Obstarávanie

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 591 895,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 591 895,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková zmluvná cena za predmet zákazky/Cena celkom
  • 20 % Lehota dodania (výstavby) predmetu zákazky

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: -Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. Hroboňova; -Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. Jurajov dvor; -Stavebné úpravy haly opráv prevádzky autobusov - Jurajov dvor vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou hore uvedených stavieb a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 12 591 895,00 0% EUR 25. August 2014 64589

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459481/content/372615/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459502/content/372638/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459502/content/372639/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm. účastí.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459490/content/372625/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459472/content/372594/download","filename":"SP_Modernizacia_depa_final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459484/content/372619/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DSC, a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459496/content/372631/download","filename":"Ponuka č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459493/content/372628/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459487/content/372622/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm. účastí.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459475/content/372596/download","filename":"Správa podla § 21 ods. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459478/content/372603/download","filename":"Zmluva_zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459499/content/372634/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459499/content/372635/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×