CPV kód

79710000-4

Bezpečnostné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 287 567 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 1 294 257 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 787 548 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 122 990 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 66 667 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 278 449 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 1 324 224 EUR
Slovenské národné múzeum 2 88 988 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 56 764 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 131 472 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 20 692 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 3 003 660 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 71 157 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 2 48 583 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 286 853 EUR
Správa účelových zariadení 1 39 900 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 6 329 576 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 87 533 EUR
Slovenská pošta, a.s. 23 47 379 964 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 600 134 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 106 609 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 194 999 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 3 1 084 181 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 15 380 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 6 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 7 779 EUR
Environmentálny fond 1 60 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DUG s.r.o. 1 71 157 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 18 1 540 627 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 5 232 013 EUR
AMG Security s.r.o. 13 363 412 EUR
SBS 1, s.r.o. 2 122 990 EUR
BONUL, s.r.o. 30 54 468 094 EUR
Black PATROL, s.r.o. 2 167 754 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 7 389 722 EUR
SECURTY GLOBAL,s.r.o. 6 787 548 EUR
ABO, a.s. 1 41 974 EUR
BMN SECURITY, s.r.o. 2 1 268 301 EUR
Ing. Jakub Moravčík 5 129 276 EUR
TERAVA, s.r.o. 7 270 804 EUR
SBS DARK SHADOWS s. r. o. 1 52 562 EUR
TERAVA SECURITY, s.r.o. 9 479 773 EUR
Luboš Hodulík - EFEKT SECURITY 1 50 545 EUR
Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY 3 278 991 EUR
ASF FENIX SECURITY, s. r. o. 1 15 380 EUR
SECAR spol. s r.o. 1 5 520 EUR
MK&Z Security s.r.o. 1 40 000 EUR
TREND SECURITY, s.r.o. 1 82 980 EUR
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 3 150 197 EUR
TATRAPOL, s.r.o. 1 1 380 EUR
LENIA INDUS SECURITY, s. r. o. 2 56 588 EUR
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 1 45 900 EUR
ALL SECURITY, s. r. o. 2 913 134 EUR
MONDE, spol. s r. o. 1 22 333 EUR
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 2 224 351 EUR
DKFB s.r.o. 1 102 120 EUR
Ing. Daroslav Moravčík SBS PEGAS 1 50 499 EUR
FERDUS s. r. o. 1 6 EUR
SEGURSA s. r. o. 1 350 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty Fakultnej nemocnice Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 78 840 78840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 667 66667.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka bezpečnostnej a strážnej služby pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 128 000 128000.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚR Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 000 160000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba 2014 Správa účelových zariadení 39 900 39900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 75 000 75000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre areál hraničného prechodu Čuňovo. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Apollo Business Center I. a pre administratívnu budovu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Polianky 19 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 800 410800.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 2 172 751 2172751.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 915 728 1915728.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 245 020 1245020.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 854 139854.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Slovenská pošta, a.s. 774 067 774067.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 323 111 323111.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkrom Slovenská pošta, a.s. 618 203 618203.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 166 139166.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 140 568 140568.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 294 380 1294380.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku obstarávateľa výkonom strážnej služby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 286 853 5286853.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 137 798 137798.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 113 646 1113646.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služvy - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 136 420 136420.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb komplexnej objektovej ochrany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 176 510 1176510.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 472 293 1472293.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 704 032 704032.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 309 781 1309781.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezp Slovenská pošta, a.s. 22 447 495 22447495.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 93 742 93742.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 091 902 1091902.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 939 784 939784.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 368 20368.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 685 429 685429.0 EUR 2017 Služby Nie 13
