Obstarávanie

Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23,00
Konečná suma(Bez DPH):
23,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa. S 15-timi úspešnými uchádzačmi, ktorí vo svojej ponuke navrhnú najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH sa uzatvorí Rámcová dohoda na 4 roky. Verejný obstarávateľ bude následne pri zadávaní konkrétnej zákazky na základe Rámcovej dohody, t.j. pri zadávaní konkrétnej stavby na ktorej má uchádzač vykonávať Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, postupovať opätovným otvorením súťaže formou elektronickej aukcie. (Bližšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v rámcovej dohode (zväzok 2 súťažných podkladov) a budú uvedené aj vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii pri opätovnom otvorení súťaže). Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zašle Vybranému dodávateľovi, ktorý ponúkol najnižšiu jednotkovú cenu (hodinovú sadzbu) v EUR bez DPH a preukáže, že navrhovaný odborník spĺňa požiadavky odbornej praxe uvedené v časti 2, v článku 9, bode 1 rámcovej dohody Objednávku na výkon činnosti odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SHP SK, s.r.o. 8 23,00 0% EUR 8. Júl 2014 65236

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 20. Marec 2014 20. Marec 2014 []
Zmluva Zmluva 11. Júl 2014 11. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570907/content/204826/download","filename":"ZM_2014_0230_podpísaná verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570895/content/204808/download","filename":"správa § 21 ods. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Marec 2014 3. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570882/content/204824/download","filename":"Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570892/content/204791/download","filename":"zápisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0230 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795902/content/672520/download","filename":"ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2017-2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956881/content/742718/download","filename":"ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Júl 2014 17. Júl 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570887/content/204775/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. Marec 2014 3. Marec 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Jún 2014 10. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570904/content/204823/download","filename":"Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa - informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk- profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 -1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956871/content/742709/download","filename":"ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0230-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638572/content/652902/download","filename":"ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795191/content/669672/download","filename":"ZM_2014_0230_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570915/content/204850/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×