Obstarávanie

Prenájom digitálnych okruhov pre WAN SPP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
160 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
130 332,00
Zaplatené:
81.3%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72700000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb: a) pripojiť koncové telekomunikačné zariadenia SPP na telekomunikačný digitálny okruh, b) poskytovať prenájom telekomunikačných digitálnych okruhov, c) poskytovať technickú podporu pri používaní elektronických komunikačných služieb. Digitálne okruhy WAN sú súčasťou vysokokapacitnej komunikačnej siete SPP, ktorá sa používa na prenos informácií a dát medzi obchodnými kanceláriami SPP, zákazníckymi centrami SPP-D a hlavnými komunikačnými uzlami SPP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SWAN Mobile, a.s. 4 130 332,00 0% EUR 2. Február 2015 53013

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Február 2015 5. Február 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638418/content/650118/download","filename":"Informácia - suma skutočne uhradeného plnenia_WAN2015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516665/content/181821/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Január 2015 15. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516679/content/181700/download","filename":"Informacia z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GTS Slovakia, s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182262/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182263/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii Priloha c1 Sutaznych podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182264/download","filename":"Priloha c1A Zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182265/download","filename":"Priloha c.1B Zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182266/download","filename":"Priloha c.2 Zmluvy Specifikacie SLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182267/download","filename":"Priloha c.3 Zmluvy Formulare Poskytovatela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182268/download","filename":"Priloha c.4 Vseobecne podmienky Zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516685/content/182269/download","filename":"Priloha c.5 Zmluvy Hodnotenie kvality.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. November 2014 11. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516676/content/182322/download","filename":"Odpovede_k_WAN_11_11_2014.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516662/content/181751/download","filename":"SP_WAN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovanet, a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516688/content/182325/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516688/content/182327/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650326/download","filename":"WANokruhy_03-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650327/download","filename":"WANokruhy_04-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650328/download","filename":"WANokruhy_05-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650329/download","filename":"WANokruhy_06-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650330/download","filename":"WANokruhy_07-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650331/download","filename":"WANokruhy_08-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650332/download","filename":"WANokruhy_09-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650333/download","filename":"WANokruhy_10-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638420/content/650334/download","filename":"WANokruhy_11-2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SWAN, a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516694/content/181773/download","filename":"zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516694/content/181774/download","filename":"SPP - Kriteria 11_2014.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516668/content/181689/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516691/content/182474/download","filename":"07 Návrh Zmluva o zriadení a poskytovaní digitálnych okruhow WAN ev. č. 49014Mi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516691/content/182475/download","filename":"07 Príloha č 3 Formuláre poskytovateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516691/content/182476/download","filename":"07 Príloha č. 4 Všeobecne podmienky Poskytovateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516691/content/182477/download","filename":"Navrh na plnenie kritérií.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516682/content/181770/download","filename":"Zapisnica Ostatne.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/516697/content/181851/download","filename":"Zapisnica kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×