Obstarávanie

Regionálne múzeum Mojmírovce - stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Mojmírovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 728 468,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 722 680,00
Zaplatené:
99.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, "malej" kúrie, inžinierskych sietí, napojenie na dopravný a technický systém obce. Riešený objekt je historická stavba v Mojmírovciach v blízkosti "veľkej" kúrie a koniarne. Pôdorysne má objekt obdĺžnikový tvar rozmerov cca 30,6 x 16,1 m. Objekt je pod časťou podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a momentálne nevyužívané podkrovie. Objekt je pamiatkovo chránený a je zapísaný v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok. Objekt je postavený v polovici 19. storočia v klasicistickom štýle, i keď neskôr prešiel niekoľkými nie príliš citlivými prestavbami. Ide o rekonštrukciu týchto stavebných objektov: SO 01 - Objekt kúrie SO 02 - Vodovodná prípojka SO 03 - Kanalizačná prípojka SO 04 - Prístupová komunikácia a parkovacie plochy SO 05 - Sadové úpravy a spevnené plochy SO 06 - Verejné osvetlenie SO 07 - Rekonštrukcia osvetlenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FORA - STAV, s.r.o. 5 1 722 680,00 0% EUR 29. Máj 2015 51885

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336081/content/144724/download","filename":"Správa podľa § 21 ZoVO - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336091/content/145074/download","filename":"Vysvetlenie SP - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 2 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336097/content/144744/download","filename":"Vysvetlenie PÚ - 11.otázka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144732/download","filename":"Reg. múzeum - Návrh na pln. kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144733/download","filename":"Reg. múzeum - Obsah Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144734/download","filename":"Reg. múzeum - Titulka K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336069/content/144735/download","filename":"Regionalne_muzeum_Mojmirovce.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336057/content/144604/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 20. November 2014 20. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336088/content/144831/download","filename":"Vybavenie ŽoN - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336106/content/145206/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá - Regoionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 []
Ponuky uchádzačov PSJ Hydrotranzit, a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336072/content/144789/download","filename":"Ponuka - časť kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336060/content/144742/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Regionálne múzeum Mojmírovce - na profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336103/content/145071/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336103/content/145072/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti2 - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336066/content/144613/download","filename":"soar_cast_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145297/download","filename":"generel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145298/download","filename":"technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145299/download","filename":"vc_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145300/download","filename":"vc_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145301/download","filename":"vc_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145302/download","filename":"vc_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145303/download","filename":"vc_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145304/download","filename":"vc_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145305/download","filename":"vc_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145306/download","filename":"vc_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145307/download","filename":"vc_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145308/download","filename":"vc_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145309/download","filename":"vc_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145310/download","filename":"vc_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145311/download","filename":"vc_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145312/download","filename":"vc_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145313/download","filename":"vc_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145314/download","filename":"vc_17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145315/download","filename":"vc_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145316/download","filename":"vc_19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145317/download","filename":"vc_20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145318/download","filename":"vc_21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145319/download","filename":"vc_i1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145320/download","filename":"vc_i2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145321/download","filename":"vc_i3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145322/download","filename":"vc_i4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145323/download","filename":"vc_i5ab.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145324/download","filename":"vc_i5c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145325/download","filename":"vykaz ZABRADLIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145326/download","filename":"E-1-5 PôdoryS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145327/download","filename":"E-4 Rozvádzač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145328/download","filename":"Protokol o určení vonkajších vplyvov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145329/download","filename":"PO_ 1NP (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145330/download","filename":"PO_ 1PP (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145331/download","filename":"PO_Mojmirovce SIT (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145332/download","filename":"P-02 - podchytávanie a rozširovanie základov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145333/download","filename":"P-03 - oprava trhlín v murive.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145334/download","filename":"P-04 - vytváranie otvorov v murovaných stenách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145335/download","filename":"P-05 - dodatočné stužovanie murovaných objektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145336/download","filename":"Posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145337/download","filename":"ST 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145338/download","filename":"ST 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145339/download","filename":"ST 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145340/download","filename":"ST 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145341/download","filename":"ST 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145342/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145343/download","filename":"uk-kastiel -PODKROVIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145344/download","filename":"uk-kastiel-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145345/download","filename":"UK-schema kotolne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145346/download","filename":"INVENTARIZACNY SUPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145347/download","filename":"SO 02-ZT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145348/download","filename":"TS-SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145349/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145350/download","filename":"V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145351/download","filename":"VK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145352/download","filename":"ZT2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145353/download","filename":"ZT3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145354/download","filename":"K1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145355/download","filename":"SO 03-ZT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145356/download","filename":"TS-SO 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145357/download","filename":"VK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145358/download","filename":"ZT4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145359/download","filename":"ZT5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145360/download","filename":"D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145361/download","filename":"D6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145362/download","filename":"D7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145363/download","filename":"TS_SO 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145364/download","filename":"V-1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145365/download","filename":"TS-SO 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145366/download","filename":"V-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145367/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145368/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145369/download","filename":"E-3 V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145370/download","filename":"ts-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145371/download","filename":"technicka spravaSO 07 PLOT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145372/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145373/download","filename":"165 - (1) - SO01-Objekt Kúrie (Zadanie)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145374/download","filename":"165 - (2) - S002-Vodovodná prípojka (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145375/download","filename":"165 - (3) - S003-Kanalizačná prípojka (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145376/download","filename":"165 - (4) - S004-Prístupová komunikácia a parkovacie plochy (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145377/download","filename":"165 - (5) - SO05-Sadové úpravy a spevnené plochy (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145378/download","filename":"165 - (6) - SO06-Verejné osvetlenie (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145379/download","filename":"165 - (7) - SO07-Rekonštrukcia oplotenia (Zadanie).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145380/download","filename":"sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145381/download","filename":"suhrnna technicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145382/download","filename":"SP - Regionálne múzeum Mojmírovce - final oprav..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336094/content/145383/download","filename":"Záväzné stanovisko KPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FORA - STAV, s.r.o. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336078/content/144722/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria + Rozpočet.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336100/content/144848/download","filename":"Vysvetlenie SP3 - Regionálne múzeum Mojmírovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336100/content/144849/download","filename":"SO01-Objekt Kúrie (Zadanie)-oprava1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/336075/content/144839/download","filename":"kritéria1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×