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 003 770 1003770.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 067 309 1067309.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 999 7999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 231 339 1231339.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 73 616 73616.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 947 545 947545.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 040 392 1040392.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -Pult CO/Banská Štiavnica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 440 1440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 000 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000 60000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6 120 6120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 988 161988.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 998 161998.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8 028 8027.52 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 65 000 65000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb monitorovaním pultom centrálnej ochrany Technické služby Detva s.r.o. 21 600 21600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000 60000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 47 304 47304.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 800 70800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000 48000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000 48000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby, Bratislava Environmentálny fond 72 000 72000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zriadenie pripojenia EZS na pult centrálnej ochrany (PCO) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 500 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445 214445.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445 214445.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7 198 7197.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89 888 89888.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89 888 89888.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 761 24760.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 606 47606.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620 37620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 691 45691.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 51 000 51000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 324 224 1324224.0 EUR 2019 Služby Nie 3
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 51 000 51000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620 37620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 49932.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 175 25175.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 577 989 577989.0 EUR 2019 Služby Nie 6
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 086 718 1086718.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany MH Invest II, s.r.o. 600 134 600134.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 287 567 287567.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 667 774 1667774.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 608 924 608924.0 EUR 2019 Služby Nie 4
Strážna služba Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 273 499 273499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 60 400 60400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 690 16689.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 690 16689.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 42 048 42048.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostnej a strážnej služby, ochrana nehnuteľného a hnuteľného majetku a osôb Hlavné mesto SR Bratislava 180 000 180000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostnej a strážnej služby, ochrana nehnuteľného a hnuteľného majetku a osôb Hlavné mesto SR Bratislava 180 000 180000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služby fyzickej ochrany majetku a osôb Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 42 048 42048.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 56 000 56000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb monitoringu pultu centrálnej ochrany Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 200 4200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany objektu a napojenie na pult centralizovanej ochrany Košice Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 540 3540.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 56 000 56000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 5.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 98 640 98640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 952 858 952858.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 649 314 649313.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 649 314 649313.6 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov (5) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 541 095 541094.67 EUR 2020 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 35 618 35618.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 960 066 960066.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Poskytovanie strážnej služby Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 467 784 467784.0 EUR 3. September 2020 28. September 2020 Neuvedené 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-09-28 09:00:00 UTC
Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave STEFE Trnava, s. r. o. 150 000 150000.0 EUR 16. Október 2014 5. November 2014 Nie 2014-10-16 00:00:00 UTC 2014-11-05 11:30:00 UTC
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty Fakultnej nemocnice Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 78 840 78840.0 EUR 23. Júl 2014 11. August 2014 Nie 2014-07-23 00:00:00 UTC 2014-08-11 13:00:00 UTC
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM (2020 – 2024) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 159 000 159000.0 EUR 1. Jún 2020 15. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-01 00:00:00 UTC 2020-06-15 10:00:00 UTC
Zabezpečenie strážnej služby pre Detský domov Lastovička - pracovisko Horné Orechové Detský domov Lastovička 30 000 30000.0 EUR 24. November 2014 11. December 2014 Nie 2014-11-24 00:00:00 UTC 2014-12-11 10:00:00 UTC
Poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti Slovenská pošta, a.s. 4 500 000 4500000.0 EUR 18. August 2020 17. September 2020 Nie 2020-08-18 00:00:00 UTC 2020-09-17 10:00:00 UTC
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou Slovenská pošta, a.s. 9 572 250 9572250.0 EUR 18. August 2020 17. September 2020 Nie 2020-08-18 00:00:00 UTC 2020-09-17 10:00:00 UTC
Poskytovanie bezpečnostných služieb a činností informátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 572 027 1572027.0 EUR 24. August 2020 24. September 2020 Nie 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-24 10:00:00 UTC
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 11 700 000 11700000.0 EUR 26. Február 2018 22. Marec 2018 Nie 2018-02-26 00:00:00 UTC 2018-03-22 09:00:00 UTC
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 11 700 000 11700000.0 EUR 3. Apríl 2018 30. Apríl 2018 Nie 2018-04-03 00:00:00 UTC 2018-04-30 09:00:00 UTC
Poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb v spravovaných objektoch areálu TTIP Mesto Trnava 60 000 60000.0 EUR 8. December 2014 12. Január 2015 Nie 2014-12-08 00:00:00 UTC 2015-01-12 14:00:00 UTC
Zabezpečenie strážnej služby pre Detský domov Lastoviťka - pracovisko Horné Orechové Detský domov Lastovička 30 000 30000.0 EUR 24. Október 2014 20. November 2014 Nie 2014-10-24 00:00:00 UTC 2014-11-20 00:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×