Obstarávanie

Poskytovanie bezpečnostných služieb.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
410 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
348 735,00
Zaplatené:
84.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79710000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služby, a to poskytovanie bezpečnostných služieb. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti: 1. časť: Poskytovanie bezpečnostných služieb pre SSÚD Beharovce (ďalej len "SBS Beharovce"), 2. časť: Poskytovanie bezpečnostných služieb pre areál hraničného priechodu Svrčinovec (ďalej len "SBS Svrčinovec"), 3. časť: Poskytovanie bezpečnostných služieb pre dočasné stredisko Martin (ďalej len "SBS Martin"). Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, v časti B. 3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 4 134 466,00 0% EUR 10. November 2014 55590
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 5 134 904,00 0% EUR 10. November 2014 55591
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 3 79 365,00 0% EUR 10. November 2014 55592

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0457 MAREC 2016 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644984/content/398949/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 MAREC 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572753/content/210159/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 OKTÓBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572747/content/210146/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 AUGUST 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572723/content/210224/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 apríl 2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o podaní námietok 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572732/content/210223/download","filename":"Oznámenie o podaní námietok.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb pre SSÚD Beharovce, 1. časť č. ZM/2014/0457 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025864/content/808777/download","filename":"DZM_2014_0457_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572765/content/210343/download","filename":"ZM_2014_0457_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0457 December 2015 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628494/content/474953/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 december 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572714/content/210405/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 Február 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DKFB PLUS s. r. o. - Ostatné 1. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210299/download","filename":"Čestné prehlásenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210300/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210301/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210302/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210303/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210304/download","filename":"Všeobecné informácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572651/content/210305/download","filename":"Zoznam predložených dokumentov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov G 3 Plus, s.r.o. - Ostatné 3. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211130/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211131/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211132/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211133/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211134/download","filename":"Predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211135/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572675/content/211136/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572705/content/210092/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 december 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. - Ostatné 1. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572681/content/211864/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572681/content/211865/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572681/content/211866/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572681/content/211867/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572681/content/211868/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DUG s.r.o. - Kritériá 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572663/content/211401/download","filename":"Kritériá 1., 2., 3. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. - Ostatné 2. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572693/content/210291/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572693/content/210292/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572693/content/210293/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572693/content/210294/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572693/content/210295/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0458-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638002/content/640363/download","filename":"ZM_2014_0458_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov G 3 Plus, s.r.o. - Ostatné 1. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210364/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210365/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210366/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210367/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210368/download","filename":"Predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210369/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572669/content/210370/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. - Ostatné 3. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572687/content/212321/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572687/content/212322/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572687/content/212323/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572687/content/212324/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572687/content/212325/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572711/content/210269/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 Január 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. - Kritériá 2. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572696/content/209955/download","filename":"Kritériá 2. časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572741/content/210026/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 JÚL 2015.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb pre časť č. 2 Poskytovanie bezpečnostných služieb pre hraničný priechod Svrčinovec č. ZM/2014/0458 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026039/content/808949/download","filename":"DZM_2014_0458_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572726/content/210020/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 Máj 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. - Ostatné 2. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572684/content/212144/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572684/content/212145/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572684/content/212146/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572684/content/212147/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572684/content/212148/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0458 Február 2016 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631727/content/513695/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 Február 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572762/content/210220/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 NOVEMBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Apríl 2015 22. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572720/content/210137/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 Marec 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0458-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957564/content/744953/download","filename":"ZM_2014_0458_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0459 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795788/content/671994/download","filename":"ZM_2014_0459_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0458 DECEMBER 2015 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622515/content/394252/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 DECEMBER 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572768/content/210422/download","filename":"ZM_2014_0458_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 17. Jún 2014 17. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572666/content/211554/download","filename":"Doplnenie SP-Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572633/content/210046/download","filename":"SP - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572633/content/210047/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572633/content/210048/download","filename":"Príloha č. 2.1 _Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572633/content/210049/download","filename":"Príloha č. 2.2 _Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572633/content/210050/download","filename":"Príloha č. 2.3 _Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210648/download","filename":"DKFB plus Oznám. o výsl. vyh. - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210649/download","filename":"DUG Oznám. o výsl. vyh. - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210650/download","filename":"G3 Plus Oznám o výsl. vyh.- neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210651/download","filename":"SBS SHIELD Oznám. o výsl. vyh. - úspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210652/download","filename":"TREZOR Oznám. o výsl. vyh. - neúspešný - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210653/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210654/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572699/content/210655/download","filename":"Príloha - Poradie uchádzačov - 3. časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 []
