Obstarávanie

Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 266 527,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 266 527,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 8 2 266 527,00 0% EUR 28. Apríl 2015 52214

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795530/content/671131/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577964/content/217753/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577964/content/217754/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0154 - Oprava vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972166/content/684631/download","filename":"DZM_2015_0154_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577994/content/217151/download","filename":"ZM_2015_0154_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578009/content/217228/download","filename":"Zápisnica z vyhodn.ponúk - finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578009/content/217229/download","filename":"Záp. z vyhodn. PU_Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2015 3. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217534/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217535/download","filename":"Všeob. inform. o uchádzačovi k A.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577961/content/217536/download","filename":"Prílohy k SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578006/content/217490/download","filename":"Zapisnica z OP_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578006/content/217491/download","filename":"Zápisnica z OP_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577979/content/217259/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577979/content/217260/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577991/content/218274/download","filename":"Vysvetlenie SP_OV Čadca.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578000/content/217233/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015 []
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577967/content/217196/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577967/content/217197/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638367/content/648979/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0154 -Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/814152/content/640596/download","filename":"DZM_2015_0154_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577976/content/217222/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577976/content/217223/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577970/content/217224/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577970/content/217225/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218228/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218229/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218230/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218231/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218232/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218233/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218234/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577988/content/218235/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577985/content/217661/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577985/content/217662/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577982/content/217433/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577982/content/217434/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577973/content/217417/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577973/content/217418/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0154-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957671/content/745370/download","filename":"ZM_2015_0154_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Máj 2015 12. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578003/content/217339/download","filename":"Zápisnica z KPU_Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×