01 Stoka B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240140/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(405.02 Zberaü B-prekop potr. OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240141/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(405.01 Zberaü B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240142/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 453 Elektroü†st BoleÁov - ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240143/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 452 Elektroü†st BoleÁov - ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240144/download","filename":"Prepoj.potrubie+¨S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240145/download","filename":"NN pr°pojka k ¨S-N2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240146/download","filename":"NN pr°pojka k ¨S-N1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240147/download","filename":"D.5.7.Odvzdušňovacia súprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240148/download","filename":"D.5.6.Kanalizačná prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240149/download","filename":"D.5.5.Uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240150/download","filename":"D.5.4.Vyvedenie vyhľadávacieho kábla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240151/download","filename":"D.5.3.Kanalizačná šachta - sklolaminátová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240152/download","filename":"D.5.2.Kanalizačná šachta - betónová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240153/download","filename":"D.5.1.Čerpacie stanice ČS-N1, ČS-N2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240154/download","filename":"D.4.Priečne rezy štátnou cestou II-507.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240155/download","filename":"D.3.4.Pozdĺžny profil - Výtlak z ČS-N1, ČS-N2, ČS-B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240156/download","filename":"D.3.3.Pozdĺžny profil - Stoka N3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240157/download","filename":"D.3.2.Pozdĺžny profil - Stoka N2, N2-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240158/download","filename":"D.3.1.Pozdĺžny profil - Stoka N1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240159/download","filename":"D.2.2.Situácia č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240160/download","filename":"D.2.1.Situácia č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240161/download","filename":"D.1.2.Zoznam vytyčovacích súradníc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240162/download","filename":"D.1.2.Zoznam vytyčovacích súradníc - VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240163/download","filename":"D.1.1.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240164/download","filename":"D.1.1.Technická správa - VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240165/download","filename":"D.1.0.Vrchná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240166/download","filename":"C.Celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240167/download","filename":"A.Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240168/download","filename":"A.Sprievodná správa - VS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240169/download","filename":"0.Zoznamy príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240170/download","filename":"0.Vrchná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240171/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240172/download","filename":"IV_D_7_CSB4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240173/download","filename":"IV_D_6_CSB3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240174/download","filename":"IV_D_5_CSP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240175/download","filename":"IV_D_4_CSB2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240176/download","filename":"IV_D_3_CSB1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240177/download","filename":"12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240178/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240179/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240180/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240181/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240182/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240183/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240184/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240185/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240186/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240187/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240188/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240189/download","filename":"NN prípojka pre ČS P1 - Bolešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240190/download","filename":"NN prípojka pre ČS B4 - Slávnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240191/download","filename":"NN prípojka pre ČS B3 - Kameničany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240192/download","filename":"NN prípojka pre ČS B2 - Bolešov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240193/download","filename":"NN prípojka pre ČS B1 - Borčice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240194/download","filename":"RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240195/download","filename":"ČS P1 - Bolečov - Prípojka NN situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240196/download","filename":"situace_obce_slavnica upravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240197/download","filename":"situace_ČS B4 Slávnica NN prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240198/download","filename":"RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240199/download","filename":"ČS B3 - Kameničany - Prípojka NN situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240200/download","filename":"Situácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240201/download","filename":"RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240202/download","filename":"RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240203/download","filename":"ČS B1 - Borčice - Prípojka NN situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240204/download","filename":"CS B4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240205/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240206/download","filename":"Situácia upravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240207/download","filename":"pp_stoky_s1_2-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240208/download","filename":"pp_sberace_B_v_obci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240209/download","filename":"situace_sberace_slav_kamen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240210/download","filename":"pp_zberače.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240211/download","filename":"IV_C_13-vykres_CSB3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240212/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240213/download","filename":"pp_zberac_kamenenicany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240214/download","filename":"pp_R2_4-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240215/download","filename":"pp_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240216/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240217/download","filename":"pp_kamenicany_bolesov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240218/download","filename":"IV_C_9-vykres_CSP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240219/download","filename":"IV_C_8-vykres_CSB2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240220/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240221/download","filename":"pp_sb_Bolesov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240222/download","filename":"pp_P7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240223/download","filename":"pp_P7-1_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240224/download","filename":"pp_P5_P6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240225/download","filename":"pp_P4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240226/download","filename":"pp_P4-1_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240227/download","filename":"pp_P2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240228/download","filename":"pp_P2-1_P3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240229/download","filename":"pp_P1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240230/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240231/download","filename":"pp_bolesov_borcice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240232/download","filename":"IV_C_4-vykres_CSB1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240233/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240234/download","filename":"pp_zberač_B-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240235/download","filename":"pp_N4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240236/download","filename":"pp_N1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240237/download","filename":"pp_N1-1_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240238/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240239/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240240/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240241/download","filename":"Priloha k TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240242/download","filename":"CS_P1_protokol_o_prostrediu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240243/download","filename":"CS_B4_protokol_o_prostrediu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240244/download","filename":"CS_B3_protokol_o_prostrediu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240245/download","filename":"CS_B2_protokol_o_prostrediu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240246/download","filename":"CS_B1_protokol_o_prostrediu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240247/download","filename":"IV_E_7_Kamenicany_B3_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240248/download","filename":"IV_E_6_Slávnica B4 situácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240249/download","filename":"IV_E_5_a_6_Bolesov_B2_P1_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240250/download","filename":"IV_E_4_Borcice_B1_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240251/download","filename":"IV_E_3_Rozvadece_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240252/download","filename":"IV_E_2_Specifikacia_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240253/download","filename":"IV_E_1_Technicka_sprava_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240254/download","filename":"IV_E_1_3_Rozdelenie_CS_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240255/download","filename":"IV_E_1_2_Zoznam_merania_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240256/download","filename":"IV_E_1_1_Zoznam_spotrebicov_III_etapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240257/download","filename":"Súhrnná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240258/download","filename":"PS 100.02 technologická schéma 23453 EO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240259/download","filename":"G1 technická správa-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240260/download","filename":"G1 Technicka spravaHSúča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240261/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240262/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240263/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240264/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240265/download","filename":"MO DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240266/download","filename":"G1 Technicka spravaDSuča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240267/download","filename":"ČS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240268/download","filename":"G1 Technicka spravaMZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240269/download","filename":"ČS Skalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240270/download","filename":"ČS HS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240271/download","filename":"G1 Technicka spravaNemšová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240272/download","filename":"ČS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240273/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240274/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240275/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240276/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240277/download","filename":"výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240278/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240279/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240280/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240281/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240282/download","filename":"Hydrot a chem výpočet COV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240283/download","filename":"Situácia POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240284/download","filename":"F2 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240285/download","filename":"F1 Technická správaN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240286/download","filename":"Situácia kábel. rozvodov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240287/download","filename":"Situácia - pospojovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240288/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240289/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240290/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240291/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240292/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240293/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240294/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240295/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240296/download","filename":"V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240297/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240298/download","filename":"D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240299/download","filename":"D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240300/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240301/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240302/download","filename":"V7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240303/download","filename":"V6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240304/download","filename":"V5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240305/download","filename":"V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240306/download","filename":"V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240307/download","filename":"V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240308/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240309/download","filename":"D9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240310/download","filename":"D8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240311/download","filename":"D7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240312/download","filename":"D6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240313/download","filename":"D5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240314/download","filename":"D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240315/download","filename":"D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240316/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240317/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240318/download","filename":"PS100.80 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240319/download","filename":"PS 100.02 technologická schéma 23453 EO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240320/download","filename":"MaR Nemšová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240321/download","filename":"PS 05.1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240322/download","filename":"PRÍLOHA TECH. SPRÁVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240323/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240324/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240325/download","filename":"KR CS10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240326/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240327/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240328/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240329/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240330/download","filename":"KR CS9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240331/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240332/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240333/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240334/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240335/download","filename":"KR CS8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240336/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240337/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240338/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240339/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240340/download","filename":"KR CS7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240341/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240342/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240343/download","filename":"PS 05.1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240344/download","filename":"PRÍLOHA TECH. SPRÁVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240345/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240346/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240347/download","filename":"KR CS9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240348/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240349/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240350/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240351/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240352/download","filename":"KR CČS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240353/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240354/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240355/download","filename":"PS 05.1 Technicka sprava dodatok č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240356/download","filename":"PRÍLOHA TECH. SPRÁVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240357/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240358/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240359/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240360/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240361/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240362/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240363/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240364/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240365/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240366/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240367/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240368/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240369/download","filename":"KR