Obstarávanie

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 591 895,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 591 895,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % Celková zmluvná cena za predmet zákazky/Cena celkom
  • 20 % Lehota dodania (výstavby) predmetu zákazky

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: -Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. Hroboňova; -Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. Jurajov dvor; -Stavebné úpravy haly opráv prevádzky autobusov - Jurajov dvor vrátane dodania technologických zariadení, ktoré sú súčasťou hore uvedených stavieb a sú nevyhnutné na splnenie predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 12 591 895,00 0% EUR 25. August 2014 64589

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459481/content/372615/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459502/content/372638/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459502/content/372639/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm. účastí.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459490/content/372625/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Máj 2014 21. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459472/content/372594/download","filename":"SP_Modernizacia_depa_final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459484/content/372619/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DSC, a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459496/content/372631/download","filename":"Ponuka č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459493/content/372628/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459487/content/372622/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm. účastí.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459475/content/372596/download","filename":"Správa podla § 21 ods. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459478/content/372603/download","filename":"Zmluva_zverejnenie.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459499/content/372634/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459499/content/372635/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk KRITÉRIÁ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×