Obstarávanie

Zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
25 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 559,00
Zaplatené:
62.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Poskytovanie pripojenia do verejnej telefónnej siete a poskytovanie pevnej hlasovej služby pre potreby Fakultnej nemocnice Trnava (FNTT), vrátane dodania zariadení, dopravy, kompletizácie, inštalácie, testovania a sprevádzkovania služby v lokalite verejného obstarávateľa, zaškolenia vybraného personálu a servisu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 4 15 559,00 0% EUR 27. Apríl 2015 54485

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Január 2015 2. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96768/content/46760/download","filename":"SP -telekomunikačné služby.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96774/content/46556/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96774/content/46557/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SWAN a.s. 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96786/content/46688/download","filename":"FNTT_SCAN_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96786/content/46689/download","filename":"FNTT_SCAN_Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BENESTRA s.r.o. 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96759/content/46868/download","filename":"Benestra ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96783/content/46843/download","filename":"záp. z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96756/content/46738/download","filename":"Správa o zákazke - §21- ultrazvuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96762/content/46594/download","filename":"Orange ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96780/content/46663/download","filename":"zápisnica - spl. pod. účasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96753/content/46544/download","filename":"zmluva o poskyt.služieb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SWAN a.s. 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96789/content/46716/download","filename":"FNTT_SCAN_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov 16. Január 2015 16. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96771/content/46962/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 2. Január 2015 2. Január 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Máj 2015 11. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96777/content/46657/download","filename":"zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovanet, a.s. 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/96765/content/46567/download","filename":"Slovanet ponuka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×