Obstarávanie

Sanácia netesností stavebnej časti vetracieho kanála Tunela Branisko


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
260 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
257 227,00
Zaplatené:
98.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa realizujú: Sanačné práce realizované lokálne po celej dĺžke vetracieho kanála tunela Branisko, pravý tunel stavebná časť na úseku diaľnice D1 Beharovce - Fričovce v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie SANÁCIA NETESNOSTÍ VETRACIEHO KANÁLU, vypracovanej firmou TERRAPROJEKT a.s., 06/2014. Na základe realizovaných stavebných prác dôjde k zníženiu negatívnych vplyvov vzniknutých netesností vo vetracom kanáli na systém vetrania v tuneli.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 2 257 227,00 0% EUR 6. August 2015 51037

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216774/download","filename":"SP- Sanácia vetracieho kanála v Branisku_ final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216775/download","filename":"Kópia - Príloha č 1 Výkaz _Výmer k časti B 2 Spôsob určenia ceny_23_2_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216776/download","filename":"Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi k časti A 1 Pokyny pre uchádzačov (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216777/download","filename":"Príloha č 1 Návrh na plnenie kritéria k časti A2_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216778/download","filename":"A_Pasport_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216779/download","filename":"B_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216780/download","filename":"F_979_02_prehladna_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216781/download","filename":"F_979_03a_BSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216782/download","filename":"F_979_03b_BSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216783/download","filename":"F_979_04_BS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216784/download","filename":"F_979_05_VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216785/download","filename":"F_979_06_VPRNZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216786/download","filename":"F_979_07_1B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216787/download","filename":"F_979_08_1C_1D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216788/download","filename":"F_979_09_2A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216789/download","filename":"F_979_10_3A_3B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216790/download","filename":"F_979_11_4ABC_krabica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216791/download","filename":"F_979_12_7_DVP-PV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216792/download","filename":"F_979_13_1D_DVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216793/download","filename":"F_979_14_6_KLAPKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216794/download","filename":"F_979_15_5_VVK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216795/download","filename":"F_979_16_1A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216796/download","filename":"F_979_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578584/content/216797/download","filename":"F_979_ZV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Kritériá 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578587/content/216037/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578599/content/216301/download","filename":"ZM_2015_0296_podpísaná verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. August 2015 7. August 2015 []
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Ostatné 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216181/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216182/download","filename":"Harmonogram postupu a trvania prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216183/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216184/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216185/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578590/content/216186/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216249/download","filename":"1.zápisnica s KPU č. OSTATNÉ_10_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216250/download","filename":"2.zápisnica s KPU č.2 OSTATNÉ_17_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216251/download","filename":"3zápisnica s KPU č.3 _3_6_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216252/download","filename":"4zápisnica s KPU č.4 _17_6_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216253/download","filename":"5.zápisnica s KPU č.5 _08_7_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578608/content/216254/download","filename":"6.zápisnica s KPU č.6 _13_7_FINAL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578605/content/216077/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Kritériá 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578593/content/216236/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Ostatné 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216667/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216669/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216672/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216674/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216676/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578617/content/216677/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578614/content/216420/download","filename":"1.Zapisnica z VP_1_12_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578614/content/216421/download","filename":"2.Zapisnica z VP_2_03.06..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578614/content/216422/download","filename":"3.Zapisnica z VP_3_17.06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578614/content/216423/download","filename":"4.zapisnica z VP_4_14.07_final.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578596/content/216266/download","filename":"Oznamenie o vysledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578611/content/216292/download","filename":"1.zápisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578611/content/216293/download","filename":"zápisnica z OP č. KRITERIA.pdf"}]
Zmluva Dohoda o skončení Zmluvy o dielo - Sanácia netesností stavebnej časti vetracieho kanála Tunela Branisko č. ZM/2015/0296 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636722/content/607664/download","filename":"ZM_2016_0159_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×