CS7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240370/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240371/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240372/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240373/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240374/download","filename":"KR CS6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240375/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240376/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240377/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240378/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240379/download","filename":"KR CS5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240380/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240381/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240382/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240383/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240384/download","filename":"KR CS4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240385/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240386/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240387/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240388/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240389/download","filename":"KR CS3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240390/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240391/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240392/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240393/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240394/download","filename":"KR CS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240395/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240396/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240397/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240398/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240399/download","filename":"KR CS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240400/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240401/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240402/download","filename":"PS 05.1 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240403/download","filename":"KR MO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240404/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240405/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240406/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240407/download","filename":"KR CS3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240408/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240409/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240410/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240411/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240412/download","filename":"KR CS22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240413/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240414/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240415/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240416/download","filename":"PRÍPOJKA CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240417/download","filename":"KR CS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240418/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240419/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240420/download","filename":"Technicka sprava- ČS Dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240421/download","filename":"Technicka sprava potrubia upravená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240422/download","filename":"E1 Technicka sprava- čsHS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240423/download","filename":"E1 Technicka sprava potrubiaHSúča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240424/download","filename":"02.31_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240425/download","filename":"02.30_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240426/download","filename":"02.29_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240427/download","filename":"02.28_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240428/download","filename":"02.27_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240429/download","filename":"02.26_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240430/download","filename":"02.23_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240431/download","filename":"02.21_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240432/download","filename":"02.20_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240433/download","filename":"02.19_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240434/download","filename":"02.18_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240435/download","filename":"02.4_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240436/download","filename":"02.3A_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240437/download","filename":"02.3_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240438/download","filename":"02.2_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240439/download","filename":"02.1_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240440/download","filename":"Uloženie indik. vodiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240441/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240442/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240443/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240444/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240445/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240446/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240447/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240448/download","filename":"E-opravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240449/download","filename":"E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240450/download","filename":"E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240451/download","filename":"D-opravené.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240452/download","filename":"D9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240453/download","filename":"D8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240454/download","filename":"D7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240455/download","filename":"D6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240456/download","filename":"D5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240457/download","filename":"D4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240458/download","filename":"D3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240459/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240460/download","filename":"D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240461/download","filename":"C131.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240462/download","filename":"C41.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240463/download","filename":"C16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240464/download","filename":"C15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240465/download","filename":"C14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240466/download","filename":"C13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240467/download","filename":"C11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240468/download","filename":"C12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240469/download","filename":"C4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240470/download","filename":"C3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240471/download","filename":"C2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240472/download","filename":"C1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240473/download","filename":"B3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240474/download","filename":"B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240475/download","filename":"B1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240476/download","filename":"B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240477/download","filename":"A-zmena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240478/download","filename":"A21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240479/download","filename":"A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240480/download","filename":"A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240481/download","filename":"prechod cez sucanky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240482/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240483/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240484/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240485/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240486/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240487/download","filename":"TS-SO 700.