Obstarávanie

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
237 400,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71540000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Víťazný uchádzač bude zodpovedný za výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa,zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenieprác v rámci projektu Streda nad Bodrogom kanalizácia a ČOV; prostredníctvom tímu náležite oprávnenýchfyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Víťazný uchádzač a jeho špecialisti musia rešpektovať aj ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej v súlade sozmluvnými podmienkami FIDIC. Výstupom projektu bude vybudovaná infraštruktúra verejnej splaškovej kanalizácie a vybudovanie novej ČOV v Strede nad Bodrogom.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rožňava - inžiniering 1 237 400,00 0% EUR 26. Marec 2015 70267

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534974/content/850975/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUTECH a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535013/content/851050/download","filename":"ponuka EUTECH.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534986/content/851007/download","filename":"Záverečná zápisnica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: VRV, a.s. , ESP Consult s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535016/content/851051/download","filename":"ponuka VRV a ESP Consult.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytnutí služieb 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970567/content/787824/download","filename":"Streda.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535004/content/851036/download","filename":"ponuka Amberg Engineering.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535007/content/851039/download","filename":"Ponuka Dopravoprojekt.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zverejnení zmluvy 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635854/content/584774/download","filename":"Informácia o zverejnení zmluvy Streda.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534989/content/851009/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: Gajdoš consulting Engineers, s.r.o., Terraprojekt, a.s. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534977/content/850997/download","filename":"ponuka Gajdoš Consulting a Terraprojekt.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BUNG Slovensko s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535010/content/851044/download","filename":"ponuka BUNG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534995/content/851025/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534992/content/851022/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služieb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina : EUREDing s.r.o., StVS-servising s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534983/content/851005/download","filename":"ponuka EUREDing.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535001/content/851030/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov č. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 9. Október 2014 9. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534998/content/851028/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: AP INVESTING, s.r.o., MOTT MacDonald CZ, s.r.o. 2. Apríl 2015 2. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/534980/content/851000/download","filename":"ponuka MottMacDonald a SGS.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×