CPV kód

71000000-8

Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 78 425 EUR
Slovenská správa ciest 3 23 157 000 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 33 333 EUR
Mesto Žilina 1 18 200 EUR
Mesto Levoča 1 27 600 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 204 900 EUR
Obec Zavar 1 21 480 EUR
Mesto Trnava 2 289 600 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 39 227 EUR
Stredná odborná škola polygrafická 1 330 655 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 293 10 550 313 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 0 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 142 980 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 1 49 200 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 30 000 EUR
Mesto Svidník 2 280 000 EUR
Obec Babindol 1 2 100 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 500 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 23 500 EUR
Mesto Nové Zámky 1 5 999 EUR
Slovenské národné múzeum 1 41 650 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 39 900 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 9 4 068 859 EUR
Mesto Trenčín 2 105 120 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 65 400 EUR
Mesto Zvolen 1 22 500 EUR
Mesto Leopoldov 1 109 000 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 1 9 954 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 780 EUR
eustream, a.s. 2 5 117 727 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 3 2 755 202 EUR
Obec Kolíňany 1 14 888 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA 1 218 600 EUR
Obec Lenartov 1 5 000 EUR
Slovenský dom Centrope 2 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Arch Konstrukt s. r. o. 1 33 333 EUR
HAKOM, s.r.o. 1 7 719 000 EUR
KPMG Slovensko spol. s r.o. 2 1 148 859 EUR
SGS Czech Republic, s.r.o. 3 83 EUR
ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 1 7 719 000 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31 2 233 668 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 7 24 589 EUR
stengl a.s. 2 837 750 EUR
BE-SOFT a.s. 1 14 EUR
HELVET, s.r.o. 1 39 900 EUR
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. 1 51 120 EUR
H.D.K., spol. s r.o. 1 39 227 EUR
SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie 1 65 297 EUR
SAFIRS, s.r.o. 1 14 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 1 30 000 EUR
EXPOMONT Nitra, spol. s r. o. 1 13 128 EUR
SHP SK, s.r.o. 11 51 045 EUR
Výskumný ústav dopravný, a.s. 1 7 719 000 EUR
Ing. Arch. Vladimír Šimkovič 1947 AA a Ing.Arch. Márius Žitňanský 1 9 954 EUR
PROMA, s.r.o. 1 4 500 EUR
GAJOS, s.r.o. 1 14 EUR
Insvet s.r.o. 1 49 200 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 22 495 963 EUR
ARM-ZA, s.r.o. 1 125 000 EUR
EKOJET, s.r.o. 1 448 000 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 26 640 228 EUR
moravcik-schroner s.r.o. 2 44 980 EUR
Atelier RAW, s.r.o 1 54 000 EUR
zerozero, s. r. o. 1 109 000 EUR
arch.in spol. s r.o. 1 41 650 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 3 448 054 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 19 21 404 EUR
BOZPO, s.r.o. 6 6 332 EUR
PROMOST s.r.o. 1 22 500 EUR
AŽ PROJEKT s.r.o. 1 204 900 EUR
A.M. architects, s.r.o. 1 142 980 EUR
R.J.R., s.r.o. 1 27 600 EUR
Terraprojekt, a.s. 1 34 EUR
ESP Consult, s.r.o. 18 694 587 EUR
UNITEC HOLDING spol. s r.o. 1 378 600 EUR
RESTADO s.r.o. 57 658 015 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 12 11 415 EUR
ARCADIS CZ a.s., Organizačná zložka Slovensko 5 617 EUR
INFRAM SK s. r. o. 19 693 745 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 2 069 202 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 1 448 000 EUR
GEOŠ - g.k., s.r.o. 28 73 839 EUR
LM-GEO 11 29 937 EUR
URS POLSKA SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 3 941 562 EUR
RNDr. Boris Starší - KVALITEST 2 5 280 EUR
SIGEO, s.r.o. 2 1 321 EUR
ILF Beratende Ingenieure GmbH 1 4 497 727 EUR
INSET s.r.o. 1 500 EUR
CAD-ECO a. s. 1 500 EUR
SHP a.s. 1 8 417 EUR
SHP a.s. 3 16 961 EUR
SGS Czech Republik, s.r.o. 1 448 000 EUR
METROPROJEKT Praha a.s. 2 851 825 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 1 144 800 EUR
Progressum, s.r.o. 1 5 000 EUR
EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft. 1 620 000 EUR
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 1 155 000 EUR
A33 s.r.o. 1 218 600 EUR
plus 2 architekti s. r. o. 1 330 655 EUR
Laboratórium architektúry krajiny - LABAK, s. r. o. 1 18 200 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 65 400 EUR
Ing. arch. Zuzana Dudáková - per - A - per 2 3 880 EUR
Civil Engineering, s.r.o. 2 0 EUR
aplus.sk s.r.o. 1 5 999 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 14 888 EUR
ŠINDLAR s. r. o. 1 144 800 EUR
ZTS INMART atóm a.s. 1 686 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia budov v areáli CSS Jesienka" Centrum sociálnych služieb - Jesienka 33 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Výber zhotoviteľa výstavných stánkov: ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave, HOLIDAY WORLD 2015 v Prahe a REGIÓNY SLOVENSKA 2015 v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 22 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata Bratislava - Rusovce Múzeum mesta Bratislavy 11 111 EUR 2014 Služby Nie 1
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v N. Meste n/V - sprac. realizač. projektu Mesto Nové Mesto nad Váhom 58 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK 2014-2015 Nitriansky samosprávny kraj 66 889 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu inžinierskych sietí na Mierovom námestí Mesto Trenčín 42 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu Mierového námestia Mesto Trenčín 45 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozpracovanie architektonického návrhu – Mestský úrad Leopoldov Mesto Leopoldov 125 000 EUR 2015 Služby Nie 1
ONKP Zámok Bojnice, Kaplnka, realizačný projekt, odvlhčenie, stabilizácia Slovenské národné múzeum 41 650 EUR 2015 Služby Nie 1
Realizačný projekt stavby - Prestavba futbalového štadióna vo Zvolene Mesto Zvolen 37 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena Realizačnej projektovej dokumentácie podľa zmenených (aktuálne platných) Pripojovacích podmienok BAT, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave 4 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia Záchranná zdravotná služba Bratislava 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
MŠ Levoča, Gašpara Haina 36 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov Mesto Levoča 25 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia a nadstavba Domu služieb Zavar Obec Zavar 28 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia – Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne NsP Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 28 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 EUR 2014 Služby Nie 11
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 EUR 2014 Služby Nie 5
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 705 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 EUR 2014 Služby Nie 7
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 EUR 2014 Služby Nie 8
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 341 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 726 EUR 2014 Služby Áno 2
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 118 625 EUR 2013 Služby Nie 2
Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 941 562 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie- Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 252 EUR 2015 Služby Nie 4
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 614 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 313 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 72 914 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 486 EUR 2015 Služby Nie 7
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 104 510 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 774 EUR 2015 Služby Áno 8
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 331 EUR 2015 Služby Áno 9