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240488/download","filename":"RIGOL-zVzorový priečny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240489/download","filename":"Rigol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240490/download","filename":"Križovania s potokom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240491/download","filename":"3_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240492/download","filename":"2_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240493/download","filename":"1_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240494/download","filename":"ULOZENIE1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240495/download","filename":"SPÁDISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240496/download","filename":"E1 Technicka sprava- čsDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240497/download","filename":"ČS3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240498/download","filename":"ČS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240499/download","filename":"ČS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240500/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240501/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240502/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240503/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240504/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240505/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240506/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240507/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240508/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240509/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240510/download","filename":"MO DOLNÁ SÚČA stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240511/download","filename":"Križovania s potokom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240512/download","filename":"TS-SO 320-340.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240513/download","filename":"ULOZENIE1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240514/download","filename":"SPÁDISKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240515/download","filename":"Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240516/download","filename":"Šachty 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240517/download","filename":"Šachta1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240518/download","filename":"ULOZENIE1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240519/download","filename":"Situácia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240520/download","filename":"Situácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240521/download","filename":"DETAIL-KRIŽOVANIE S POTOKOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240522/download","filename":"ULOZENIE1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240523/download","filename":"Situácia 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240524/download","filename":"Situácia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240525/download","filename":"Situácia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240526/download","filename":"DETAIL-KRIŽOVANIE S POTOKOM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240527/download","filename":"TS výtlak z CČS č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240528/download","filename":"Situácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240529/download","filename":"PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240530/download","filename":"7. INDIKAČNÝ VODIČ_2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240531/download","filename":"6. VZDUŠNÍKOVÁ A ČISTIACA ŠACHTA_2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240532/download","filename":"5. ULOŽENIE POTRUBIA_2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240533/download","filename":"E1 Technicka sprava- čsMOZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240534/download","filename":"CŠS1 Skalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240535/download","filename":"ČS Horná Súča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240536/download","filename":"02.3_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240537/download","filename":"02.2_20150922_0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240538/download","filename":"odlahcovacia komora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240539/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240540/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240541/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240542/download","filename":"UMIESTNENIE INDIKACNEHO VODICA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240543/download","filename":"príloha nemšová14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240544/download","filename":"príloha nemšová13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240545/download","filename":"príloha nemšová12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240546/download","filename":"príloha nemšová11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240547/download","filename":"príloha nemšová10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240548/download","filename":"príloha nemšová9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240549/download","filename":"príloha nemšová7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240550/download","filename":"príloha nemšová6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240551/download","filename":"príloha nemšová5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240552/download","filename":"príloha nemšová3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240553/download","filename":"príloha nemšová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240554/download","filename":"príloha nemšová 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240555/download","filename":"príloha nemšová 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240556/download","filename":"príloha nemšová 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240557/download","filename":"kanalizačná šachta 2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240558/download","filename":"FG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240559/download","filename":"FG 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240560/download","filename":"FF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240561/download","filename":"EB 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240562/download","filename":"EB 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240563/download","filename":"Nemšová situácia - klad výkresov 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240564/download","filename":"E1 Technicka sprava- čsN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240565/download","filename":"Dodatok č.1 k TS potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240566/download","filename":"ČS10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240567/download","filename":"ČS9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240568/download","filename":"ČS8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240569/download","filename":"ČS7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240570/download","filename":"SO100 01Technicka sprava COV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240571/download","filename":"SO 100.130.1 SITUACIA VONKAJSIE OSVETLENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240572/download","filename":"SO 100.120.1 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240573/download","filename":"SO 100.120.1 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240574/download","filename":"SO 100.110.1 SITUACIA ELEKTROPRÍPOJKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240575/download","filename":"SO 100.100.1_PRIPOJKA VODY_PB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240576/download","filename":"SO 100.90.3 Cestna vaha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240577/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240578/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240579/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240580/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240581/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240582/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240583/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240584/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240585/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240586/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240587/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240588/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240589/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240590/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240591/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240592/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240593/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240594/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240595/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240596/download","filename":"13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240597/download","filename":"12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240598/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240599/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240600/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240601/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240602/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240603/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240604/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240605/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240606/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240607/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240608/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240609/download","filename":"SO 100.60.5 PP kalovej vody z KJ do PS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240610/download","filename":"SO 100.60.2 PP KV z COV do CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240611/download","filename":"SO 100.60.1 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240612/download","filename":"100.60.