CPV kód

79710000-4

Bezpečnostné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 756,051 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 787,548 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 122,990 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 66,667 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 278,449 EUR
Slovenské národné múzeum 1 37,999 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 56,764 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 20,692 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 2,123,324 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 71,157 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5,286,853 EUR
Správa účelových zariadení 1 39,900 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 129,678 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 87,533 EUR
Slovenská pošta, a.s. 19 42,712,548 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 106,609 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 15,380 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2,900 EUR
Environmentálny fond 1 60,000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DUG s.r.o. 1 71,157 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 11 912,146 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 3 182,563 EUR
AMG Security s.r.o. 7 115,898 EUR
SBS 1, s.r.o. 2 122,990 EUR
BONUL, s.r.o. 22 48,188,887 EUR
Black PATROL, s.r.o. 1 122,202 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 3 225,503 EUR
SECURTY GLOBAL,s.r.o. 6 787,548 EUR
ABO, a.s. 1 41,974 EUR
BMN SECURITY, s.r.o. 2 1,268,301 EUR
Ing. Jakub Moravčík 4 93,658 EUR
TERAVA, s.r.o. 4 165,684 EUR
SBS DARK SHADOWS s. r. o. 1 52,562 EUR
TERAVA SECURITY, s.r.o. 5 187,775 EUR
Luboš Hodulík - EFEKT SECURITY 1 50,545 EUR
Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY 1 23,071 EUR
ASF FENIX SECURITY, s. r. o. 1 15,380 EUR
SECAR spol. s r.o. 1 5,520 EUR
TREND SECURITY, s.r.o. 1 82,980 EUR
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 1 46,698 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty Fakultnej nemocnice Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 78,840 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66,667 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka bezpečnostnej a strážnej služby pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 128,000 EUR 2014 Služby Nie 2
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚR Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba 2014 Správa účelových zariadení 39,900 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 75,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre areál hraničného prechodu Čuňovo. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Apollo Business Center I. a pre administratívnu budovu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Polianky 19 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410,800 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 2,172,751 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1,915,728 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1,245,020 EUR 2014 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139,854 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Slovenská pošta, a.s. 774,067 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 323,111 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkrom Slovenská pošta, a.s. 618,203 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139,166 EUR 2014 Služby Áno 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 140,568 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1,294,380 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku obstarávateľa výkonom strážnej služby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5,286,853 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 137,798 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1,113,646 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služvy - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 136,420 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb komplexnej objektovej ochrany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1,176,510 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1,472,293 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 704,032 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,309,781 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezp Slovenská pošta, a.s. 22,447,495 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 93,742 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,091,902 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 939,784 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20,368 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 685,429 EUR 2017 Služby Nie 13
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,003,770 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,067,309 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7,999 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,231,339 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 73,616 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 947,545 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1,040,392 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -Pult CO/Banská Štiavnica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1,440 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6,120 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161,988 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161,998 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8,028 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 65,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb monitorovaním pultom centrálnej ochrany Technické služby Detva s.r.o. 21,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 47,304 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby, Bratislava Environmentálny fond 72,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zriadenie pripojenia EZS na pult centrálnej ochrany (PCO) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214,445 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214,445 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7,198 EUR 2018 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89,888 EUR 2018 Služby Nie 2
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89,888 EUR 2018 Služby Nie 2