CPV kód

79710000-4

Bezpečnostné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 287 567 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 1 261 778 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 787 548 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 122 990 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 66 667 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 278 449 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 1 324 224 EUR
Slovenské národné múzeum 1 37 999 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 56 764 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 20 692 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 32 2 968 042 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 71 157 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 5 286 853 EUR
Správa účelových zariadení 1 39 900 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 226 077 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 87 533 EUR
Slovenská pošta, a.s. 21 45 467 040 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 600 134 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 2 106 609 EUR
Technické služby Detva s.r.o. 1 15 380 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 2 900 EUR
Environmentálny fond 1 60 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DUG s.r.o. 1 71 157 EUR
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 16 1 119 442 EUR
SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. 4 216 026 EUR
AMG Security s.r.o. 10 282 674 EUR
SBS 1, s.r.o. 2 122 990 EUR
BONUL, s.r.o. 28 52 555 170 EUR
Black PATROL, s.r.o. 2 167 754 EUR
DKFB PLUS, s.r.o. 6 373 235 EUR
SECURTY GLOBAL,s.r.o. 6 787 548 EUR
ABO, a.s. 1 41 974 EUR
BMN SECURITY, s.r.o. 2 1 268 301 EUR
Ing. Jakub Moravčík 4 93 658 EUR
TERAVA, s.r.o. 7 270 804 EUR
SBS DARK SHADOWS s. r. o. 1 52 562 EUR
TERAVA SECURITY, s.r.o. 9 479 773 EUR
Luboš Hodulík - EFEKT SECURITY 1 50 545 EUR
Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY 3 278 991 EUR
ASF FENIX SECURITY, s. r. o. 1 15 380 EUR
SECAR spol. s r.o. 1 5 520 EUR
MK&Z Security s.r.o. 1 40 000 EUR
TREND SECURITY, s.r.o. 1 82 980 EUR
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 2 97 197 EUR
LENIA INDUS SECURITY, s. r. o. 2 56 588 EUR
KASprof-SECURITY agency, s.r.o. 1 45 900 EUR
ALL SECURITY, s. r. o. 1 600 134 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty Fakultnej nemocnice Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 78 840 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 66 667 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka bezpečnostnej a strážnej služby pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch. Nemocnice s poliklinikami n.o. 128 000 EUR 2014 Služby Nie 2
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚR Košice Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba 2014 Správa účelových zariadení 39 900 EUR 2014 Služby Nie 1
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 75 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre areál hraničného prechodu Čuňovo. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Apollo Business Center I. a pre administratívnu budovu Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Polianky 19 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 200 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostných služieb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 410 800 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 2 172 751 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 915 728 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 245 020 EUR 2014 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 854 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Slovenská pošta, a.s. 774 067 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 323 111 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkrom Slovenská pošta, a.s. 618 203 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 139 166 EUR 2014 Služby Áno 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 140 568 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 294 380 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku obstarávateľa výkonom strážnej služby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 286 853 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 137 798 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 113 646 EUR 2015 Služby Nie 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služvy - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 136 420 EUR 2015 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb komplexnej objektovej ochrany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 176 510 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 1 472 293 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpecnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona c. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpecnosti). Slovenská pošta, a.s. 704 032 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 309 781 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezp Slovenská pošta, a.s. 22 447 495 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Ochrana majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby - Odštepný závod Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 93 742 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 091 902 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 939 784 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 368 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 685 429 EUR 2017 Služby Nie 13
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 003 770 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 067 309 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 999 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 231 339 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 73 616 EUR 2018 Služby Nie 2
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 947 545 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 040 392 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -Pult CO/Banská Štiavnica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 440 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 6 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 988 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej služby Pôdohospodárska platobná agentúra 161 998 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom EZS-pripojenie na PCO/RS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8 028 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 65 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb monitorovaním pultom centrálnej ochrany Technické služby Detva s.r.o. 21 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie bezpečnostných služieb a poskytovanie služieb informátora na 365 dní v dvoch objektoch Spojená škola Banská Bystrica 60 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby Slovenské národné múzeum 47 304 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie fyzickej a objektovej bezpečnosti objektov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 70 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 48 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie strážnej služby, Bratislava Environmentálny fond 72 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zriadenie pripojenia EZS na pult centrálnej ochrany (PCO) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 7 198 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba areálu, ochrana objektov a majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 936 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89 888 EUR 2018 Služby Nie 2
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 89 888 EUR 2018 Služby Nie 2
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 761 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 606 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 45 691 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 51 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu Sociálna poisťovňa, ústredie 1 324 224 EUR 2019 Služby Nie 3
Bezpečnostné a strážne služby Stredisko sociálnej starostlivosti 51 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 620 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 175 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 577 989 EUR 2019 Služby Nie 6
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 086 718 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany MH Invest II, s.r.o. 600 134 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 287 567 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Slovenská pošta, a.s. 1 667 774 EUR 2019 Služby Nie 1
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 608 924 EUR 2019 Služby Nie 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×