Obstarávanie

Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 241 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 241 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova vozoviek ulíc v meste Levice v celkovej dĺžke 6 041 m a to: Ul. kpt. J. Nálepku 2 časť, Hlboká ul., Dopravná ul., Ul. Ľ. Štúra, Námestie hrdinov, Koháryho ul., Sokolovská ul., Vajanského ul. ( od. Ul. kpt. J. Nálepku po križovatku s Ul. ku Bratke ), vstupná komunikácia na Rybníky V. ( od Ul. ku Bratke ),Ul. F. Engelsa, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky a na ul. kpt. J. Nálepku 1. časť rekonštrukciou v zmysle projektovej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 4 1 241 666,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 54973

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685960/content/491211/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača STRABAG, s.r.o. 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685992/content/491295/download","filename":"Ponuka Strabag.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646058/content/416768/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685958/content/491200/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni PU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685953/content/491164/download","filename":"Zapisnica z otv. a vyh. p. Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice 6. Júl 2016 6. Júl 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839218/content/663400/download","filename":"Dokument o dodaní.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639508/content/669674/download","filename":"Vysvetlenie záujemci.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838936/content/661361/download","filename":"Skutocneplnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača EUROVIA SK, a.s. 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685969/content/491244/download","filename":"Ponuka EUROVIA SK .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Jún 2017 28. Jún 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685951/content/491158/download","filename":"Zapisnica z otv. a vyh. p. Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CESTY NITRA a.s. 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685967/content/491229/download","filename":"Ponuka Cesty Nitra.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639512/content/669784/download","filename":"Odpoveď záujemcom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671621/content/796253/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponuk-Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií.pdf"}]
Súťažné podklady Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635106/content/562491/download","filename":"Sutazne podklady komplet 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Ing. Jozef Horniak VIALLE 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685965/content/491222/download","filename":"Ponuka Ing. Jozef Horniak VIALLE.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685959/content/491207/download","filename":"Zapisnica o vysledku.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo 12. December 2016 12. December 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×