Obstarávanie

Nákup zberového vozidla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Brusno
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
155 430,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 730,00
Zaplatené:
93.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144511-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ide o nákup nového zberového vozidla, t.j. vozidla na zber triedeného odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 3 144 730,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2016 53803

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - Nákup zberového vozidla 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Ostatné" 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Iný dokument k zákazke Doplnenie informácií v súťažných podkladoch 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady po korekcii 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Zápisnica z otvárania ponúk ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA častí ponúk označených ako „Kritériá“ 24. Jún 2016 24. Jún 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. December 2016 1. December 2016
Iný dokument k zákazke Oznámenie o korekcii v súťažných podkladoch 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov. 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 1. December 2016 1. December 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 3. Júl 2016 3. Júl 2016
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×