Obstarávanie

Podnikateľský inkubátor - Vnútorné vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vnútorného vybavenia podľa vizualizácie a výkazu výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o. 3 200 500,00 0% EUR 19. Február 2015 71074

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o. 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84764/content/41325/download","filename":"CP V-H-Č Stolárstvo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84743/content/41142/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84755/content/40764/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84755/content/40765/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84758/content/40917/download","filename":"Kupna zmluva 19 2 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84758/content/40918/download","filename":"príloha č. 1 ku kúpnej zmluve.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84746/content/40533/download","filename":"6. Zadanie - na výšku-1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o. 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84740/content/40959/download","filename":"CP Stolárstvo Ipel.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84749/content/40562/download","filename":"Poradie uchádzačov - Inkubátor Komárno.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84752/content/40587/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov StaviKom s.r.o. 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84767/content/40645/download","filename":"CP StaviKom.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Február 2015 24. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84761/content/41158/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84737/content/40791/download","filename":"Súťažné podkaldy-inkubátor KN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84737/content/40792/download","filename":"6. Zadanie - na výšku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/84737/content/40793/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA návrh-INK KN.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×