Obstarávanie

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
237 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71540000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Víťazný uchádzač bude zodpovedný za výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa,zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenieprác v rámci projektu Streda nad Bodrogom kanalizácia a ČOV; prostredníctvom tímu náležite oprávnenýchfyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Víťazný uchádzač a jeho špecialisti musia rešpektovať aj ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej v súlade sozmluvnými podmienkami FIDIC. Výstupom projektu bude vybudovaná infraštruktúra verejnej splaškovej kanalizácie a vybudovanie novej ČOV v Strede nad Bodrogom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rožňava - inžiniering 1 237 400,00 0% EUR 26. Marec 2015 70267

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534974/content/850975/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUTECH a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535013/content/851050/download","filename":"ponuka EUTECH.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534986/content/851007/download","filename":"Záverečná zápisnica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: VRV, a.s. , ESP Consult s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535016/content/851051/download","filename":"ponuka VRV a ESP Consult.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytnutí služieb 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970567/content/787824/download","filename":"Streda.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535004/content/851036/download","filename":"ponuka Amberg Engineering.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535007/content/851039/download","filename":"Ponuka Dopravoprojekt.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zverejnení zmluvy 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635854/content/584774/download","filename":"Informácia o zverejnení zmluvy Streda.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534989/content/851009/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: Gajdoš consulting Engineers, s.r.o., Terraprojekt, a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534977/content/850997/download","filename":"ponuka Gajdoš Consulting a Terraprojekt.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BUNG Slovensko s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535010/content/851044/download","filename":"ponuka BUNG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534995/content/851025/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534992/content/851022/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služieb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina : EUREDing s.r.o., StVS-servising s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534983/content/851005/download","filename":"ponuka EUREDing.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535001/content/851030/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. Október 2014 9. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534998/content/851028/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: AP INVESTING, s.r.o., MOTT MacDonald CZ, s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534980/content/851000/download","filename":"ponuka MottMacDonald a SGS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×