Obstarávanie

Servis archivovaného riešenia pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RTG modalít prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
147 180,00
Konečná suma(Bez DPH):
147 180,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie paušálnych servisných služieb pre Archivačné riešenie pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RDG modalít (ďalej len systém CARESTREAM PACS) pre zabezpečenie prevádzky informačného systému PACS (picture archiving and communications system digitálna archivácia obrazových dát), ktorý zabezpečuje archiváciu dát zo všetkých modalít, ktoré poskytujú grafické výstupy (napr. CT, MR a digitálne RTG zariadenia a iné). Uvedené servisné služby zahŕňajú HW a SW podporu aj platby za licenčné poplatky CareStream, pravidelnú podporu a údržbu systému CareStream, pravidelné zálohovanie a kontrolu záloh, update operačných systémov serverov pre podporu PACS od výrobcu, upgrade firmware HW switch, knižnica, UPS, diskové pole. Uzatvorenie servisnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky informačného systému PACS, ktorý zabezpečuje archiváciu dát zo všetkých modalít, ktoré poskytujú grafické výstupy na CT, MR a digitálne RTG zariadenia atď. ako aj rovnako v záujme verejného obstarávateľa, aby bol zabezpečovaný komplexný servis, ktorý nevyhnutne súvisí s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti, je nevyhnutné zabezpečiť paušálny pozáručný servis minimálne v rozsahu uvedenom v Servisnej zmluve.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DATAMEDICAL s. r. o. 1 176 616,00 20% EUR 30. Apríl 2015 52209

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/451176/content/372990/download","filename":"Správa o Zákazke - § 21.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793892/content/662792/download","filename":"Suma SUP k 31.3.2017.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/451170/content/372983/download","filename":"Zapisnica.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959337/content/752436/download","filename":"SumaSUP_k_31032018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/451164/content/372974/download","filename":"1. Informácia o výsledku vyhodnotenia v Profile - § 44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATAMEDICAL s.r.o. 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/451167/content/372977/download","filename":"Ponuka - Datamedical.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Máj 2015 5. Máj 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie od 01.05.2015 do 31.12.2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637919/content/638488/download","filename":"Suma SUP k 31.3.2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×