Obstarávanie

Služby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
302 880,00
Konečná suma(Bez DPH):
302 880,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72253200-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby podpory prevádzky informačných systémov, zodpovedajúce školenia a konzultácie, realizácia update a upgrade informačných systémov a IT infraštruktúry od výrobcu Microsoft ako aj samotnej implementácie podľa potrieb verejného obstarávateľa, v súlade s jeho požiadavkami ako aj v súlade s technickými požiadavkami určenými výrobcom týchto produktov, a to po dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Súčasťou služieb je aj poskytovanie licenčného poradenstva pri nákupe softvéru spolu s prehľadnou správou nakúpeného a používaného softvéru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bolo uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ANEXT, a. s. 3 302 880,00 0% EUR 27. Október 2015 66304

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ANEXT, a.s. 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195614/content/295147/download","filename":"ponuka_ANEXT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020986/content/906820/download","filename":"Zoznam subdodávateľov LeikTec,a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195638/content/295149/download","filename":"Správa.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195641/content/295150/download","filename":"faktury_november 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s. 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195608/content/86640/download","filename":"ponuka_BSP.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936916/content/739417/download","filename":"Zoznam subdodávateľov ANEXT, a.s.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195596/content/86692/download","filename":"súťažné podklady_06072015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195596/content/86693/download","filename":"Zmluva na poskytovanie služieb_10072015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_januar 2016 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634446/content/548889/download","filename":"faktura_januar 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia o otváraní častí ponúk "Kritériá" 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195662/content/295161/download","filename":"INO (1).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195656/content/295159/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195599/content/86711/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195599/content/86712/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195665/content/295162/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_april 2016 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709626/content/479931/download","filename":"fakktura_april 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195626/content/86694/download","filename":"ponuka_MONOGRAM.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2017 16. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780512/content/588859/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195644/content/295151/download","filename":"Príloha c.1 k zmluve.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195602/content/86917/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195602/content/86918/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriterii č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195602/content/86919/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o vysledku vybavenia žiadosti o nápravu 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195653/content/295158/download","filename":"oznamenie o vysledku vybavenia ZoN.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773507/content/558190/download","filename":"Zoznam subdodávateľov ANEXT, a.s .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. November 2015 3. November 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943071/content/762338/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_februar 2016 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634449/content/548892/download","filename":"faktura_februar 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195668/content/86784/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195668/content/86786/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PÚ a ponuk č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. November 2015 3. November 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020988/content/906841/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_marec 2016 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709619/content/479920/download","filename":"faktura_marec 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vybavenie žiadosti o nápravu 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195650/content/295157/download","filename":"vybavenie žiadosti o nápravu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk ,,Ostatné" 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195659/content/295160/download","filename":"profil_ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva na poskytovanie služieb 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195647/content/295152/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Sluzby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_december 2015 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628089/content/467750/download","filename":"faktura_december 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. November 2015 2. November 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×