Obstarávanie

Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 060,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 060,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Neudoerfler Office Systems s.r.o. 3 10 343,00 Neuvedené EUR 27. Január 2016 56964
NABIMEX, s.r.o. 2 67 463,00 Neuvedené EUR 11. Január 2016 56965
NABIMEX, s.r.o. 2 21 254,00 Neuvedené EUR 11. Január 2016 56966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SCP_ZM_SCP-119-2017_2017 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940662/content/751408/download","filename":"plnenie_SCP_119_2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237619/content/105095/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_Nabytok_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-039_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO1-2018/000314-079 k RD č.OVO2-2014/000028-001 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007607/content/847131/download","filename":"plnenie_OVO1_2018_000314_079.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-007_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 3/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva OVO2-2015/000012-010 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237598/content/104868/download","filename":"Celkova_suma-faktur_tabulka_NBU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-048_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-046_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-040_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-005 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819307/content/672972/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-005.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Zmluva Zmluva 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105123/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014_000028_001_1_3_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105124/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014-000028-001_2_3_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105125/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014_000028-001_3_3_2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-033_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-026_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 2/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633080/content/539629/download","filename":"KZ_026.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-032_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-034 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2014 24. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237553/content/104866/download","filename":"SP_kanc.nabytok,kanc.stolicky a kresla_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-028_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633095/content/539701/download","filename":"KZ_028.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KLS spol. s r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237643/content/104959/download","filename":"KLS_ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237634/content/105263/download","filename":"Info o vysledku vyhodnotenia ponuk 44_nabytok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104960/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104961/download","filename":"Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk časti „Kritériá“ pred elektronickou aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104962/download","filename":"Zapisnica_poEA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237559/content/105059/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Neudoerfler Office Systems s.r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237640/content/104922/download","filename":"Neudoerfler_ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237646/content/105057/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237646/content/105058/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_kriterii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-038_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Ponuky uchádzačov Nabimex s.r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237637/content/105532/download","filename":"Nabimex_ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-047_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-014 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819317/content/672982/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-042 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-044_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-045_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-037_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 318/2016-242/MPRV SR 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-004 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819450/content/673214/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-004.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-016 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819453/content/673216/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-007 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819310/content/672975/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-007.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-031_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-045_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 2/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237631/content/105131/download","filename":"Zapisnica_posudenie_PU_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237631/content/105132/download","filename":"Dodatok - Zapisnica_posudenie_PU_nabytok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 1/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-023 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819322/content/672986/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-023.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237595/content/104870/download","filename":"Potvrdenie o dodaní a prebratí tovaru.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-035_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-041_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-036_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-036 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819329/content/672996/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-036.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-049_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-038 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819331/content/673001/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-038.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237604/content/104889/download","filename":"DL_KZ_4479_2015_SE_OMTZ-019_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237604/content/104890/download","filename":"DL_KZ_4479_2015_SE_OMTZ-019_02.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-008 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819312/content/672976/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-008.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 4479/2015/SE/OMTZ-019 k Rámcovej dohode č.OVO2-2014/000028-001 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237607/content/104990/download","filename":"Celkova_suma_faktur_KZ_4479_2015_SE_OMTZ_019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-024_2015 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 2/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633078/content/539621/download","filename":"KZ_024.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-027_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633089/content/539656/download","filename":"KZ_027.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-017 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819459/content/673231/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-035 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819327/content/672994/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-035.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012–009 k RD č. OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645527/content/793813/download","filename":"Fa_Nabimex.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpne zmluvy č. OVO2-2015/000012-007, 008 a 021 k RD č. OVO2-2014/000028-001 3/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645525/content/793811/download","filename":"Fa_KLS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-020 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819462/content/673233/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-020.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy č. OVO2-2015/000012-007, 008 a 021 k RD č. OVO2-2014/000028-001 3/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645526/content/793812/download","filename":"celková suma faktúr_KLS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - kancelársky nábytok č. 2-2016/1050200 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/655401/content/460796/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-049 k RD č. OVO2-2014/000028-001 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764530/content/500357/download","filename":"plnenie_Neudoerfler_OVO_2016_000164_049.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 274/2016/SEP/OMTZ-014 (OVO2-2016/000164-034) k Rámcovej dohode č.OVO2-2014/000028-001 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677440/content/797281/download","filename":"Celkova_suma_faktur_KZ_274_2016_OMTZ_014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel pre Úrad vlády Slovenskej republiky“ 30. Január 2017 30. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-013_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-011_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012–009 k RD č. OVO2-2014/000028-001 1/3 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645531/content/793817/download","filename":"celková suma faktúr_Nabimex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-009_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva OVO2-2015/000012-021 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692684/content/529577/download","filename":"plnenie_OVO2_2015_000012_021.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-008_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-015_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-014_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-021 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819320/content/672985/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-021.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-016_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-017_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-031_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-024 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819468/content/673249/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-024.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-033 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819324/content/672988/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-033.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy k RD č. OVO2-2014/000028_001 1/3 , NABIMEX, s.r.o./2016 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819342/content/673019/download","filename":"plnenie_NABIMEX_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-052 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. ŠCP 119/2017 k RD č. OVO2-2014/000028-001 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940658/content/751394/download","filename":"plnenie_SCP_119_2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-013 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819315/content/672980/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-013.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-022 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819466/content/673246/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-022.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy KÚPNA ZMLUVA OVO1-2017/000267-056 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847842/content/554367/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA OVO1-2017-000267-056.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 1076/2017 k RD č. OVO2-2014/000028-001 2/3 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949873/content/704470/download","filename":"UV_SR_nabytok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-050_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-046 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819337/content/673013/download","filename":"plnenie_OVO-2016000164-046.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy k RD č. OVO2-2014/000028_001 1/3 , NABIMEX, s.r.o./2015 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819339/content/673015/download","filename":"plnenie_NABIMEX_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-039 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819333/content/673003/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-039.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-044 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819472/content/673251/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-044.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-045 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819335/content/673011/download","filename":"plnenie_OVO-2016000164-045.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-001 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819304/content/672969/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-001.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-049 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819475/content/673259/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-049.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-026 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819470/content/673250/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-026.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×