Obstarávanie

Regionálne múzeum Mojmírovce - stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Mojmírovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 728 468,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 722 680,00
Zaplatené:
99.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, "malej" kúrie, inžinierskych sietí, napojenie na dopravný a technický systém obce. Riešený objekt je historická stavba v Mojmírovciach v blízkosti "veľkej" kúrie a koniarne. Pôdorysne má objekt obdĺžnikový tvar rozmerov cca 30,6 x 16,1 m. Objekt je pod časťou podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a momentálne nevyužívané podkrovie. Objekt je pamiatkovo chránený a je zapísaný v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Objekt je postavený v polovici 19. storočia v klasicistickom štýle, i keď neskôr prešiel niekoľkými nie príliš citlivými prestavbami. Ide o rekonštrukciu týchto stavebných objektov: SO 01 - Objekt kúrie SO 02 - Vodovodná prípojka SO 03 - Kanalizačná prípojka SO 04 - Prístupová komunikácia a parkovacie plochy SO 05 - Sadové úpravy a spevnené plochy SO 06 - Verejné osvetlenie SO 07 - Rekonštrukcia osvetlenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORA - STAV, s.r.o. 5 1 722 680,00 0% EUR 29. Máj 2015 51885

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336081/content/144724/download","filename":"Správa podľa § 21 ZoVO - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336091/content/145074/download","filename":"Vysvetlenie SP - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 2 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336097/content/144744/download","filename":"Vysvetlenie PÚ - 11.otázka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144732/download","filename":"Reg. múzeum - Návrh na pln. kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144733/download","filename":"Reg. múzeum - Obsah Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144734/download","filename":"Reg. múzeum - Titulka K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144735/download","filename":"Regionalne_muzeum_Mojmirovce.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336057/content/144604/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336088/content/144831/download","filename":"Vybavenie ŽoN - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336106/content/145206/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá - Regoionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 []
Ponuky uchádzačov PSJ Hydrotranzit, a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336072/content/144789/download","filename":"Ponuka - časť kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336060/content/144742/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Regionálne múzeum Mojmírovce - na profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336103/content/145071/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336103/content/145072/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti2 - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336066/content/144613/download","filename":"soar_cast_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145297/download","filename":"generel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145298/download","filename":"technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145299/download","filename":"vc_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145300/download","filename":"vc_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145301/download","filename":"vc_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145302/download","filename":"vc_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145303/download","filename":"vc_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145304/download","filename":"vc_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145305/download","filename":"vc_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145306/download","filename":"vc_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145307/download","filename":"vc_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145308/download","filename":"vc_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145309/download","filename":"vc_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145310/download","filename":"vc_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145311/download","filename":"vc_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145312/download","filename":"vc_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145313/download","filename":"vc_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145314/download","filename":"vc_17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145315/download","filename":"vc_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145316/download","filename":"vc_19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145317/download","filename":"vc_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145318/download","filename":"vc_21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145319/download","filename":"vc_i1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145320/download","filename":"vc_i2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145321/download","filename":"vc_i3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145322/download","filename":"vc_i4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145323/download","filename":"vc_i5ab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145324/download","filename":"vc_i5c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145325/download","filename":"vykaz ZABRADLIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145326/download","filename":"E-1-5 PôdoryS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145327/download","filename":"E-4 Rozvádzač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145328/download","filename":"Protokol o určení vonkajších vplyvov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145329/download","filename":"PO_ 1NP (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145330/download","filename":"PO_ 1PP (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145331/download","filename":"PO_Mojmirovce SIT (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145332/download","filename":"P-02 - podchytávanie a rozširovanie základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145333/download","filename":"P-03 - oprava trhlín v murive.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145334/download","filename":"P-04 - vytváranie otvorov v murovaných stenách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145335/download","filename":"P-05 - dodatočné stužovanie murovaných objektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145336/download","filename":"Posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145337/download","filename":"ST 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145338/download","filename":"ST 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145339/download","filename":"ST 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145340/download","filename":"ST 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145341/download","filename":"ST 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145342/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145343/download","filename":"uk-kastiel -PODKROVIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145344/download","filename":"uk-kastiel-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145345/download","filename":"UK-schema kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145346/download","filename":"INVENTARIZACNY SUPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145347/download","filename":"SO 02-ZT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145348/download","filename":"TS-SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145349/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145350/download","filename":"V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145351/download","filename":"VK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145352/download","filename":"ZT2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145353/download","filename":"ZT3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145354/download","filename":"K1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145355/download","filename":"SO 03-ZT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145356/download","filename":"TS-SO 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145357/download","filename":"VK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145358/download","filename":"ZT4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145359/download","filename":"ZT5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145360/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145361/download","filename":"D6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145362/download","filename":"D7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145363/download","filename":"TS_SO 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145364/download","filename":"V-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145365/download","filename":"TS-SO 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145366/download","filename":"V-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145367/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145368/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145369/download","filename":"E-3 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145370/download","filename":"ts-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145371/download","filename":"technicka spravaSO 07 PLOT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145372/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145373/download","filename":"165 - (1) - SO01-Objekt Kúrie (Zadanie)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145374/download","filename":"165 - (2) - S002-Vodovodná prípojka (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145375/download","filename":"165 - (3) - S003-Kanalizačná prípojka (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145376/download","filename":"165 - (4) - S004-Prístupová komunikácia a parkovacie plochy (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145377/download","filename":"165 - (5) - SO05-Sadové úpravy a spevnené plochy (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145378/download","filename":"165 - (6) - SO06-Verejné osvetlenie (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145379/download","filename":"165 - (7) - SO07-Rekonštrukcia oplotenia (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145380/download","filename":"sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145381/download","filename":"suhrnna technicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145382/download","filename":"SP - Regionálne múzeum Mojmírovce - final oprav..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145383/download","filename":"Záväzné stanovisko KPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FORA - STAV, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336078/content/144722/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria + Rozpočet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336100/content/144848/download","filename":"Vysvetlenie SP3 - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336100/content/144849/download","filename":"SO01-Objekt Kúrie (Zadanie)-oprava1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336075/content/144839/download","filename":"kritéria1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×