Obstarávanie

Dodávka univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
448 333,00
Konečná suma(Bez DPH):
448 333,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka univerzálnych traktorových nosičov s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové). 1. Univerzálny traktorový nosič pohon všetkých kolies 4x4, s komunálnym vybavením v počet 5 ks. 2. Prídavné zariadenia: 2.1. medzinápravové kosačkové rameno v počte 5 ks; 2.2. čelný traktorový nakladač s príslušenstvom v počte 2 ks; 2.3. snehová fréza čelne nesená v počte 1 ks. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 2 448 333,00 Neuvedené EUR 19. Júl 2016 61195

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inf. podľa § 44 ods. 2 ZVO 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684782/content/488132/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Zmluva KZ č. 92/2016 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692847/content/530303/download","filename":"092-2016-KZ-traktory-KOBIT.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie SP 3. Máj 2016 3. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657004/content/467233/download","filename":"Doplnenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692868/content/530378/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účastí.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647018/content/423681/download","filename":"INO-Ostatne-27.05.2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692860/content/530336/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúry 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749870/content/425509/download","filename":"doc01550720161215104324.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530364/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530365/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530366/download","filename":"Príloha č. 2-Celk.hodnot.pís.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530367/download","filename":"Príloha č. 2-Samost.hodnot.pís.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530368/download","filename":"Príloha č. 3-Celk.hodnot.EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530369/download","filename":"Príloha č. 3-Samost.hodnot.ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692865/content/530370/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5499114622.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644415/content/772982/download","filename":"SP-taktory+príd.zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644415/content/772983/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692919/content/530500/download","filename":"MB SERVIS-Ponuka KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692919/content/530501/download","filename":"MB-Servis-Ponuka OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Kritériá" 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692862/content/530342/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692862/content/530343/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671744/content/796433/download","filename":"INO-Kriteria-09.06.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Odovzdávajúce protokoly 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749868/content/425500/download","filename":"doc01550820161215104348.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy KZ č. 92/2016 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692850/content/530307/download","filename":"092-2016-KZ-traktory-KOBIT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692896/content/530456/download","filename":"00 - Sutazny navrh KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692896/content/530457/download","filename":"00 - Sutazny navrh OSTATNE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692983/content/530837/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×