Obstarávanie

Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 157 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 157 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizujú : Výmena obrusnej vrstvy vozovky a výmena ložných (podkladných) vrstiev vozovky frézovaním a následnou pokládkou hutnenej(ých) asfaltovej(ých) vrstvy(iev) pričom hlavné technológie sú doplnené o súvisiace práce, ktoré sú ich nevyhnutnou súčasťou podľa STN 73 6121, ako je spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov, sanácia trhlín a pod.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 5 9 157 500,00 0% EUR 30. September 2014 62801

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571112/content/205314/download","filename":"Zápisnica z OO časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571112/content/205315/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957254/content/743889/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571100/content/205558/download","filename":"ZM_2014_0380_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207247/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207248/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207249/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207250/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207251/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207252/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207253/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021644/content/807571/download","filename":"DZM_2014_0380_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205463/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205464/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205465/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205466/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205467/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571073/content/205040/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795842/content/672242/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205366/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205367/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205368/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205369/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205370/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205371/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571091/content/205061/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Október 2014 1. Október 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Marec 2014 31. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205701/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205702/download","filename":"Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi k časti A 1 týchto SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205703/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k A.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205704/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205706/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 2 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205707/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 3 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205708/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 4 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205709/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205710/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 2 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205711/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 3 k B.3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571109/content/205184/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571109/content/205185/download","filename":"Záp z KPU-2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206480/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206481/download","filename":"Obchodné podmienky dodania predmetu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206482/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206483/download","filename":"Poverenia na podpisovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206484/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206485/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206486/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206487/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571106/content/205071/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571094/content/205119/download","filename":"Vysvetlenie SP_finál.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571085/content/206335/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645139/content/399845/download","filename":"DZM_2014_0380_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571067/content/206618/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571115/content/205077/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638451/content/650701/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207474/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207475/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207476/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207477/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207478/download","filename":"Splnomocnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207479/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207480/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi - Doprastav , a. s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207481/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi - M-SILNICE, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571079/content/205472/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - Oprava vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805891/content/613205/download","filename":"DZM_2014_0380_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206257/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206258/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206259/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206260/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206261/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206262/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206263/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206264/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×