Obstarávanie

PDÚ LUČENEC – REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 163,00
Konečná suma(Bez DPH):
67 798,00
Zaplatené:
127.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45331110-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je riešenie pretrvávajúceho havarijného stavu kotolne v rozsahu výmeny kotlov a súvisicich stavebných prác. Neriešenie súčasnej havarijnej situácie by mohlo spôsobiť ohrozenie prevádzky celej budovy daňového úradu a súčasného katastra.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 3 67 798,00 0% EUR 22. Jún 2015 52129

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Zápisnica z osobného rokovania 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72130/content/35228/download","filename":"Zápisnica z osobného rokovania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkres - rez A-A B-B 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35837/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35838/download","filename":"spravy .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35839/download","filename":"rez_pohlady_js.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35840/download","filename":"podorys_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35841/download","filename":"podorys_js.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35842/download","filename":"KOTOLNA LU_TECH_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35843/download","filename":"DULC-UK-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35844/download","filename":"DULC-UK7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35845/download","filename":"DULC-UK6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35846/download","filename":"DULC-UK5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35847/download","filename":"DULC-UK4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35848/download","filename":"DULC-UK3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72133/content/35849/download","filename":"DULC-UK2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72121/content/35263/download","filename":"Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72151/content/35344/download","filename":"Zmluva o dielo ÄŤ. 2014_83905 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72151/content/35345/download","filename":"Dodatok ÄŤ. 1 k zmluve o dielo ÄŤ. 2014_83905 - text.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Marec 2015 4. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72139/content/35232/download","filename":"Info o výsledku vyhodnotenia ponúk - uspel.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia v zmysle § 41 15. December 2014 15. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72136/content/35213/download","filename":"PDÚ Lučenec - rekonštrukcia plynovej kotolne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72124/content/35316/download","filename":"Záznam z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72124/content/35317/download","filename":"Záznam z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72127/content/35211/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VERÓNY OaS s.r.o. 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72142/content/35219/download","filename":"Ponuka_VeronyOaS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72154/content/35402/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CONSTRUCT, s.r.o. 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72145/content/35244/download","filename":"Ponuka_Construct.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energy technologies, s.r.o. 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72148/content/35272/download","filename":"Ponuka_Energy_Technologies.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/72115/content/35230/download","filename":"FINAL_Sutazne_podklady_Lučenec.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×