Obstarávanie

Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie - Zvolen.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 530 272,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 530 272,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na rýchlostnej ceste R1Šášovské Podhradie Zvolen (v km 128,585 -145,005) v súlade s príslušnými normami STN EN 1317-1, STNEN 1317-2,STN EN 1317-3 a v zmysle TP 1/2005 a TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia alebo ekvivalentnými normami a technickými predpismi. Stavebné práce zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Stavebné práce v danom úseku rýchlostnej cesty R1 zabezpečia súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť v zmysle v súčasnosti platných noriem a predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 6 3 530 272,00 0% EUR 26. November 2014 62261

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574358/content/211366/download","filename":"R1 ŠP-ZV_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574349/content/213040/download","filename":"ZM_2014_0500_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574367/content/211235/download","filename":"DZM_2014_0500_0001_podpísaná verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212909/download","filename":"Zv 1 - Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212910/download","filename":"Zv 2 - Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212911/download","filename":"Zv 3 - Opis predmetu zákazky R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212912/download","filename":"Zv 4 - časť 4.1 Rekapitulácia objektov - R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212913/download","filename":"Zv 4 - časť 4.2 Výkaz výmer - R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212914/download","filename":"Zv 4 - časť 4.3 Časti stavby - R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212915/download","filename":"Zv 4 - časť 4.4 Popis položiek - R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212916/download","filename":"Zv 4 - Preambula - R1 Šášovské Podhradie-Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212917/download","filename":"01_KLK_01_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212918/download","filename":"02_KLA_01_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212919/download","filename":"03_KLEaZ_01_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212920/download","filename":"04_KLHS_01_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212921/download","filename":"04_KLHS_01_2011_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212922/download","filename":"05_KLAZ_01_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212923/download","filename":"06_KLMP_01_2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212924/download","filename":"06_KLMP_01_2011_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212925/download","filename":"07_KLVM_01_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212926/download","filename":"klmz_01_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212927/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212928/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212929/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212930/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212931/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212932/download","filename":"klmz_01_2011_priloha_06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212933/download","filename":"TKP_00_MDPT_SR-2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212934/download","filename":"TKP_01_SSC-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212935/download","filename":"TKP_02_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212936/download","filename":"TKP_03_SSC-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212937/download","filename":"TKP_04_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212938/download","filename":"TKP_05_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212939/download","filename":"TKP_06.1_SSC-2003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212940/download","filename":"TKP_06.2_SSC-2003.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212941/download","filename":"TKP_06_1_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212942/download","filename":"TKP_06_2_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212943/download","filename":"TKP_06_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212944/download","filename":"TKP_07_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212945/download","filename":"TKP_08_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212946/download","filename":"TKP_09_MDVRR_SR-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212947/download","filename":"TKP_10_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212948/download","filename":"TKP_11_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212949/download","filename":"TKP_12_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212950/download","filename":"TKP_13_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212951/download","filename":"TKP_14_MDPT_SR-2004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212952/download","filename":"TKP_15_MDPT_SR-2012_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212953/download","filename":"TKP_16_MDPT_SR-2004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212954/download","filename":"TKP_17_MDPT_SR-2004.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212955/download","filename":"TKP_18_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212956/download","filename":"TKP_18_MDVRR_SR-2012_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212957/download","filename":"TKP_19_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212958/download","filename":"TKP_19_MDVRR_SR-2012_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212959/download","filename":"TKP_20_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212960/download","filename":"TKP_20_MDVRR_SR-2012_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212961/download","filename":"TKP_21_SSC-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212962/download","filename":"TKP_21_SSC-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212963/download","filename":"TKP_22_MDVRR_SR_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212964/download","filename":"TKP_23_MVDRR-2012_dodatok_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212965/download","filename":"TKP_23_MVDRR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212966/download","filename":"TKP_24_MDVRR_SR_2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212967/download","filename":"TKP_25_MDVRR_SR-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212968/download","filename":"TKP_26_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212969/download","filename":"TKP_27_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212970/download","filename":"TKP_28_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212971/download","filename":"TKP_29_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212972/download","filename":"TKP_30_MDVRR_SR-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212973/download","filename":"TKP_31_MDPT_SR-2009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212974/download","filename":"TKP_32_SSC-2001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212975/download","filename":"TKP_33_SSC-2002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212976/download","filename":"TKP_34_SSC-2002.