Obstarávanie

Elektrická energia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
170 824,00
Konečná suma(Bez DPH):
162 702,00
Zaplatené:
95.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zadania zákazky je zabezpečenie dodávky elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach verejného obstarávateľa. Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Východoslovenská energetika a.s. 6 162 702,00 0% EUR 17. September 2015 50910

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ELGAS s.r.o. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533391/content/192544/download","filename":"Ponuka_Elektrická energia_ELGAS s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Východoslovenská energetika a.s. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533403/content/192703/download","filename":"PONUKA_VSE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533388/content/192574/download","filename":"sutazne_podklady_elektricka_energia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533421/content/192603/download","filename":"Záznam - vyhodnotenie po EA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Dokument - Potvrdenie 20. Február 2017 20. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781431/content/591947/download","filename":"Dokument - Potvrdenie .pdf"}]
Ponuky uchádzačov V-Elektra Slovakia s.r.o. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533394/content/192567/download","filename":"Ponuka časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533394/content/192568/download","filename":"Ponuka časť kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA SLOVAKIA s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533397/content/192615/download","filename":"ponuka ENERGA Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533397/content/192616/download","filename":"ponuka ENERGA Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533412/content/192629/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 10. Jún 2015 10. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533406/content/192593/download","filename":"dátum otvárania častí ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533418/content/192722/download","filename":"Záznam - otváranie Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533424/content/192635/download","filename":"Záznam - vyhodnotenie po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533400/content/192652/download","filename":"Pokuka_MAGNA ENERGIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2 a.s. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533427/content/192724/download","filename":",,Ostatné,,Elektrická energia pre NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533427/content/192725/download","filename":",,Kritéria,,Elektrická energia pre NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/533415/content/192692/download","filename":"Záznam - otváranie Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×