Obstarávanie

Strážna služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 932,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 749,16
Zaplatené:
69.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79710000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
hodina
Množstvo:
8760.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom služby je výkon strážnej služby a komplexné zabezpečenie ochrany majetku objednávateľa v 24 hodinovom rozsahu.; Fyzické stráženie a ochrana sa vykonáva službou v 24 hodinovom rozsahu počas pracovných dní a dní pracovného pokoja a sviatkov v objekte nepretržite jedným pracovníkom poskytovateľa so zabezpečením služby.; Poskytovanie strážnej služby pre objekt objednávateľa v rozsahu zabezpečenia jednou osobou dodávateľa, s cieľom zabezpečiť ochranu ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb.; Riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu, alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod.).; Vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti stráženého objektu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: výkon strážnej služby v objekte a v areály nepretržite, t. j. 24 hodín denne/ aj počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: vykonanie kontroly neporušenosti objektu; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: zabezpečenie kontroly vstupu, odchodu osôb a motorových vozidiel; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: realizácia zásahu v súčinnosti s Políciou SR v prípade narušenie objektu s jeho sprístupnením; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: v zmysle interných predpisov vydávanie kľúčov od priestorov oprávneným osobám ; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: kontrola okien a ich bezpečné uzavretie (formou vonkajšej obhliadky budovy); Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: písomný záznam z výkonu služby na požiadanie predložiť objednávateľovi; Technické vlastnosti: Strážna služba/ kontrola zamestnancov vykonávajúcich plnenie strážnej služby vedúcim zamestnancom dodávateľa , Hodnota / charakteristika: bez obmedzenia; Technické vlastnosti: Kontrola strážnej služby objednávateľom, ktorí vykonávajú plnenie strážnej služby , Hodnota / charakteristika: bez obmedzenia

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AMG Security s.r.o. 9 41 699,00 20% EUR 20. December 2018 248781

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×