Obstarávanie

Poistenie zodpovednosti za škodu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 648,00
Zaplatené:
24.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66516400-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu, z ktorého má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a škody na veci ako aj inú majetkovú ujmu (napr. ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Union poisťovňa, a.s. 2 24 648,00 0% EUR 28. Január 2015 52992

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0045 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Jún 2015 9. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP - 1 8. September 2014 8. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0045-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Január 2015 12. Január 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2014 21. August 2014
Zmluva Zmluva 30. Január 2015 30. Január 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×