Zmluva Zmluva 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572771/content/210250/download","filename":"ZM_2014_0459_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2014 12. November 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572639/content/209815/download","filename":"Sprava o zakazke podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572645/content/210127/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572645/content/210128/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572642/content/209957/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572642/content/209958/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DKFB PLUS s. r. o. - Ostatné 2. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210316/download","filename":"Čestné prehlásenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210317/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210318/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210319/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210320/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210321/download","filename":"Všeobecné informácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572654/content/210322/download","filename":"Zoznam predložených dokumentov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572648/content/210221/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DKFB PLUS s. r. o. - Kritériá 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572657/content/210562/download","filename":"Kritériá 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572657/content/210563/download","filename":"Kritériá 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DUG s.r.o. - Ostatné 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211287/download","filename":"Návrh na doplnenie zmluvných podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211288/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211289/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211290/download","filename":"Návrh zmluvy pre časť č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211291/download","filename":"Obsahový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211292/download","filename":"Potvrdenie o odpísaní prostriedkov z účtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572660/content/211293/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov G 3 Plus, s.r.o. - Ostatné 2. časť 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210393/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210394/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210395/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210396/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210397/download","filename":"Predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210398/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572672/content/210399/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0457 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795798/content/672017/download","filename":"ZM_2014_0457_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0457-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957547/content/744852/download","filename":"ZM_2014_0457_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0459-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/960839/content/758570/download","filename":"ZM_2014_0459_skutočne uhradené plenie 2017_celé.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb č. ZM/2014/0459 11. Máj 2017 11. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819811/content/674007/download","filename":"DZM_2014_0459_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0458 MAREC 2016 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643769/content/756897/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 MAREC 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572708/content/210172/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 január 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572756/content/210160/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 SEPTEMBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572744/content/210144/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 AUGUST 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572735/content/210351/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 JUN 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0458 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795793/content/672001/download","filename":"ZM_2014_0458_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572717/content/210021/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 marec 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0458-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957561/content/744950/download","filename":"ZM_2014_0458_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572750/content/210231/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 SEPTEMBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572729/content/210140/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 Jún 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov G 3 Plus, s.r.o. - Kritériá 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572678/content/211412/download","filename":"Kritériá 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572678/content/211413/download","filename":"Kritériá 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572678/content/211414/download","filename":"Kritériá 3. časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0457-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957551/content/744856/download","filename":"ZM_2014_0457_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0459-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638003/content/640392/download","filename":"ZM_2014_0459_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0459-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957570/content/744961/download","filename":"ZM_2014_0459_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572738/content/210430/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 Máj 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0457 Január 2016 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629274/content/482778/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 január 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572702/content/209993/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 December 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0459-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957568/content/744958/download","filename":"ZM_2014_0459_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. - Kritériá 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572690/content/210040/download","filename":"Kritériá 1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572690/content/210041/download","filename":"Kritériá 2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572690/content/210042/download","filename":"Kritériá 3. časť.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572759/content/210222/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0457 OKTÓBER 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0458 JANUÁR 2016 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628959/content/479928/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0458 JANUÁR 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0457-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637998/content/640267/download","filename":"ZM_2014_0457_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×