Obstarávanie

AE Mochovce (Slovensko) Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 - Elektro magnetická kompatibilita - miestne pred a pomontážne testy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 301 932,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 301 932,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71314000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Rozsah služby Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko) Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 Elektro magnetická kompatibilita miestne pred a po montážne testy. Predmetom zákazky je komplexné overenie Elektromagnetickej kompatibility (ďalej EMC) vykonaním skúšok pre elektráreň Mochovce34 (vyhodnotenie zhody s požiadavkami na odolnosť elektrárne Mochovce34 voči rušeniu a prípustnej úrovne emitovaného žiarenia) v pred a po montážnej etape. EMC testy v pred a po montážnej etape musia preukázať odolnosť elektrárne Mochovce34 ako celku z hľadiska požiadaviek EMC. Pred montážna etapa: kontrola vybraných parametrov káblov z pohľadu EMC, modifikácia rozsahu zariadení a prostredia elektrárne podľa navrhnutej štruktúry so zameraním pre potreby skúšky EMC, spracovanie programu na monitorovanie a testovanie EMC. Po montážna etapa: realizácia skúšok podľa EMC programu, vyhodnotenie EMC programu, prezentácia a obhájenie celkových výsledkov EMC.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
združenie ABEGU, a.s., Desná + ŠKODA JS Neuvedený celkový počet ponúk 2 301 932,00 0% EUR 18. Február 2015 71100

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke zapisnica z rokovania 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518079/content/849030/download","filename":"zapisnica z rokovania.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931398/content/720656/download","filename":"informacia o sume uhradeneho plnenia zo zmluvy_(§64 zákon 343_2015_)_.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informacia § 41 ods. 1 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518073/content/849025/download","filename":"inf. § 41.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518076/content/849026/download","filename":"zapisnica z otv. ponúk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 22. Január 2018 22. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/931402/content/720679/download","filename":"zoznam subdodávateľov §64.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518067/content/849016/download","filename":"4600010782.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informacia § 136 ods.9 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518070/content/849019/download","filename":"inf. § 136 ods. 9.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vyzva na predkladanie ponuk 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518085/content/849053/download","filename":"vyzva na predkladanie ponuk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768697/content/530295/download","filename":"zoznam subd.4600010782.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznamenie vysledku 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/518082/content/849051/download","filename":"EMC oznamenie vysledku.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×