Obstarávanie

Nákup súčastí zvodidiel NH4.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 500 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 500 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34920000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup súčastí oceľových zvodidiel NH4 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. - jednotlivých SSÚD, SSÚR a SŠČ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 3 2 500 000,00 0% EUR 20. Apríl 2015 70765

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575025/content/210117/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00842_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575047/content/209874/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. SA0173.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0144-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637958/content/639310/download","filename":"ZM_2015_0144_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575019/content/209936/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00664_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575068/content/210022/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 02000_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575016/content/209841/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 DL HA0002.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. - časť Ostatné 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212377/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212378/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212379/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212380/download","filename":"Návrh rámcovej dohody vrátane prílohy č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212381/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212382/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie - dodatok č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212383/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - konštrukčné diely - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212384/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - konštrukčné diely - 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212385/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie - dodatok č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212386/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie - dodatok č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212387/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie - dodatok č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212388/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212389/download","filename":"Oceľové zvodidlo Arcelormittal - montážne návody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212390/download","filename":"Prospektový materiál pre celú zákazku - zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212391/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575013/content/212392/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575056/content/209991/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01757_15.pdf"}]
Zmluva Zmluva 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575083/content/209974/download","filename":"ZM_2015_0144_popdisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575089/content/209979/download","filename":"Zápisnica z KPU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575092/content/210124/download","filename":"Zapisnica z OP-O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575092/content/210125/download","filename":"Zapisnica z OP-K.pdf"}]
Ponuky uchádzačov K L S spol.s.r.o. - časť Kritériá 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575004/content/209833/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov K L S spol.s.r.o. - časť Ostatné 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211534/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211535/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211536/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211537/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - konštrukčné diely.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211538/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - montážny návod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211539/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - priestorové usporiadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211540/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 -priestorové usporiadanie - dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211541/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211542/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211543/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211544/download","filename":"Zmluva o vzájomnej obchodnej spolupráci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211545/download","filename":"Zodpovedná osoba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575001/content/211546/download","filename":"Zoznam uvažovaných subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Ostatné 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211099/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211100/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy vrátane prílohy č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211101/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211102/download","filename":"Oceľové zvodidlá Arcelormittal - priestorové usporiadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211103/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - konštrukčné diely.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211104/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - montážny návod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211105/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - priestorové usporiadanie - dodatok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211106/download","filename":"Oceľové zvodidlo NH4 - priestorové usporiadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211107/download","filename":"Podiel plnenia zo zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211108/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211109/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211110/download","filename":"Zmluva o vzájomnej obchodnej spolupráci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575007/content/211111/download","filename":"Zodpovedná osoba.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575059/content/210089/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01766_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575071/content/210135/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01764_13.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0144 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795542/content/671164/download","filename":"ZM_2015_0144_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0144 č. 00252/16 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633264/content/540824/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00252_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575044/content/210118/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. KL0018ZV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575022/content/210013/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00715_15.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575065/content/860410/download","filename":"Oznamenie o VP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0144-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957966/content/747000/download","filename":"ZM_2015_0144_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575086/content/860420/download","filename":"Sprava o zakazke § 21.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575041/content/210012/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. KL0017ZV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575028/content/210178/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00869_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575062/content/209956/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01765_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575035/content/209851/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00936_15.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575095/content/209975/download","filename":"Zápisnica z VP_48.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575053/content/209925/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01346_15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Kritériá 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575010/content/211259/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575074/content/210218/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. KL0039ZV.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0144 č. 00085/16 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633122/content/539924/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00085_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0144 č. 00419/16 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644983/content/398936/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00419_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575077/content/209954/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 02277_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575038/content/209940/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01064_15.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574998/content/860403/download","filename":"Priloha c. 4 k SP - Vseob info o uchadzacovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574998/content/860404/download","filename":"Priloha c. 3 k SP - Navrh na plnenie kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574998/content/860405/download","filename":"Priloha c. 2 k SP - Jednotlive druhy a mnozstvo sucasti zvodidiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574998/content/860406/download","filename":"Priloha c. 1 k SP - Miesta na dodanie tovaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574998/content/860407/download","filename":"SP_NH4 - final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575050/content/209891/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 01249_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0144 č. 00386/16 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639653/content/671696/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00386_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2015/0144 obj. 4500085836 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631952/content/516069/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 obj. 4500085836.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×