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240613/download","filename":"100.60.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240614/download","filename":"100.60.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240615/download","filename":"100.60.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240616/download","filename":"100.60.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240617/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240618/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240619/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240620/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240621/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240622/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240623/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240624/download","filename":"ZO TC, MO A PCS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240625/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240626/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240627/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240628/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240629/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240630/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240631/download","filename":"podkl.doska1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240632/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240633/download","filename":"10,5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240634/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240635/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240636/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240637/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240638/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240639/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240640/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240641/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240642/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240643/download","filename":"SO 100.20.2 BEZPECNOSTNY OBTOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240644/download","filename":"SO 100.20.1 BEZPECNOSTNY OBTOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240645/download","filename":"12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240646/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240647/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240648/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240649/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240650/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240651/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240652/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240653/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240654/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240655/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240656/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240657/download","filename":"SO 100.10.21 PREKLADKA POTRUBNYCH PREPOJENI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240658/download","filename":"SO 100.10.1.1-20_ZO CS,MPC,LP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240659/download","filename":"20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240660/download","filename":"19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240661/download","filename":"18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240662/download","filename":"17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240663/download","filename":"16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240664/download","filename":"15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240665/download","filename":"14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240666/download","filename":"13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240667/download","filename":"12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240668/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240669/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240670/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240671/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240672/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240673/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240674/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240675/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240676/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240677/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240678/download","filename":"SO 100.02 POZDLZNY PROFIL COV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240679/download","filename":"C SITUÁCIA STAVBY-nová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240680/download","filename":"B Súhrnná technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240681/download","filename":"A Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240682/download","filename":"Prepoj.potrubie+¨S.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240683/download","filename":"NN pr°pojka k ¨S-N2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240684/download","filename":"NN pr°pojka k ¨S-N2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240685/download","filename":"NN pr°pojka k ¨S-N1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240686/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 405.1 Strojno-technol. ü†st Slavnice- ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240687/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.17 SO 418 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240688/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(416.11 Stavebn† ü†st Sl†vnica ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240689/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(416.1.5 Pr°pojka NN pre Sl†vnica ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240690/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.09 Stoka S2 potr. PP Ultra2 DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240691/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.08 Stoka S1-2 potr. PP Ultra2 DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240692/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.07 Stoka S1-1 potr. PP Ultra2 DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240693/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.07 Stoka S1-1 potr. PP Ultra2 DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240694/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.06 Stoka S1 pretlak potr.OLS DN 500)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240695/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.05 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240696/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.04 Stoka S1 potr. PP Ultra2 DN 500)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240697/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.03 Stoka B potr. DN 200 mm HDPE)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240698/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.02 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240699/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(415.01 Stoka B potr. PP Ultra2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240700/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 455.1 Elektroü†st Sl†vnica - ¨S B4)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku) (Unicode Encoding Conflict).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240701/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.14 SO 413 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240702/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(412.05 Pr°pojka nn pre Kameniüany ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240703/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(412.01 Stavebn† ü†st Kameniüany ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240704/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.06 Stoka R4 potr. PP Ultra DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240705/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.05 Stoka R3 potr. PP Ultra DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240706/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.04 Stoka R2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240707/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.03 Stoka R1 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240708/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.02 Stoka prekop potr. OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240709/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(411.01 Stoka B potr. OO UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240710/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(410.02 Zberaü B potr. PE80 DN 225 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240711/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(410.01 Zberaü B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240712/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 454 Elektroü†st Kameniüany - ¨S B3)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240713/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 401 Strojno-technol. ü†st Borüice - ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240714/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.5 SO 404 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240715/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(403.02 Pr°pojka nn pre Borüice ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240716/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(403.01 Stavebn† ü†st Borüice ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240717/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.11 Zberaü N1-2 OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240718/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.10 Preloßka vodovodu DN 100)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240719/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.09 Stoka N5 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240720/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.08 Stoka N4 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240721/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.06 Stoka N3 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240722/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.05 Stoka N2 potr. OLS DN 300)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240723/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.04 Stoka N1-1 potr.OLS DN 400)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240724/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.03 Stoka N1 potr. OLS DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240725/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.02 Stoka B-VItlak ¨S B1-N26) PHDE DN 200)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240726/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(402.01 Stoka B potr.OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240727/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 451 Elektroü†st Borüice - ¨S B1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240728/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 403 Strojno-technol. ü†st BoleÁov - ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240729/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 402 Strojno-technol. ü†st BoleÁov - ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240730/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.10 SO 409 KanalizaünÇ pr°pojky)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240731/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(408.05 Pr°pojka NN pre BoleÁov ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240732/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(408.01 Stavebn† ü†st BoleÁov ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240733/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(407.05 Pr°pojka NN pre BoleÁov ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240734/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(407.01 Stavebn† ü†st BoleÁov ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240735/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(407.01 Stavebn† ü†st BoleÁov ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240736/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.24 Stoka B Preloßka vodovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240737/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.23 Stoka P5 Preloßka plynovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240738/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.22 Stoka P2 Preloßka plynovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240739/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.21 Stoka P7-3 Preloßka vodovodu)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240740/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.20 Stoka P7-3 potr. PP UR2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240741/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.19 Stoka P7-2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240742/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.18 Stoka P7-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240743/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.18 Stoka P7-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240744/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.17 Stoka P7 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240745/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.16 Stoka P6 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240746/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.15 Stoka P5 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240747/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.14 Stoka P4-5 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240748/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.13 Stoka P4-4 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240749/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.12 Stoka P4-3 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240750/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.11 Stoka P4-2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240751/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.10 Stoka P4-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240752/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.09 Stoka P4 potr. PP UR2 DN 400 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240753/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.07 Stoka P3 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240754/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.06 Stoka P2-1 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240755/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.05 Stoka P2 potr. PP UR2 DN 300 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240756/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.04 Stoka P1 potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240757/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.03 Stoka B prekop potr. OLS DN 200 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240758/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.02 Stoka B VItlak PE80 225x20,5 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240759/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(406.01 Stoka B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240760/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(405.02 Zberaü B-prekop potr. OLS DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240761/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(405.01 Zberaü B potr. PP UR2 DN 500 mm)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240762/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 453 Elektroü†st BoleÁov - ¨S P1)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622186/content/240763/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 452 Elektroü†st BoleÁov - ¨S B2)(3. Rozpoüet - Átandard na vIÁku).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. August 2016 31. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708328/content/472733/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.4 k ZoD + prílohy 25. Apríl 2018 25. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975282/content/698376/download","filename":"Dodatok č.4 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975282/content/698377/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975282/content/698378/download","filename":"Príloha č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie Vlára-Váh ARKO-SMS-VSEP 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712446/content/493838/download","filename":"Združenie Vlára - Váh ARKO - SMS - VSEP - časť kritéria1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712446/content/493839/download","filename":"Združenie Vlára - Váh ARKO - SMS - VSEP - časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712446/content/493840/download","filename":"Združenie Vlára Váh ARKO-SMS-VSEP, časť Kritériá -2.časť.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 - OSTATNÉ_19.11. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622183/content/238398/download","filename":"41-ostatne_19.11..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712546/content/494461/download","filename":"Zápisnica z otvárania_Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493917/download","filename":"Vedúci člen - VÁHOSTAV-SK, a.s. Kritériá časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493918/download","filename":"Vedúci člen-VÁHOSTAV-SK, a.s. Kritériá časť3 -Harmonogram postupu výstavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493919/download","filename":"Vedúci člen-VÁHOSTAV-SK, a.s. Kritériá časť3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493920/download","filename":"Vedúci člen-VÁHOSTAV-SK, a.s. Ostatné časť1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493921/download","filename":"Vedúci člen-VÁHOSTAV-SK, a.s. Ostatné časť2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712449/content/493922/download","filename":"Vedúci člen-VÁHOSTAV-SK, a.s. Kritériá časť2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712448/content/493877/download","filename":"STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o. - VEDÚCI ČLEN - časť kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712448/content/493878/download","filename":"STRABAG Pozemné a inžinierské staviteľstvo s.r.o. - VEDÚCI ČLEN - časť ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712548/content/494468/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.3 k ZoD + prílohy 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603594/download","filename":"Dodatok č.3 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603595/download","filename":"Príloha č.1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603596/download","filename":"Príloha č.1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603597/download","filename":"Príloha č.1_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603598/download","filename":"Príloha č.1_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603599/download","filename":"Príloha č.1_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603600/download","filename":"Príloha č.1_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603601/download","filename":"Príloha č.1_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603602/download","filename":"Príloha č.1_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603603/download","filename":"Príloha č.1_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603604/download","filename":"Príloha č.1_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860128/content/603605/download","filename":"Príloha č.1_11.