Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 266 527,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 266 527,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 8 2 266 527,00 0% EUR 28. Apríl 2015 52214

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795530/content/671131/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577964/content/217753/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577964/content/217754/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0154 - Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972166/content/684631/download","filename":"DZM_2015_0154_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577994/content/217151/download","filename":"ZM_2015_0154_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578009/content/217228/download","filename":"Zápisnica z vyhodn.ponúk - finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578009/content/217229/download","filename":"Záp. z vyhodn. PU_Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217534/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217535/download","filename":"Všeob. inform. o uchádzačovi k A.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217536/download","filename":"Prílohy k SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578006/content/217490/download","filename":"Zapisnica z OP_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578006/content/217491/download","filename":"Zápisnica z OP_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577979/content/217259/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577979/content/217260/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577991/content/218274/download","filename":"Vysvetlenie SP_OV Čadca.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578000/content/217233/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577967/content/217196/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577967/content/217197/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638367/content/648979/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0154 -Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/814152/content/640596/download","filename":"DZM_2015_0154_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577976/content/217222/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577976/content/217223/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577970/content/217224/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577970/content/217225/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218228/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218229/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218230/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218231/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218232/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218233/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218234/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218235/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577985/content/217661/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577985/content/217662/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577982/content/217433/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577982/content/217434/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577973/content/217417/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577973/content/217418/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957671/content/745370/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578003/content/217339/download","filename":"Zápisnica z KPU_Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×