Obstarávanie

SO 05 – Vývar Hate VS Vyšné Opátske – rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
406 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
402 496,00
Zaplatené:
99.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247220-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba "Košice rekonštrukcia hate Vyšné Opátske" sa realizuje v zmysle Rozhodnutia, vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Košiciach, pod číslom ŠVS-2005/02910-3/REZ, zo dňa 29.12.2005, Povolenia vydaného Mestskou časťou Košice Juh, oddelenie výstavby a životného prostredia, pod číslom Výst. 2868/05/28/06-To, zo dňa 16.1.2006, Rozhodnutia vydaného mestom Košice, pod číslom MK-07/08/213612/-02/IV zo dňa 14.1.2008 a Rozhodnutia vydaného Okresným úradom Košice, Odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod číslom OU-KE-OSZP3-2013/00669-3, zo dňa 30.12.2013. Zhotoviteľom stavby je na základe výsledkov verejného obstarávania je Chemkostav, a.s., K. Kuzmányho 22, 071 01 Michalovce. Doplňujúce stavebné práce je nutné vykonať počas rekonštrukcie hate na základe zistenia skutočného stavu betónových konštrukcií prepadovej plochy hate a vývaru hate po vypustení vody z objektu. V rámci rekonštrukcie betónovej plochy vývaru pod haťou je navrhnutá betónová kompaktná membrána z vodostavebného betónu vysokej pevnosti hrúbky 200 mm vystužená zosilnenou zvarovanou sieťovinou R10 s okami 200x200 mm. Kotvenie je stanovené na vodorovnú silu vyvodenú adhéziou vodného stĺpca cca 2,0m. Navrhnuté kotvenie je z lepených kotiev R12 4ks/m2.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 1 402 496,00 0% EUR 17. September 2015 50848

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506760/content/174740/download","filename":"Odovzdávací protokol - Vývar hate Vyšné Opátske.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506742/content/174738/download","filename":"Oznámenie o začatí PRK Opátske.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506748/content/174625/download","filename":"Cenová ponuka Chemkostav vývar.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506757/content/174703/download","filename":"ZoD 1265_2015-PR.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 1265/2015-PR 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506763/content/174638/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Vývar hate Vyšné Opátske.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z priameho rokovacieho konania 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506745/content/174819/download","filename":"Zápisnica z rokovania - V.Opátske.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. September 2015 22. September 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506751/content/174662/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×