Obstarávanie

Technická podpora hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 524 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 524 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie HW a SW supportu pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. Support je dôležitý pre zabezpečenie plynulej prevádzky dátového centra, v ktorom je nainštalované aplikačné programové vybavenie, využívané vedecko-výskumnou komunitou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 5 524 999,00 0% EUR 24. Marec 2016 72423

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868669/content/654035/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti_po el. aukcii_support.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633233/content/540576/download","filename":"Profil_informácia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868664/content/654012/download","filename":"Zápisnica z otvár. ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868664/content/654013/download","filename":"Zápisnica z otvár. ponúk_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868676/content/654051/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868676/content/654052/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá_po ukončení el. aukcie_po vyhod § 44 ods. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112459/download","filename":"A1 Pokyny pre uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112460/download","filename":"A2. Podmienky ucasti uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112461/download","filename":"A3. Kriteria na hodnotenie ponuk a sposob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112462/download","filename":"B1 Opis predmetu zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112463/download","filename":"B1_Priloha c. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112464/download","filename":"B2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112465/download","filename":"B3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248203/content/112466/download","filename":"Príloha č. 1_Aukcny poriadok_Priloha c. 1 k SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626155/content/791679/download","filename":"UVO_Informacia o otvarani ponuk cast_Kriteria.pdf"}]
Zmluva Servisná zmluva 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637916/content/638278/download","filename":"Servisna zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248206/content/112492/download","filename":"UVO_Informacia o otvarani ponuk cast_Ostatne.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640004/content/674641/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21 ods. 3_support.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×