Dodávateľ

ANEXT, a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: LeikTec a. s.

IČO: 44536445

Adresa: Suché mýto 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2017/7-PO-E5828

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Júl 2017

Záznam platný do: 24. Júl 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 999 562,00 EUR 1 1
2015 8 349 480,00 EUR 2 2
2017 119 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 999 562,00 EUR 1 1
2015 8 349 480,00 EUR 2 2
2017 119 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 8 046 600,00 8046600.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 119 000,00 119000.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 302 880,00 302880.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 6 999 562,00 6999562.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka a montáž systému kontroly čerpania, distribúcie a spotreby nafty Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 999 562,00 6999562.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory Microsoft produktov na MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 302 880,00 302880.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vybudovanie infraštruktúry pre zálohovanú prenosovú sieť založenú na 100 GE point-to-point linkách Centrum vedecko-technických informácií SR 8 046 600,00 8046600.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zabezpečenie štandardnej softvérovej podpory licencií Neo4j Ministerstvo financií Slovenskej republiky 142 800,00 142800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
+421917161239

+42191756656621

+421917566566


sales@anext.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 19 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jiří Šebestyán
Adresa:
Zelené Předměstí, Železničního pluku Pardubice 53002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jana Šebestyánová
Adresa:
Zelené Předměstí, Železničního pluku Pardubice 53002
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Pavel Hrášek
Adresa:
Josefov, Maiselova 39 Praha 1 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. December 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Libor Adámek
Adresa:
Chrobákova 80 Stará Bělá, Ostrava 72400
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Február 2019
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Andrea Chamrazová
Adresa:
Lednická 5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Chamraz MBA
Adresa:
Lednická 5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
25. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ilona Vošvrdová Prstecká
Adresa:
Italská 2561/47 Vinohrady, Praha 2 120 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Júl 2018
Záznam do:
21. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Hajduová
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Hajdu
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Chamraz MBA
Adresa:
Lednická 5 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Katarína Hajduová
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ludmila Joanidisová
Adresa:
Plynárenská 7/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.02.2019 do: 25.02.2020

StiahniZáznam platný od: 3.10.2018 do: 21.02.2019

StiahniZáznam platný od: 27.07.2018 do: 3.10.2018

StiahniZáznam platný od: 21.12.2017 do: 27.07.2018

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 21.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×