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 31. August 2016 31. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472724/download","filename":"02_Dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472725/download","filename":"03_Príloha_č1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472726/download","filename":"07_Príloha č.2_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472727/download","filename":"08_Príloha č.2_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472728/download","filename":"09_Príloha_č3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472729/download","filename":"010_Príloha_č4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708325/content/472730/download","filename":"011_Príloha_č5.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z úplného vyhodnotenia 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712549/content/494482/download","filename":"Zápisnica z úplného vyhodnotenia (2).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622189/content/240764/download","filename":"Návrh Zod Nemšová (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.4 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622207/content/238701/download","filename":"Vysvetlenie SP c.4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622207/content/238702/download","filename":"A4 Príloha č. 5 súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií_nový.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622207/content/238703/download","filename":"Návrh Zod Nemšová -upravený vysv4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.2 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622198/content/238145/download","filename":"Vysvetlenie SP č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622198/content/238146/download","filename":"Priloha c.1 - IV.C.15 SO 414-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635452/content/572821/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.3 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238643/download","filename":"Vysvetlenie SP c.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238644/download","filename":"100.03 Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238645/download","filename":"100.04 Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238646/download","filename":"100.10.21 prekládka potrubných pripojení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238647/download","filename":"100.20.2 bezpečnostný obtok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238648/download","filename":"100.30.1.3 Pôdorysný rez ....pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238649/download","filename":"100.30.1.4a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238650/download","filename":"100.30.1.4b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238651/download","filename":"100.30.1.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238652/download","filename":"100.30.2.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238653/download","filename":"100.60.1 situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238654/download","filename":"100.60.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238655/download","filename":"100.60.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238656/download","filename":"100.70.1 ZO Kalového ....pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238657/download","filename":"100.70.2 Kalojem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238658/download","filename":"100.80 Prevádzková budova 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238659/download","filename":"100.80 Prevádzková budova 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238660/download","filename":"100.90.1 situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238661/download","filename":"100.90.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238662/download","filename":"100.100.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238663/download","filename":"100.100.2 požiarna ......pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238664/download","filename":"100.110.1 situácia elektroprípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238665/download","filename":"100.120.1 situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238666/download","filename":"100.130.1 situácia VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238667/download","filename":"Dolná Súča ČS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238668/download","filename":"Dolná Súča ČS1-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238669/download","filename":"Dolná Súča ČS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238670/download","filename":"Dolná Súča ČS3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238671/download","filename":"Dolná Súča spádisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238672/download","filename":"E800 Uloženie identif. vodiča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238673/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(410.03 Zberač B-výtlak prekop potr.OLS DN 200 mm)(3. Rozpočet - štandard na výšku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238674/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(IV.C.15 SO 414 Zberač B - Slávnica - Kameničany)(3. Rozpočet - štandard na výšku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238675/download","filename":"KROS_(HDPILA61)(PS 404 Strojno-technol. část Kameničany- ČS B3)(3. Rozpočet - štandard na výšku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238676/download","filename":"MO Dolná Súča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238677/download","filename":"SO 360 ČS Skalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238678/download","filename":"SO 404 Kanal. prípojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238679/download","filename":"SO 409 Kanalizačné prípojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238680/download","filename":"SO413 Kanalizačné prípojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238681/download","filename":"SO417 Kanalizačné prípojky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238682/download","filename":"20151109170129.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238683/download","filename":"20151109170250.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238684/download","filename":"20151109170340.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622201/content/238685/download","filename":"20151109170415.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.1 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622192/content/240765/download","filename":"Vysvetlenie SP č.1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238275/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238276/download","filename":"Krycí list stavby VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238277/download","filename":"Rekapitulácia-Dolná časť - VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238278/download","filename":"Rekapitulácia-Horná časť - VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238279/download","filename":"Krycí list rozpočtu-prepoj - VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238280/download","filename":"Súhrnná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238281/download","filename":"A Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238282/download","filename":"C SITUÁCIA STAVBY-nová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238283/download","filename":"F1 Technická správaN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238284/download","filename":"F2 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238285/download","filename":"G1 technická správa-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238286/download","filename":"Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238287/download","filename":"A.Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622180/content/238289/download","filename":"C.Celková situácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.2 k ZoD 3. August 2017 3. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860126/content/603472/download","filename":"Dodatok č.2 k ZoD č. 01_2016 - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 - OSTATNÉ 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622195/content/238104/download","filename":"41-ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie Nemšová 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712447/content/493862/download","filename":"Združenie Nemšová, Metrostav a.s., Ponuka Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke 41-KRITERIA 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632642/content/533412/download","filename":"41-kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o korigende 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622204/content/238686/download","filename":"Korigendum c.4_UVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×