Obstarávanie

Poistenie zodpovednosti za škodu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 648,00
Zaplatené:
24.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66516400-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu, z ktorého má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a škody na veci ako aj inú majetkovú ujmu (napr. ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Union poisťovňa, a.s. 2 24 648,00 0% EUR 28. Január 2015 52992

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0045 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795616/content/671311/download","filename":"ZM_2015_0045_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575543/content/210968/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - 1 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575534/content/212067/download","filename":"Vysvetlenie SP - 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0045-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638318/content/647989/download","filename":"ZM_2015_0045_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575537/content/210862/download","filename":"Prijima ponuku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575531/content/211971/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575531/content/211972/download","filename":"B.1 Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575531/content/211973/download","filename":"B.2 Tabuľka č.1 Poistenie zodpovednosti za škodu.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575540/content/210868/download","filename":"ZM_2015_0045_podpisana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×