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212977/download","filename":"TKP_35_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212978/download","filename":"TKP_36_MDPT_SR-2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212979/download","filename":"TKP_37_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212980/download","filename":"TKP_38_MDVRR_SR-2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212981/download","filename":"0413_R1_ZVODIDLA_TKP_MDPT_2013_07_ZOZNAM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212982/download","filename":"0413_R1_ZVODIDLA_ZV3_TKP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212983/download","filename":"_A_Titulka_td.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212984/download","filename":"_A_Zoznam_priloh_td.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212985/download","filename":"_A_Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212986/download","filename":"_A1.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212987/download","filename":"_A1.2_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212988/download","filename":"_A1.3_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212989/download","filename":"_A1.4_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212990/download","filename":"_A1.5_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212991/download","filename":"_A1.6_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212992/download","filename":"_A1.7_Vpr_krajnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212993/download","filename":"_A1.8_Vpr_sdp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212994/download","filename":"_A1.9_Vpr_sdp_otv_zvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212995/download","filename":"_A1.10_Vpr_mosty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212996/download","filename":"_A1_Titulka_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212997/download","filename":"_A1_Zoznam_priloh_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212998/download","filename":"_A2_Titulka_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/212999/download","filename":"_A2_Zoznam_priloh_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213000/download","filename":"_A2.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213001/download","filename":"_A2.2_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213002/download","filename":"_A2.3_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213003/download","filename":"_A2.4_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213004/download","filename":"_A2.5_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213005/download","filename":"_A2.6_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213006/download","filename":"_A2.7_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213007/download","filename":"_A2.8_Vpr_krajnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213008/download","filename":"_A2.9_Vpr_sdp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213009/download","filename":"_A2.10_Vpr_mosty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213010/download","filename":"_A3_Titulka_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213011/download","filename":"_A3_Zoznam_priloh_zo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213012/download","filename":"_A3.1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213013/download","filename":"_A3.2_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213014/download","filename":"_A3.3_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213015/download","filename":"_A3.4_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213016/download","filename":"_A3.5_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213017/download","filename":"_A3.6_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213018/download","filename":"_A3.7_Situ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213019/download","filename":"_A3.8_Vpr_krajnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213020/download","filename":"_A3.9_Vpr_sdp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213021/download","filename":"_A3.10_Vpr_sdp_otv_zv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213022/download","filename":"_A3.11_Vpr_prejazd_sdp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213023/download","filename":"_A3.12_Vpr_mosty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213024/download","filename":"B_Delenie_etap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213025/download","filename":"B_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213026/download","filename":"_C_Titulka_td.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213027/download","filename":"_C_Zoznam_priloh_td.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213028/download","filename":"C1.1_Ddz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213029/download","filename":"C1.2_Ddz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213030/download","filename":"C1.3_Ddz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213031/download","filename":"C2_Ddz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213032/download","filename":"C3_Ddz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574340/content/213033/download","filename":"C4_Ddz.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0500 - skutočne uhradené plnenie 2016_celé 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796297/content/551693/download","filename":"ZM_2014_0500_skutočne uhradené plnenie 2016_celé.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574355/content/211284/download","filename":"R1 ŠP-ZV_ Zápisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574364/content/211645/download","filename":"R1 ŠP-ZV_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. December 2015 17. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213034/download","filename":"1_ Strabag.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213035/download","filename":"2_ Eurovia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213036/download","filename":"3_ Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213037/download","filename":"4_ M-SILNICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213038/download","filename":"5_ TSS GRADE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574346/content/213039/download","filename":"6_Saroute.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574361/content/211522/download","filename":"R1 ŠP-ZV_Správa v zmysle §21.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×