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko Slovensko. eustream, a.s. 4 497 727 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 850 EUR 2015 Služby Áno 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 387 EUR 2015 Služby Áno 2
Výkon technicko-bezpečnostného dohľadu a geodetické merania na vodných stavbách – elektrárňach Slovenské elektrárne, a.s. 999 920 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 867 984 EUR 2013 Služby Nie 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 EUR 2015 Služby Nie 11
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 457 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 002 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 196 391 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 924 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 172 718 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 244 EUR 2015 Služby Áno 11
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 58 185 EUR 2015 Služby Áno 11
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 172 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 932 EUR 2015 Služby Nie 7
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 263 EUR 2015 Služby Nie 7
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 625 EUR 2015 Služby Nie 3
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500 EUR 2015 Služby Nie 9
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 862 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 975 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 155 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 972 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 336 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 174 616 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 961 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 372 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 937 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 838 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 174 616 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 380 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 355 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Riadenie bezpečnosti, návrh, opatrenia, analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy Slovenská správa ciest 7 960 258 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 9
Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach Úrad vlády Slovenskej republiky 851 826 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 155 237 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 197 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 642 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 901 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 161 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 947 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 193 EUR 2015 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 617 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 062 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 606 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 514 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 105 813 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 495 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 111 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 660 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Cinnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 041 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 220 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 651 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 747 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA- MŠ - Nové Košariská Obec Dunajská Lužná 23 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 547 EUR 2017 Služby Nie 3
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 811 EUR 2017 Služby Nie 3
Feasibility study EASTRING eustream, a.s. 620 000 EUR 2017 Služby Áno 1
Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA 218 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 862 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 210 EUR 2017 Služby Nie 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 240 EUR 2017 Služby Nie 3
Projektové práce pre investičné projekty „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ Stredná odborná škola polygrafická 330 655 EUR 2017 Služby Nie 1
Urbanisticko-krajinkárska štúdia Námestie Andreja Hlinku s parkom Mesto Žilina 18 200 EUR 2017 Služby Nie 1
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ KONANIE, STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZAČNÝ PROJEKT – PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MESTSKÉHO ÚRADU DUBNICA NAD VÁHOM Mesto Dubnica nad Váhom 65 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 514 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 934 EUR 2017 Služby Nie 2
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 420 EUR 2017 Služby Nie 3
Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu Slovenské elektrárne, a.s. 1 069 282 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 411 EUR 2018 Služby Nie 2
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 450 EUR 2018 Služby Nie 1
Komunikačné premostenie liečebného a chirurgického pavilónu - vypracovanie projektovej dokumentácie Fakultná nemocnica Nitra 34 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu plochej strechy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope - projektové práce na úseku Trnava-Trstín Slovenský dom Centrope 23 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj cyklistiky v regióne Centrope - projektové práce na úseku Bratislava – Vinosady Slovenský dom Centrope 19 794 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie na 30 parkovacích státí a 51 monolitických garáží so samonostnou konštrukciou a prístupom. Mesto Nové Zámky 6 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie realizačnej dokumentácie Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest Hlavné mesto SR Bratislava 48 000 EUR 2016 Služby Nie 1
"Projekt Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V - Myjava" - spracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 200 376 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu a náučný chodník - okres Bardejov Obec Lenartov 6 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektová dokumentácia k projektu "Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu" Obec Kolíňany 27 360 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia kanalizácie v meste - odvedenie povrchových vôd Mesto Svidník 227 485 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia kanalizácie v meste - odvedenie povrchových vôd Mesto Svidník 227 485 EUR 2016 Služby Áno 1
Spracovanie projektovej dokumentácie -zvýšenie kapacity jestvujúcej MŠ Obec Babindol 2 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 175 EUR 2018 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 575 EUR 2018 Služby Nie 2
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 350 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 197 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 956 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 170 EUR 2018 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 061 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 501 EUR 2019 Služby Nie 1
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD Mesto Trnava 160 238 EUR 2019 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia Integrovaného bezpečnostného systému Úrad vlády Slovenskej republiky 378 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 617 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 708 EUR 2019 Služby Nie 1
Územný plán regiónu Žilinského kraja Žilinský samosprávny kraj 204 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 281 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 345 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360 EUR 2019 Služby Nie 1
Projekt skutočného vyhotovenia budovy reaktora 3. a 4. bloku stavebný objekt SO 800/1-02 – Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok Slovenské elektrárne, a.s. 686 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 435 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×