Obstarávanie

Strážna služba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 932,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 749,16
Zaplatené:
69.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79710000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
hodina
Množstvo:
8760.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom služby je výkon strážnej služby a komplexné zabezpečenie ochrany majetku objednávateľa v 24 hodinovom rozsahu.; Fyzické stráženie a ochrana sa vykonáva službou v 24 hodinovom rozsahu počas pracovných dní a dní pracovného pokoja a sviatkov v objekte nepretržite jedným pracovníkom poskytovateľa so zabezpečením služby.; Poskytovanie strážnej služby pre objekt objednávateľa v rozsahu zabezpečenia jednou osobou dodávateľa, s cieľom zabezpečiť ochranu ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb.; Riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť v prípade narušenia objektu, alebo havarijnej situácie (prasknuté potrubie, vytečenie vody, požiar a pod.).; Vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti stráženého objektu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: výkon strážnej služby v objekte a v areály nepretržite, t. j. 24 hodín denne/ aj počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: vykonanie kontroly neporušenosti objektu; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: zabezpečenie kontroly vstupu, odchodu osôb a motorových vozidiel; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: realizácia zásahu v súčinnosti s Políciou SR v prípade narušenie objektu s jeho sprístupnením; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: v zmysle interných predpisov vydávanie kľúčov od priestorov oprávneným osobám ; Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: kontrola okien a ich bezpečné uzavretie (formou vonkajšej obhliadky budovy); Technické vlastnosti: Strážna služba , Hodnota / charakteristika: písomný záznam z výkonu služby na požiadanie predložiť objednávateľovi; Technické vlastnosti: Strážna služba/ kontrola zamestnancov vykonávajúcich plnenie strážnej služby vedúcim zamestnancom dodávateľa , Hodnota / charakteristika: bez obmedzenia; Technické vlastnosti: Kontrola strážnej služby objednávateľom, ktorí vykonávajú plnenie strážnej služby , Hodnota / charakteristika: bez obmedzenia

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AMG Security s.r.o. 9 41 699,00 20% EUR 20. December 2018 248781

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×