Obstarávanie

Pozáručný autorizovaný servis pre IKT infraštruktúru NP Digitálna knižnica a Digitálny archív


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 876 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 876 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických počítačových podporných služieb a podpora dátových sietí, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre IKT technológie (HW a SW) a podpornú infraštruktúru dátového centra (non-IT technológie), v období udržateľnosti národného projektu Operačného programu Informatizácia spoločnosti "Digitálna knižnica a digitálny archív" (DIKDA), kód ITMS 21120120007 (2015 2020).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 3 8 876 500,00 Neuvedené EUR 27. Apríl 2016 61789

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona o VO 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633266/content/540832/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_pism_e_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 ZVO otváranie ponúk časti kritériá 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514929/content/177264/download","filename":"Informacia_podla_§_41_ods_1_ZVO_otvaranie_kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 ZVO otváranie ponúk časti ostatné 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514926/content/177241/download","filename":"Informacia_podla_§_41_ods_1_ZVO_otvaranie_casti_ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514920/content/177206/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514917/content/177238/download","filename":"Súťažné podklady_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514917/content/177239/download","filename":"Zmluvne_podmienky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514917/content/177240/download","filename":"Príloha_4_cenova_kalkulacia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm. c) ZVO 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514932/content/177282/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_pism_c_ZVO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663864/content/530498/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_časti_ostatne_§_33_ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663864/content/530499/download","filename":"Dodatok_k_zapisnici_z_vyhodnotenia_ostatne_§_33_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informacia podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona o VO 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622614/content/394746/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_pism_d_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663879/content/530583/download","filename":"ponuka_soitron.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.3 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663881/content/530597/download","filename":"ponuka_slovak_telecom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 21 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o VO 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663861/content/530478/download","filename":"Sprava_podla_§_21_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663870/content/530548/download","filename":"Ponuka_tempest.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746300/content/402995/download","filename":"Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní servisných služieb - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514923/content/177224/download","filename":"vysvetlenie_2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb č.19/2016/SaP 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654709/content/457630/download","filename":"19-2016-SaP - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní servisných služieb 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663868/content/530542/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_§_42_ods_8_ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663868/content/530543/download","filename":"zapisnica_z_vyhodotenia_ponuk_po_EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663863/content/530494/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663863/content/530495/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×