Obstarávanie

Nákup zberového vozidla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Brusno
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
155 430,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 730,00
Zaplatené:
93.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ide o nákup nového zberového vozidla, t.j. vozidla na zber triedeného odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 3 144 730,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2016 53803

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - Nákup zberového vozidla 24. Jún 2016 24. Jún 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683855/content/484668/download","filename":"1. Za´pisnica Ostatne´ (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683884/content/484787/download","filename":"hyca.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644884/content/397309/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY Brusno.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie informácií v súťažných podkladoch 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653474/content/452617/download","filename":"Doplnenie info v SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653474/content/452618/download","filename":" SÚŤAŽNÉ PODKLADY po doplnení informácií.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady po korekcii 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645069/content/399392/download","filename":" SÚŤAŽNÉ PODKLADY po korekci z.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683857/content/484675/download","filename":"k 2 Tabuľka splnenie-podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683857/content/484676/download","filename":"2. za´pisnica splnenie podmienok u´cˇasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA častí ponúk označených ako „Kritériá“ 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680489/content/462845/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683853/content/484661/download","filename":"9. Spra´va o za´kazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743798/content/510732/download","filename":"PROTOKOL BRUSNO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o korekcii v súťažných podkladoch 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645068/content/399389/download","filename":"10. Oznámenie o korekcii v súťažných podkladoch.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671796/content/796500/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov. 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683882/content/484777/download","filename":"Hanes.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743800/content/510736/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia .pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Júl 2016 3. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484692/download","filename":"3. Cˇiastkova´ Za´pisnica zo SPLNENIA POZˇIADAVIEK NA PREDMET ZA´KAZKY A NA´LEZˇITOSTI´ PONUKY – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484693/download","filename":"k 3 Tabuľka splnenie-požiadaviek – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484694/download","filename":"k 4 Tabuľka splnenie-požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484695/download","filename":"3. Cˇiastkova´ Za´pisnica zo SPLNENIA POZˇIADAVIEK NA PREDMET ZA´KAZKY A NA´LEZˇITOSTI´ PONUKY – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484696/download","filename":"4. Za´pisnica zo SPLNENIA POZˇIADAVIEK NA PREDMET ZA´KAZKY A NA´LEZˇITOSTI´ PONUKY .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484697/download","filename":"6. za´pisnicaz vyhodnotenia ponu´k.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683861/content/484698/download","filename":"7. za´pisnicaz vyhodnotenia ponu´kII.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016 []
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/655447/content/460941/download","filename":"Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×